Актуални корекции, които не са свързани със защитата, в Windows 7, Windows Vista и Windows XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия описва пригодността на Windows 7, Windows Vista и Windows XP за актуални корекции, които не са свързани със защитата.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Поддръжка за корекции, които не са свързани със защитата

По време на фазата на разширена поддръжка на продукта поддръжката на актуалните корекции, които не са свързани със защитата, налага закупуването на отделно споразумение за разширена поддръжка за актуални корекции (прилагат се също така и такси за всяка корекция). Посетете http://support.microsoft.com/lifecycle за повече информация относно времетраенето на поддръжката за продукта.
Важно: Поддръжката на актуални корекции, които не са свързани със защитата, не е налична за потребителски продукти с настолна операционна система.
Следните издания на Windows 7, Windows Vista и Windows XP се приемат за потребителски продукти с настолна операционна система и поради това не са подходящи за актуалните корекции, които не са свързани със защитата:

Версия на Windows
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Starter
Windows XP Starter Edition
Windows XP Home Edition
 

Нуждаете се от допълнителна информация относно жизнения цикъл на продуктите на Windows?

За допълнителна информация относно жизнения цикъл на продуктите за Windows 7 се запознайте със следното съдържание от уеб сайта на Microsoft:

За допълнителна информация относно жизнения цикъл на продуктите за Windows Vista се запознайте със следното съдържание от уеб сайта на Microsoft:

За допълнителна информация относно жизнения цикъл на продуктите за Windows XP се запознайте със следното съдържание от уеб сайта на Microsoft:


Свойства

ИД на статията: 2702286 – Последен преглед: 15.06.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка