Съобщения за сигурността от Microsoft: Сборен пакет за актуализация за ActiveX битове за анулиране: 8 май 2012

ВЪВЕДЕНИЕ

Microsoft издаде предназначено за ИТ специалисти информационно съобщение за сигурността, в което се разглежда този проблем. Това съобщение съдържа допълнителна информация, свързана със защитата. За да разгледате съобщението за сигурността, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Изтегляне на пакети

От Центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следните файлове:

Windows 7, 32-битови версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.1-KB2695962-x86.msu.

Windows 7, 64-битови версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.1-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008 R2, x64-базирани версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.1-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008 R2, системи, базирани на Itanium

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.1-KB2695962-ia64.msu.

Windows Vista, 32-битови версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB2695962-x86.msu.

Windows Vista x64 версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008, 32-битови версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB2695962-x86.msu.

Windows Server 2008, x64-базирани версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB2695962-x64.msu.

Windows Server 2008, системи, базирани на Itanium

Изтегляне Изтеглете сега пакета Windows6.0-KB2695962-ia64.msu.

Windows XP, x86-базирани версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsXP-KB2695962-x86-ENU.exe.

Windows XP Professional x64 Edition

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, x64-базирани версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-ENU.exe.

Windows Server 2003, x86-базирани версии

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsServer2003-KB2695962-x86-ENU.exe.

Windows Server 2003 за системи, базирани на Itanium

Изтегляне Изтеглете сега пакета WindowsServer2003-KB2695962-ia64-ENU.exe.

Дата на издаване: 9 август 2011

За допълнителна информация относно изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги (Това може да е на английски)
Този файл е сканиран за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който се предлага към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които предотвратяват всички неупълномощени промени във файла.

Информация за разполагане

Windows XP

Таблица за справка

Следната таблица съдържа информация за актуализация на защитата за този софтуер. Можете да намерите повече информация в раздела "Информация за разполагане".

Включване в бъдеще сервизни пакетиАктуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещ сервизен пакет или сборен пакет за актуализация
Разполагане
Инсталиране без да се изисква намеса от потребителяWindows XP:
Windowsxp-KB2695962-x86-enu/quiet
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu/quiet
Инсталиране без рестартиранеWindows XP:
Windowsxp-KB2695962-x86-enu/norestart
Windows XP Professional x64 Edition:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu/norestart
Актуализиране на регистрационния файлВсички поддържани версии на Windows XP и Windows XP Professional:
KB2695962.log
Допълнителна информацияВижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане".
Изискване за рестартиране
Изисква ли се рестартиране?В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, ще получите съобщение, което съветва да рестартирате.
Бързо поправянеНеприложимо.
Информация за премахванеВсички поддържани версии на Windows XP и Windows XP Professional:
Използвайте елемента Добавяне или премахване на програми в контролния панел или помощната програма Spuninst.exe, която се намира в папката %Windir%\$NTUninstallKB2695962$\Spuninst.
Проверка на подключа на системния регистърWindows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP4\KB2695962\Filelist
Windows XP Professional x64 Edition:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP Version 2003\SP3\KB2695962\Filelist
Забележка Актуализацията за защита за поддържаните версии на Windows XP Professional x64 Edition е същата като актуализацията за защита за поддържаните версии на Windows Server 2003 x64 Edition.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри.

ПревключвателОписание
/helpПоказва опции за командния ред.
Режими на инсталиращата програма
/passiveАвтоматичен режим на инсталиране. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но се показва състоянието на инсталирането. Ако в края на инсталиращата програма се изисква рестартиране, на потребителя ще бъде представен диалогов прозорец, съдържащ предупреждение с таймер. Това предупреждение съобщава, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.
/quietТих режим. Той е същият като автоматичния режим, но състоянието или съобщенията за грешки не се показват.
Опции за рестартиране
/norestartКомпютърът не се рестартира, когато инсталирането завърши.
/forcerestartКомпютърът се рестартира след инсталирането, а другите приложения се затворят задължително, когато компютърът се изключи. Отворените файлове не се записват при затваряне на приложенията.
/warnrestart[:x]Представя диалогов прозорец на потребителя, съдържащ предупреждение с таймер, указващо, че компютърът ще се рестартира след x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди). Предназначен за използване с параметрите /quiet или /passive.
/promptrestartПоказва диалогов прозорец, който подканя локалния потребител да разреши рестартирането.
Специални опции
/overwriteoemПрезаписва OEM файловете без подкана.
/nobackupНе архивира файлове, които са нужни за деинсталиране.
/forceappscloseПринудително затваря останалите програми при изключване на компютъра.
/log:pathПозволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталирането.
/integrate:pathИнтегрира актуализацията във файлове източници на Windows. Тези файлове се намират с помощта на пътя, който е зададен в параметъра.
/extract[:path]Извлича файлове, както инсталиращата програма не се стартира.
/ERПозволява разширен отчет за грешки.
/verboseРазрешава многословно регистриране. По време на инсталирането създава %Windir%\CabBuild.log. Този регистрационен файл описва файловете, които се копират. При използване на този параметър инсталирането може да работи по-бавно.
Забележка Можете да комбинирате тези параметри в една команда. С цел постигане на обратна съвместимост актуализацията за защита поддържа също много от инсталационните параметри, използвани от по-ранната версия на инсталационната програма.
За повече информация относно поддържаните инсталационни параметри щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
262841 Параметри за командния ред за пакетите за актуализация на софтуера на Windows (Това може да е на английски)
За да премахнете актуализацията
Забележка Препоръчително е някога да не деинсталирате актуализация на защита.

Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри.

ПараметърОписание
/helpПоказва опции за командния ред.
Режими на инсталиращата програма
/passiveАвтоматичен режим на инсталиране. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но се показва състоянието на инсталирането. Ако в края на инсталиращата програма се изисква рестартиране, на потребителя ще бъде представен диалогов прозорец, съдържащ предупреждение с таймер. Това предупреждение съобщава, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.
/quietТих режим. Той е същият като автоматичния режим, но състоянието или съобщенията за грешки не се показват.
Опции за рестартиране
/norestartКомпютърът не се рестартира, когато инсталирането завърши.
/forcerestartКомпютърът се рестартира след инсталирането, а другите приложения се затворят задължително, когато компютърът се изключи. Отворените файлове не се записват при затваряне на приложенията.
/warnrestart[:x]Представя диалогов прозорец на потребителя, съдържащ предупреждение с таймер, указващо, че компютърът ще се рестартира след x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди). Предназначен за използване с параметрите /quiet или /passive.
/promptrestartПоказва диалогов прозорец, който подканя локалния потребител да разреши рестартирането.
Специални опции
/forceappscloseПринудително затваря останалите програми при изключване на компютъра.
/log:pathПозволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталирането.
За да проверите дали актуализацията е приложена
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  За да проверите дали актуализация за защита е приложена към засегната система, може да имате възможността да използвате инструмента Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Вижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане" за повече информация.
 • Проверка на подключа на системния регистър

  Възможно е също така да можете да проверите файловете, инсталирани от тази актуализация за защита, като прегледате подключовете на системния регистър, изброени в таблицата за справка в този раздел. Тези подключове на системния регистър може да не съдържат пълен списък на инсталираните файлове. Те, също така, може да не са създадени правилно, когато администратор или OEM интегрира или доставя тази актуализация за защита във файловете източници за инсталиране на Windows.

Windows Server 2003

Таблица за справка

Следната таблица съдържа информация за актуализацията за защита за този софтуер. Можете да намерите повече информация в раздела "Информация за разполагане".

Включване в бъдеще сервизни пакетиАктуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещ сервизен пакет или сборен пакет за актуализация
Разполагане
Инсталиране с изискване на намеса от потребителяWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2695962-x86-enu /quiet
Windows Server 2003, x64-базирани версии:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu /quiet
Windows Server 2003 за системи, базирани на Itanium:
Windowsserver2003-KB2695962-ia64-enu /quiet
Инсталиране без рестартиранеWindows Server 2003:
Windowsserver2003-KB2695962-x86-enu /norestart
Windows Server 2003, x64-базирани версии:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2695962-x64-enu /norestart
Windows Server 2003 за системи, базирани на Itanium:
Windowsserver2003-KB2695962-ia64-enu /norestart
Актуализиране на регистрационния файлВсички поддържани Windows Server 2003 x86-базирани версии, x64-базирани версии и базирани на Itanium версии на Windows Server 2003:
KB2695962.log
Допълнителна информацияВижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане".
Изискване за рестартиране
Изисква ли се рестартиране?В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, ще получите съобщение, което съветва да рестартирате.
Бързо поправянеТази актуализация за защита не поддържа бързо поправяне. За повече информация относно бързото поправяне вижте статията 897341 в базата знания на Microsoft.
Информация за премахванеВсички поддържани x86-базирани версии, x64-базирани версии и базирани на Itanium версии на Windows Server 2003:
Използвайте елемента Добавяне или премахване на програми в контролния панел или помощната програма Spuninst.exe, която се намира в папката %Windir%\$NTUninstallKB2695962$\Spuninst.
Проверка на подключа на системния регистърВсички поддържани версии на Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2695962\Filelist

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри.

ПараметърОписание
/helpПоказва опции за командния ред.
Режими на инсталиращата програма
/passiveАвтоматичен режим на инсталиране. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но се показва състоянието на инсталирането. Ако в края на инсталиращата програма се изисква рестартиране, на потребителя ще бъде представен диалогов прозорец, съдържащ предупреждение с таймер. Това предупреждение съобщава, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.
/quietТих режим. Той е същият като автоматичния режим, но състоянието или съобщенията за грешки не се показват.
Опции за рестартиране
/norestartКомпютърът не се рестартира, когато инсталирането завърши.
/forcerestartКомпютърът се рестартира след инсталирането, а другите приложения се затворят задължително, когато компютърът се изключи. Отворените файлове не се записват при затваряне на приложенията.
/warnrestart[:x]Представя диалогов прозорец на потребителя, съдържащ предупреждение с таймер, указващо, че компютърът ще се рестартира след x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди). Предназначен за използване с параметрите /quiet или /passive.
/promptrestartПоказва диалогов прозорец, който подканя локалния потребител да разреши рестартирането.
Специални опции
/overwriteoemПрезаписва OEM файловете без подкана.
/nobackupНе архивира файлове, които са нужни за деинсталиране.
/forceappscloseПринудително затваря останалите програми при изключване на компютъра.
/log:pathПозволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталирането.
/integrate:pathИнтегрира актуализацията във файлове източници на Windows. Тези файлове се намират с помощта на пътя, който е зададен в параметъра.
/extract[:path]Извлича файлове, както инсталиращата програма не се стартира.
/ERПозволява разширен отчет за грешки.
/verboseРазрешава многословно регистриране. По време на инсталирането създава %Windir%\CabBuild.log. Този регистрационен файл описва файловете, които се копират. При използване на този параметър инсталирането може да работи по-бавно.
Забележка Можете да комбинирате тези параметри в една команда. С цел постигане на обратна съвместимост актуализацията за защита поддържа също много от инсталационните параметри, използвани от по-ранната версия на инсталационната програма.
За повече информация относно поддържаните инсталационни параметри щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
262841 Параметри за командния ред за пакетите за актуализация на софтуера на Windows (Това може да е на английски)
За да премахнете актуализацията
Забележка Препоръчително е някога да не деинсталирате актуализация на защита.

Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри.

ПараметърОписание
/helpПоказва опции за командния ред.
Режими на инсталиращата програма
/passiveАвтоматичен режим на инсталиране. Не се изисква взаимодействие с потребителя, но се показва състоянието на инсталирането. Ако в края на инсталиращата програма се изисква рестартиране, на потребителя ще бъде представен диалогов прозорец, съдържащ предупреждение с таймер. Това предупреждение съобщава, че компютърът ще се рестартира след 30 секунди.
/quietТих режим. Той е същият като автоматичния режим, но състоянието или съобщенията за грешки не се показват.
Опции за рестартиране
/norestartКомпютърът не се рестартира, когато инсталирането завърши.
/forcerestartКомпютърът се рестартира след инсталирането, а другите приложения се затворят задължително, когато компютърът се изключи. Отворените файлове не се записват при затваряне на приложенията.
/warnrestart[:x]Представя диалогов прозорец на потребителя, съдържащ предупреждение с таймер, указващо, че компютърът ще се рестартира след x секунди. (Настройката по подразбиране е 30 секунди). Предназначен за използване с параметрите /quiet или /passive.
/promptrestartПоказва диалогов прозорец, който подканя локалния потребител да разреши рестартирането.
Специални опции
/forceappscloseПринудително затваря останалите програми при изключване на компютъра.
/log:pathПозволява пренасочване на регистрационни файлове за инсталирането.
За да проверите дали актуализацията е приложена.
 • Microsoft Baseline Security Analyzer

  За да проверите дали актуализация за защита е приложена към засегната система, може да имате възможността да използвате инструмента Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Вижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане" за повече информация.
 • Проверка на подключа на системния регистър

  Възможно е също така да можете да проверите файловете, инсталирани от тази актуализация за защита, като прегледате подключовете на системния регистър, изброени в таблицата за справка в този раздел. Тези подключове на системния регистър може да не съдържат пълен списък на инсталираните файлове. Те, също така, може да не са създадени правилно, когато администратор или OEM интегрира или доставя тази актуализация за защита във файловете източници за инсталиране на Windows.

Windows Vista

Таблица за справка

Следната таблица съдържа информация за актуализацията за защита за този софтуер. Можете да намерите повече информация в раздела "Информация за разполагане".

Включване в бъдеще сервизни пакетиАктуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещ сервизен пакет или сборен пакет за актуализация
Разполагане
Инсталиране без да се изисква намеса от потребителяВсички поддържани 32-битови версии на Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet
Всички поддържани 64-битови версии на Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet
Инсталиране без рестартиранеВсички поддържани 32-битови версии на Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet/norestart
Всички поддържани 64-битови версии на Windows Vista:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet/norestart
Изискване за рестартиране
Изисква ли се рестартиране?В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, ще получите съобщение, което съветва да рестартирате.
Бързо поправянеНеприложимо.
Информация за премахванеWUSA.exe не поддържа премахването на актуализации. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху Защита. В Windows Update щракнете върху Преглед на инсталирани актуализации и след това изберете от списъка с актуализациите.
Проверка на подключа на системния регистърПодключ на системния регистър не съществува за потвърждаване на наличието на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията
Когато инсталирате тази актуализация за защита, програмата за инсталиране проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, са били актуализирани преди това от гореща поправка на Microsoft.
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри.

Поддържани параметри за инсталиране на актуализацията за защита
ПараметърОписание
/?, /h, /helpПоказва помощ за поддържаните параметри.
/quietИзключва показването на състоянието или съобщенията за грешки.
/norestartКогато този параметър се комбинира с параметъра /quiet, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране за завършване на инсталацията.
За повече информация относно програмата за инсталиране щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
934307 Описание на самостоятелната програма за инсталиране на Windows Update (Wusa.exe) и на .msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
За да проверите дали актуализацията е приложена
Microsoft Baseline Security Analyzer

За да проверите дали актуализация за защита е приложена към засегната система, може да имате възможността да използвате инструмента Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Вижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане" за повече информация.

Windows Server 2008

Таблица за справка

Следната таблица съдържа информация за актуализацията за защита за този софтуер. Можете да намерите повече информация в раздела "Информация за разполагане".

Включване в бъдеще сервизни пакетиАктуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещ сервизен пакет или сборен пакет за актуализация
Разполагане
Инсталиране без да се изисква намеса от потребителяВсички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet
Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet
Всички поддържани, базирани на Itanium версии на Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-ia64/quiet
Инсталиране без рестартиранеВсички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x86/quiet/norestart
Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-x64/quiet/norestart
Всички поддържани, базирани на Itanium версии на Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2695962-ia64/quiet/norestart
Допълнителна информацияВижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане".
Изискване за рестартиране
Изисква ли се рестартиране?В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, ще получите съобщение, което съветва да рестартирате.
Бързо поправянеНеприложимо.
Информация за премахванеWUSA.exe не поддържа премахването на актуализации. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху Защита. В Windows Update щракнете върху Преглед на инсталирани актуализации и след това изберете от списъка с актуализациите.
Проверка на подключа на системния регистърПодключ на системния регистър не съществува за потвърждаване на наличието на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията
Когато инсталирате тази актуализация за защита, програмата за инсталиране проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, са били актуализирани преди това от гореща поправка на Microsoft.
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри:

ПараметърОписание
/?, /h, /helpПоказва помощ за поддържаните параметри.
/quietИзключва показването на състоянието или съобщенията за грешки.
/norestartКогато комбинирате този параметър с параметъра /quiet, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране за завършване на инсталацията.
За повече информация относно програмата за инсталиране щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
934307 Описание на самостоятелната програма за инсталиране на Windows Update (Wusa.exe) и на .msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
За да проверите дали актуализацията е приложена
Microsoft Baseline Security Analyzer

За да проверите дали актуализация за защита е приложена към засегната система, може да имате възможността да използвате инструмента Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Вижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане" за повече информация.

Windows 7

Таблица за справка

Следната таблица съдържа информация за актуализацията за защита за този софтуер. Можете да намерите повече информация в раздела "Информация за разполагане".

Включване в бъдеще сервизни пакетиАктуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещ сервизен пакет или сборен пакет за актуализация
Разполагане
Инсталиране без да се изисква намеса от потребителяВсички поддържани 32-битови версии на Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet
Всички поддържани 64-битови версии на Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet
Всички поддържани 64-битови версии на Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet
Инсталиране без рестартиранеВсички поддържани 32-битови версии на Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet /norestart
Всички поддържани 32-битови версии на Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet/norestart
Всички поддържани 64-битови версии на Windows 7:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet /norestart
Изискване за рестартиране
Изисква ли се рестартиране?В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, ще получите съобщение, което съветва да рестартирате.
Бързо поправянеНеприложимо.
Информация за премахванеWUSA.exe не поддържа премахването на актуализации. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху Защита. В Windows Update щракнете върху Преглед на инсталирани актуализации и след това изберете от списъка с актуализациите.
Проверка на подключа на системния регистърПодключ на системния регистър не съществува за потвърждаване на наличието на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията
Когато инсталирате тази актуализация за защита, програмата за инсталиране проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, са били актуализирани преди това от гореща поправка на Microsoft.
За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри.

Поддържани параметри за инсталиране на актуализацията за защита
ПараметърОписание
/?, /h, /helpПоказва помощ за поддържаните параметри.
/quietИзключва показването на състоянието или съобщенията за грешки.
/norestartКогато този параметър се комбинира с параметъра /quiet, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране за завършване на инсталацията.
За повече информация относно програмата за инсталиране щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
934307 Описание на самостоятелната програма за инсталиране на Windows Update (Wusa.exe) и на .msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
За да проверите дали актуализацията е приложена
Microsoft Baseline Security Analyzer

За да проверите дали актуализация за защита е приложена към засегната система, може да имате възможността да използвате инструмента Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Вижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане" за повече информация.

Windows Server 2008 R2

Таблица за справка

Следната таблица съдържа информация за актуализацията за защита за този софтуер. Можете да намерите повече информация в раздела "Информация за разполагане".

Включване в бъдеще сервизни пакетиАктуализацията за този проблем ще бъде включена в бъдещ сервизен пакет или сборен пакет за актуализация
Разполагане
Инсталиране без да се изисква намеса от потребителяВсички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet
Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet
Всички поддържани, базирани на Itanium версии на Windows Server 2008:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet
Инсталиране без рестартиранеВсички поддържани 32-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.1-KB2695962-x86/quiet /norestart
Всички поддържани 64-битови версии на Windows Server 2008:
Windows6.1-KB2695962-x64/quiet/norestart
Всички поддържани, базирани на Itanium версии на Windows Server 2008:
Windows6.1-KB2695962-ia64/quiet /norestart
Допълнителна информацияВижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане".
Изискване за рестартиране
Изисква ли се рестартиране?В някои случаи тази актуализация не изисква рестартиране. Ако се изисква рестартиране, ще получите съобщение, което съветва да рестартирате.
Бързо поправянеНеприложимо.
Информация за премахванеWUSA.exe не поддържа премахването на актуализации. За да деинсталирате актуализация, която е инсталирана от WUSA, отворете контролния панел и след това щракнете върху Защита. В Windows Update щракнете върху Преглед на инсталирани актуализации и след това изберете от списъка с актуализациите.
Проверка на подключа на системния регистърПодключ на системния регистър не съществува за потвърждаване на наличието на тази актуализация.

Информация за разполагане

За да инсталирате актуализацията
Когато инсталирате тази актуализация за защита, програмата за инсталиране проверява дали един или повече от файловете, които се актуализират в системата, са били актуализирани преди това от гореща поправка на Microsoft. За допълнителна информация относно терминологията за софтуерна актуализация щракнете върху следния номер на статия, за да я прегледате в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Тази актуализация за защита поддържа следните инсталационни параметри.

ПараметърОписание
/?, /h, /helpПоказва помощ за поддържаните параметри.
/quietИзключва показването на състоянието или съобщенията за грешки.
/norestartКогато комбинирате този параметър с параметъра /quiet, системата не се рестартира след инсталирането дори ако се изисква рестартиране за завършване на инсталацията.
За повече информация относно програмата за инсталиране щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
934307 Описание на самостоятелната програма за инсталиране на Windows Update (Wusa.exe) и на .msu файловете в Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 (Това може да е на английски)
За да проверите дали актуализацията е приложена
Microsoft Baseline Security Analyzer

За да проверите дали актуализация за защита е приложена към засегната система, може да имате възможността да използвате инструмента Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Вижте раздела "Инструменти и насоки за откриване и разполагане" за повече информация.

Инструменти и насоки за откриване и разполагане

Този раздел описва как да управлявате актуализациите за софтуер и защита, които трябва да разположите в сървърите, настолните и мобилните компютри в своята организация. За повече информация посетете следната уеб страница на центъра за управление на актуализации в Microsoft TechNet: За повече информация относно защитата в продуктите на Microsoft посетете следната уеб страница за защита в Microsoft TechNet: Актуализации за защита са достъпни от Microsoft Update, Windows Update и Office Update. Актуализации за защита също са достъпни в центъра на Microsoft за изтегляния. Можете да ги намерате най-лесно, като изпълните търсене по ключова дума за "актуализация за защита".

И накрая, актуализации на защита могат да бъдат изтеглени от каталога на Microsoft Update. За повече информация посетете следната уеб страница на Microsoft: Каталогът на Microsoft Update обобщава съдържанието, което предоставя възможност за търсене и е достъпно чрез Windows Update и Microsoft Update. Това съдържание включва актуализации за защита, драйвери и сервизни пакети. Като използвате номер на бюлетин за сигурността като например "MS08-010" за вашето търсене, можете да добавите всички приложими актуализации във вашата кошница. Можете също да добавите към кошницата си различни езици за дадена актуализация и да изтеглите съдържанието в папка по свой собствен избор. За повече информация относно каталога на Microsoft Update посетете следната уеб страница за често задавани въпроси относно каталога на Microsoft Update:

Насоки за откриване и разполагане

Microsoft предоставя насоки за откриване и разполагане на актуализациите за защита за този месец. Тези насоки ще помогнат на ИТ специалистите да разберат също така как могат да използват различни помощни инструменти за разполагането на актуализацията за защита. Тези инструменти включват Windows Update, Microsoft Update, Office Update, Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), инструмента за откриване на Office, Microsoft Systems Management Server (SMS) и инструмента за наличност на разширени актуализации за защита.
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
910723 Обобщен списък на месечни статии с насоки за откриване и разполагане (Това може да е на английски)

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) позволява на администраторите да сканират локални и отдалечени системи за липсващи актуализации за защита. Microsoft Baseline Security Analyzer може също да идентифицира често срещани неправилни конфигурации на защитата. За повече информация посетете следната уеб страница на Microsoft Baseline Security Analyzer: Следната таблица предоставя резюме на MBSA откриването за тази актуализация за защита:

СофтуерMBSA 2.1
Windows XPДа
Windows XP Professional x64 EditionДа
Windows Server 2003, x86-базирани версииДа
Windows Server 2003, x64-базирани версииДа
Windows Server 2003, системи, базирани на ItaniumДа
Windows VistaДа
Windows Vista, 64-битови версии Да
Windows Server 2008 за 32-битови системиДа
Windows Server 2008 за 64-битови системиДа
Windows Server 2008 за системи, базирани на ItaniumДа
Windows 7Да
Windows 7, 64-битови версии Да
Windows Server 2008 R2 за 64-битови системиДа
Windows Server 2008 R2 за системи, базирани на ItaniumДа
За повече информация относно MBSA 2.1 посетете следната уеб страница за често задавани въпроси относно Microsoft MBSA 2.1:

Windows Server Update Services

С помощта на Windows Server Update Services (WSUS) администраторите могат да разположат най-новите критични актуализации и актуализации за защита за поддържаните версии на Windows, Office, Exchange Server и SQL Server. За повече информация относно разполагането на тази актуализация за защита с помощта на Windows Server Update Services посетете следната уеб страница за преглед на продукт за Microsoft Windows Server Update Services:

Systems Management Server

Таблицата по-долу предоставя резюме на SMS откриването и разполагането за тази актуализация за защита.

СофтуерSMS 2003 с ITMUКонфигурационен диспечер 2007
Windows XP Service Pack 3ДаДа
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2ДаДа
Windows Server 2003 Service Pack 2ДаДа
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2ДаДа
Windows Server 2003 с SP2 за базирани на Itanium системиДаДа
Windows Vista Service Pack 1 и Windows Vista Service Pack 2ДаДа
Windows Vista x64 Edition Service Pack 1 и Windows Vista x64 Edition Service Pack 2ДаДа
Windows Server 2008 за 32-битови системи и Windows Server 2008 за 32-битови системи със Service Pack 2ДаДа
Windows Server 2008 за x64-базирани системи и Windows Server 2008 за x64-базирани системи със Service Pack 2ДаДа
Windows Server 2008 за базирани на Itanium системи и Windows Server 2008 за базирани на Itanium системи със Service Pack 2ДаДа
Windows 7 за 32-битови системи и Windows 7 за 32-битови системи със Service Pack 1ДаДа
Windows 7 за x64-базирани системи и Windows 7 за x64-базирани системи със Service Pack 1ДаДа
Windows Server 2008 R2 за x64-базирани системи и Windows Server 2008 R2 за x64-базирани системи със Service Pack 1ДаДа
Windows Server 2008 R2 за базирани на Itanium системи и Windows Server 2008 R2 за базирани на Itanium системи със Service Pack 1ДаДа
За SMS 2.0 и SMS 2003, пакетът функции на SMS за сканиране за софтуерни актуализации, който включва инструмента за наличност на актуализации за защита, може да бъде използван от SMS за откриване на актуализации за защита. За повече информация посетете следната уеб страница на Microsoft за изтегляне за Systems Management Server 2.0: За SMS 2003, инструментът за наличност за актуализации на Microsoft на SMS 2003 може да бъде използван от SMS за откриване на актуализации за защита, предлагани от Microsoft Update и поддържани от Windows Server Update Services. За повече информация относно SMS 2003 ITMU посетете следната уеб страница на Microsoft за инструмента за наличност за актуализации на Microsoft на SMS 2003: SMS 2003 може също да използва инструмента за наличност на Microsoft Office за откриване на необходими актуализации за приложенията на Microsoft Office. За повече информация посетете следните уеб страници на Microsoft:
Конфигурационният диспечер за системен център 2007 използва WSUS 3.0 за откриване на актуализации. За повече информация относно управлението на софтуерни актуализации в конфигурационния диспечер за системен център 2007 посетете следната уеб страница на Microsoft: Забележка за Windows Vista и Windows Server 2008

Microsoft Systems Management Server 2003 със Service Pack 3 включва поддръжка за Windows Vista и Windows Server 2008. За повече информация относно SMS посетете следната уеб страница на Microsoft SMS: За повече информация относно статиите с насоки за откриване и разполагане щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
910723 Обобщен списък на месечни статии с насоки за откриване и разполагане (Това може да е на английски)
Свойства

ИД на статията: 2695962 – Последен преглед: 8.08.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка