Отчет за справки (25) генерира празни страници неочаквано в ролево базиран клиент в Microsoft Dynamics NAV 2009 с корекция 2664602 приложени

Прилага се за: Dynamics NAV 2009

В тази статия се отнася за Microsoft Dynamics NAV за всички държави и всички езикови местоположения.

Симптоми


Да предположим, че прилагането на актуална корекция 2664602 в Microsoft Dynamics NAV 2009. Когато отпечатвате отчета справки (25) в ролево базиран клиент (RTC), отчетът генерира празна страница след всеки две страници.
За повече информация за актуална корекция 2664602 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2664602 генератор доклад (25) не показва пълния размер за някои стойности в ролево базиран клиент в Microsoft Dynamics NAV 2009
Този проблем възниква в следните продукти:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Решение


Информация за актуалната корекция

Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV или следващата версия Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.

Забележка: При специални случаи таксите, които се начисляват за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.


Информация за инсталирането

Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат с обяснение на функциите на конкретна процедура, но няма да могат да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.

Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на Microsoft Navision клиент излезли системата. Това включва Microsoft Navision Application услуги (NAS) клиент потребители. Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.

За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.

Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:
  • Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.
  • Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015 обект.


Забележка: Не трябва да имате права на съхранените данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.

Промени код

Забележка: Винаги тест код решава в управлявана среда преди да приложите корекциите производство компютри.
За да разрешите този проблем, да променяте FormGetCaptionClass функция в отчета за справки (25) както следва:
Съществуващ код 1
...</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>5.71429cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>

// Delete the following lines.
<Width>2.22222cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>2.22222cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>2.22222cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>2.22222cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>2.22222cm</Width>
// End of the lines.

</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>0.07937cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
...
Замени код 1
...</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>5.71429cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>

// Add the following lines.
<Width>1.90476cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>1.90476cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>1.90476cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>1.90476cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>1.90476cm</Width>
// End of the lines.

</TableColumn>
<TableColumn>
<Width>0.07937cm</Width>
</TableColumn>
<TableColumn>
...
Съществуващ код 2
...</ReportItems>
<Top>0.31746cm</Top>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!Account_ScheduleCaption.Value = "",True,False)</Hidden>
</Visibility>
</List>
</ReportItems>
</Body>
<BottomMargin>2cm</BottomMargin>
<Code>Public Function BlankZero(ByVal Value As Decimal)
...
Замени код 2
...</ReportItems>
<Top>0.31746cm</Top>
<Visibility>
<Hidden>=IIF(Fields!Account_ScheduleCaption.Value = "",True,False)</Hidden>
</Visibility>

// Add the following line.
<Width>17.93659cm</Width>

</List>
</ReportItems>
</Body>
<BottomMargin>2cm</BottomMargin>
<Code>Public Function BlankZero(ByVal Value As Decimal)
...
Съществуващ код 3
...<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>0.423cm</Top>
<Value>=Globals!PageNumber</Value>

// Delete the following line.
<Width>0.45cm</Width>

<ZIndex>13</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="UserIdTextBox">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.9574cm</Left>
...
Замени код 3
...<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>0.423cm</Top>
<Value>=Globals!PageNumber</Value>
<ZIndex>13</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="UserIdTextBox">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>14.9574cm</Left>
...
Съществуващ код 4
...<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>0.846cm</Top>
<Value>=User!UserID</Value>

// Delete the following line.
<Width>3.25002cm</Width>

<ZIndex>12</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="ExecutionTimeTextBox">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>15.05741cm</Left>
...
Замени код 4
...<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Top>0.846cm</Top>
<Value>=User!UserID</Value>
<ZIndex>12</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="ExecutionTimeTextBox">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>15.05741cm</Left>
...
Съществуващ код 5
...<Format>d</Format>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=Globals!ExecutionTime</Value>

// Delete the following line.
<Width>3.15001cm</Width>

<ZIndex>11</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="ColumnLayoutName1">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>2.43094cm</Left>
...
Замени код 5
...<Format>d</Format>
<TextAlign>Right</TextAlign>
<VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
</Style>
<Value>=Globals!ExecutionTime</Value>
<ZIndex>11</ZIndex>
</Textbox>
<Textbox Name="ColumnLayoutName1">
<Height>0.423cm</Height>
<Left>2.43094cm</Left>
...
Съществуващ код 6
...</ReportItems>
</PageHeader>
<PageHeight>29.7cm</PageHeight>
<PageWidth>21cm</PageWidth>
<TopMargin>2cm</TopMargin>

// Delete the following line.
<Width>19.52389cm</Width>

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
<rd:ReportID>181ac405-3e59-4785-8bff-f5239ed34435</rd:ReportID>
<rd:SnapToGrid>true</rd:SnapToGrid>
</Report>
END_OF_RDLDatA
...
Замени код 6
...</ReportItems>
</PageHeader>
<PageHeight>29.7cm</PageHeight>
<PageWidth>21cm</PageWidth>
<TopMargin>2cm</TopMargin>

// Add the following line.
<Width>18.20742cm</Width>

<rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
<rd:ReportID>181ac405-3e59-4785-8bff-f5239ed34435</rd:ReportID>
<rd:SnapToGrid>true</rd:SnapToGrid>
</Report>
END_OF_RDLDatA
...

Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
  • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Информация за премахване

Не можете да премахнете тази актуална корекция.

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".
Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия за други съображения.