Деактивиране на програми, стартиращи се при стартиране на Windows XP Home Edition или Windows Vista

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В статията се обяснява как да промените списък с програми, които се стартират при зареждане на Windows XP Home Edition или Windows Vista.

Можете да създавате и променяте списъка с програми, които се стартират автоматично, когато стартирате вашия компютър или влизате в Windows. Някои от тези програми могат да се настроят да се самоконфигурират автоматично, когато влизате в системата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да направите промени в списъка от програми, които се зареждат при стартиране на Windows, изберете един от следните методи.

Метод 1: Използвайте Windows Defender, за да внесете промени в списъка с програми, зареждащи се при стартиране на компютър, работещ под Windows XP Home Edition или Windows Vista

Открийте с помощта на Windows Defender програмите, които се стартират при стартиране на Windows XP Home Edition или Windows Vista.
Windows XP Home Edition
Посетете следния сайт на Microsoft, за да изтеглите Windows Defender:За да деактивирате програми в Windows XP Home Edition с помощта на Windows Defender, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), All Programs ("Всички програми") и след това върху Windows Defender.
 2. Изберете Tools ("Инструменти") и щракнете върху Software Explorer.
 3. В колоната Name ("Име") щракнете върху името на приложението, което искате да деактивирате, след което щракнете върху Disable ("Забрани").
Windows Vista
По подразбиране Windows Defender се инсталира като част от инсталацията на Windows Vista.

Използване на Defender за деактивиране на програми в Windows Vista

За допълнителна информация относно използването на Software Explorer в Windows Defender посетете следния уеб сайт на Microsoft:За повече информация относно начините за спиране на автоматичното стартиране на програма при зареждане на Windows Vista посетете следния сайт на Microsoft:Можете също да използвате Windows Defender за сканиране на компютъра за наличие на шпионски или друг вид потенциално нежелан софтуер. За допълнителна информация относно използването на Windows Defender за сканиране на компютъра за наличие на шпионски или друг потенциално нежелан вид софтуер посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Метод 2: Използвайте ключ на системния регистър, за да промените списъка от програми, които се стартират при зареждане на Windows XP Home Edition

Важно Тази статия, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на регистъра е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на регистъра, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите регистъра. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да възстановите регистъра щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Ако искате да промените само списъка със стари програми, които се зареждат при стартиране на операционната система, използвайте за тази цел редактора на системния регистър (Registry Editor). Изпълнете следните инструкции:

 1. Стартирайте Registry Editor и намерете един от следните ключове на системния регистър:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 2. Ако не желаете дадена програма да се стартира при зареждането на операционната система, намерете я и изтрийте записа за нея от един от тези ключове.

  Можете също и да добавяте записи тук. Все пак се препоръчва за добавяне на програми, които желаете да се стартират при пускане на компютъра, да използвате настройката на правилото Windows Run at Startup.

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно начина за промяна на програмите, които се зареждат при стартиране на Windows XP Professional, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

314488 Начини за промяна на списъка с програми, изпълнявани при стартиране на Windows XP
За допълнителна информация относно други проблеми, свързани със зареждането на Windows XP, щракнете върху следните номера на статии от базата знания на Microsoft:

147381 Използване на системните правила на самостоятелен компютър (т.е. компютър, който не е свързан в мрежа) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
179365 Стартиране, еднократно стартиране, стартиране на услуги, еднократно стартиране на услуги и зареждане на операционната система (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 270035 – Последен преглед: 18.07.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка