SQL Server 2012 компилации, издадени след издаването на SQL Server 2012

Прилага се за: SQL Server 2012 Business IntelligenceSQL Server 2012 DeveloperSQL Server 2012 Enterprise

Въведение


Тази статия описва Microsoft SQL Server 2012 компилации, издадени след издаването на SQL Server 2012.

Допълнителна информация


Компилация 11.0.2424.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 16 декември 2013 г.

Родителски изграждането на тази компилация е 11.0.2420.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2908007 сборни 11 пакет за актуализация за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2420.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 21 октомври 2013 г.

Родителски изграждането на тази компилация е 11.0.2419.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2891666 сборни актуализация пакет 10 за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2419.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 20 август 2013 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2410.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2867319 сборни актуализация пакет 9 за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2410.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 17 юни 2013 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2405.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2844205 сборни 8 пакет за актуализация на SQL Server 2012

Компилация 11.0.2405.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет излиза на 15 април 2013 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2401.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2823247 сборни актуализация пакет 7 за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2401.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 18 февруари 2013 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2395.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2728897 сборни 6 пакет за актуализация на SQL Server 2012

Компилация 11.0.2395.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 17 декември 2012 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2383.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2777772 сборни актуализация пакет 5 за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2383.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 15 октомври 2012 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2332.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2758687 сборни 4 пакет за актуализация за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2332.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 31 август 2012 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2325.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2723749 сборни актуализация пакет 3 за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2325.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 18 юни 2012 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2316.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2703275 сборни актуализация пакет 2 за SQL Server 2012

Компилация 11.0.2316.0 (сборна актуализация)

Този кумулативен пакет е издаден на 12 април 2012 г.

Родителски компилация на тази компилация е 11.0.2316.0.

За повече информация относно тази компилация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2679368 сборни актуализация пакет 1 за SQL Server 2012

Препратки


За повече информация за схемата за именуване на актуализации за SQL Server щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

Пакетите за актуализация на 822499 нова схема за именуване софтуер на Microsoft SQL Server

За повече информация относно терминологията за актуализация на софтуера щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата данни на Microsoft:
824684 описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft