Отстраняване на неизправности при събуждане на компютъра от спящ режим

СИМПТОМИ

Когато използвате мишка или клавиатура на Microsoft, фигурираща в раздела "Отнася се за", е възможно да възникне един от следните симптоми:
 • Възможно е да не можете да събудите компютъра от спящ режим чрез вашата мишка или клавиатура.
 • След като събудите компютъра от режим на готовност, е възможно вашето посочващо устройство да не работи.
 • Когато натиснете клавиша SLEEP (заспиване) на клавиатура, която има клавиш Sleep или клавиш, настроен да активира спящ режим, компютърът не влиза в спящ режим.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако са налице едно или повече от изброените по-долу условия:
 • Използвате Windows Vista и не сте актуализирали до Service Pack 1 или по-нова версия.
 • Базовата входно-изходна система (BIOS), която е инсталирана на компютъра, намалява захранването на порта, към който е свързано входното устройство.  Забележка Възможно да не можете да използвате Bluetooth устройства, за да възобновите работа от определени състояния на управление на захранването (напр. "преустановяване" или "хибернация"). В някои енергоспестяващи състояния е възможно безжичният трансивър на не може да получи информация от Bluetooth устройствата.
 • Използвате преносим компютър, който не позволява възобновяване чрез Bluetooth устройство. Ако имате проблеми със събуждането на лаптоп чрез Bluetooth устройство, вижте първо метод 3.
 • Елементът "Клавиатура" в контролния панел не е конфигуриран така, че да събужда компютъра при натискане на клавиш на клавиатурата.
 • Компютърът ви може да име системен проблем.
 • Клавишът за заспиване на клавиатурата е конфигуриран неправилно.

РАЗРЕШЕНИЕ

Ако повторното натискане на клавиша за заспиване не реши проблема, опитайте всеки от следните методи, по реда на представяне и проверете дали проблемът още съществува, преди да пробвате следващия метод. Ако използвате първоначалната версия на Vista и не сте актуализирали до последния наличен сервизен пакет, актуализирането до Service Pack 1 или по-нова версия може да реши проблема.

За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft:

928631 След подновяване на работата на Windows Vista след заспиване или хибернация е възможно USB устройство да престане да функционира правилно


871233 USB устройство не се разпознава, ако го свържете към компютър, работещ под Windows XP, веднага след като той излезе от режим на готовност или хибернация


929577 Възможно е Bluetooth устройство да не функционира правилно след събуждане на компютър с Windows VistaМетод 1: Инсталирайте актуалния софтуер за вашето устройство и проверете как е конфигуриран

Първо изтеглете най-новата версия на софтуера за вашата клавиатура Microsoft IntelliType или софтуера за вашата мишка IntelliPoint или и двете. За целта посетете следния сайт на Microsoft:

След като инсталирате софтуера, го стартирайте и проверете дали е избрано правилното устройство и дали настройките са така, както желаете. Ако клавиатурата ви няма специализиран клавиш за заспиване, а желаете да настроите функцията за заспиване на друг клавиш, изпълнете следните стъпки:

 1. Отворете контролния панел за клавиатурата.
  • В Windows Vista или Windows 7 натиснете Стартбутон , въведете keyboard в полето Начало на търсене, след което щракнете върху Клавиатура или Клавиатура Microsoft в списъка Програми.
  • В Windows XP и по-стари версии, щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете Control keyboard и след това щракнете върху OK.

 2. В раздела Клавишни настройки, щракнете двукратно върху клавиша, който желаете да промените, за да влезете в съветника "Преназначаване на клавиш".
 3. Изберете опцията Стартиране на програма, Уеб страница или Файл и щракнете върху Напред.
 4. За да позволите на клавиша да стартира спящ режим, изпълнете следната команда:
  rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
  Забележка В тази команда има интервали преди и след powrprof.dll.

Метод 2: Пробвайте с други клавиши, бутони на мишката или бутона за захранване на клавиатурата

За да решите този проблем и да възобновите работа с компютъра, използвайте някой от следните методи:
 • Натиснете клавишната комбинация за заспиване.
 • Натиснете стандартен клавиш на клавиатурата.
 • Мръднете мишката.
 • Натиснете за кратко бутона за захранване на компютъра.


  Забележка Ако използвате Bluetooth устройства, възможно е клавиатурата да не може да събуди системата.

Метод 3: Уверете се, че вашето устройство има разрешение да буди компютъра

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Отворете елемента Клавиатура в контролния панел, както е описано в метод 1.
 2. Щракнете върху раздела Хардуер и след това върху Свойства.
 3. Щракнете върху бутона Промяна на настройки

  Забележка Тази стъпка изисква администраторски достъп
 4. Щракнете върху раздела Управление на захранването и се уверете че опцията "Позволи на това устройство да събужда компютъра" е разрешена.
 5. Натиснете OK и после отново OK.
Забележка Ако компютърът не поддържа разширен интерфейс за конфигуриране и захранване (ACPI), е възможно предишните стъпки да не са изпълними. В такъв случай трябва да натиснете бутона за захранване, за да събудите компютъра. Ако не можете да възобновите работа чрез някой от тези методи, е възможно да имате проблем със системата.

За информация как вашата система възобновява работа, разгледайте документацията към вашия компютър или се свържете с производителя на компютъра. За информация относно настройките на управление на захранването за Microsoft Windows, вижте помощта на Microsoft Windows.Забележка Много производители на лаптопи не позволяват на Bluetooth устройства да събуждат компютъра, поради разхода на енергия, нужен за поддържане на Bluetooth радиото в активен режим (връзката с Bluetooth може да изразходва до 15% от енергията на компютъра). Затова има няколко решения, които може да използвате:

 • Ако можете да отворите капака на вашия лаптоп, използвайте вградената клавиатура или посочващо устройство или външно устройство, което не е Bluetooth, за да събудите компютъра.
 • Ако не можете да отворите капака (например защото е поставен в базова станция) или е включен към външно захранване (т. е. не използвате батерията), можете да промените настройките за захранване в Windows, така че да не влиза в спящ режим, когато е свързан с електрическата мрежа.


Освен това, Microsoft Bluetooth стекът или специалният Bluetooth стек на вашия лаптоп може да позволява персонализиране, което да разрешава събуждане чрез Bluetooth устройства.
975182 Как се разрешава събуждане на компютър с Windows Vista от Bluetooth HID устройстваМетод 4: Проверете BIOS настройките на вашия компютър за функции за захранване, които намаляват захранването на портове, използващи се за вашата клавиатура или мишка

Тъй като достъпът до BIOS е различен за различни компютри, прочетете документацията, приложена към вашия компютър. Можете също така да се свържете с производителя на вашия компютър за информация как да конфигурирате BIOS.

За допълнителна информация как да се свържете с производителите на хардуера и софтуера посетете следния уеб сайт на Microsoft:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Възможността за излизане от спящ режим чрез натискане на клавиш на клавиатурата или придвижване на мишката на компютър, който поддържа ACPI, зависи от дънната платка на компютъра. Тази възможност е изключена при по-стари дънни платки Intel и единственият начин компютърът да се събуди от спящ режим е да се натисне бутонът за захранване.При повечето по-нови дънни платки можете да събудите компютъра чрез натискане на бутона за захранване, натискане на клавиш на клавиатурата или придвижване на мишката.Необходимо е да се поддържа ACPI, за да се възползвате максимално от управлението на захранването и функциите Plug and Play в Windows. Ако не сте сигурни дали компютърът ви е съвместим с ACPI, вижте печатната документация за вашия компютър или дънна платка или се свържете с производителя на вашия компютър или дънна платка.За допълнителна информация как да се свържете с производителите на хардуера и софтуера посетете следния уеб сайт на Microsoft: Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.
Свойства

ИД на статията: 266283 – Последен преглед: 29.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка