Отстраняване на грешки, когато записвате файлове на Excel

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Може да възникнат проблеми, когато се опитате да запишете файл на Microsoft Excel, ако е налице едно или повече от следните условия:
 • Записвате файл на Excel на мрежово устройство, за което имате ограничени разрешения.
 • Записвате файл на Excel на място, където няма достатъчно свободно място на устройството.
 • Загубена е връзката към файла на Excel.
 • Има конфликт с антивирусната програма.
 • Записвате споделен файл на Excel.
 • При записването на файл на Excel е превишено ограничението за 218-знаков път.
 • Включена е функцията за алтернативно изчисление на формули в Excel.
 • Файлът е създаден от шаблон, който съдържа вградени обекти.

ВЪВЕДЕНИЕ

Тази статия описва как да отстранявате проблеми, които могат да възникнат, когато записвате файлове на Microsoft Excel.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Бележки преди да преминете към отстраняването на проблема

Ако в момента имате този проблем с файл, който не сте успели да запишете, преди да се заемете с отстраняване на проблема, вижте раздела Записване на файла на Excel, преди да преминете към отстраняването на проблема.

Ако искате да научите повече как Excel записва файловете, вижте раздела Процес за записване на файл на Excel.

За да решите проблем със записването на файл на Excel, изпълнете следните стъпки по реда, в който са дадени, докато проблемът не бъде отстранен.

Стъпка 1: Опитайте да запишете файла на Excel на друго място

Ако успеете да запишете файла на локалния твърд диск, на мрежово устройство или на флопидисково устройство, възможните причини за проблемите ви са следните:
Ако не успеете да запишете файла на локалния твърд диск, на мрежово устройство или на флопидисково устройство, възможните причини за проблемите ви са следните:
Ако нито едно от тях не е причината, опитайте стъпка 2.

Стъпка 2: Опитайте да запишете нов файл на Excel на първоначалното място

За да запишете нов файл на Excel на първоначалното място, изпълнете следните стъпки:
 1. Създайте нова работна книга в Excel.
 2. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.
 3. В диалоговия прозорец Запиши като изпълнете следните стъпки:
  1. В полето Запиши в щракнете върху мястото, където е записан оригиналният файл на Excel.
  2. В полето Име на файл въведете ново име за новия файл на Excel.
  3. Щракнете върху Запиши.
Ако можете да запишете нов файл на Excel на първоначалното място, възможните причини са следните:
Ако не можете да запишете нов файл на Excel на първоначалното място, причината може да е следната:
Ако имате достатъчно пространство на устройството, опитайте стъпка 3.

Стъпка 3: Опитайте да запишете файла на Excel в безопасен режим на Microsoft Windows

Ако стъпки 1 и 2 не са разрешили проблема, рестартирайте Windows в безопасен режим и след това опитайте да запишете файла на Excel на локалния твърд диск.

Забележка Ако записвате файловете на Excel в мрежата, опитайте да рестартирате Windows в безопасен режим с поддръжка на мрежа и след това опитайте да запишете вашия файл.

За повече информация как да стартирате Windows в безопасен режим или как да извършите "чисто" зареждане, щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:

156126 Отстраняване на неизправности в Windows 95 чрез безопасен режим (Това може да е на английски)
192926 Извършване на "чисто" зареждане за отстраняване на неизправности в Windows 98 (Това може да е на английски)
267288 Извършване на "чисто" зареждане в Windows Millennium Edition (Това може да е на английски)
266169 Отстраняване на проблеми с режима на готовност, режима на хибернация и изключването на компютъра в Windows 2000 (Това може да е на английски)
281770 Извършване на "чисто" зареждане за отстраняване на неизправности в Windows 2000 (Това може да е на английски)

Ако файлът на Excel се запише, след като сте рестартирали Windows в безопасен режим, опитайте отново да запишете файла. За да направите това, щракнете върху Запиши в менюто Файл.

Ако файлът на Excel не се запише (или не се презапише), след като сте рестартирали Windows в безопасен режим, възможните причини са следните:

Причини

Добавка от външен доставчик

Ако файлът на Excel не се запише, когато стартирате Excel в безопасен режим на Windows, причината за проблема може да е добавка от външен доставчик или файл, който е в някоя от папките за стартиране на Excel. По подразбиране тези файлове се зареждат, когато стартирате Excel.

Понякога външните доставчици на софтуер инсталират потребителски добавки за работа с Excel. Някои от тези добавки са предназначени да работят със съществуващи функции на Excel, а други са създадени, за да позволят безпроблемно преминаване към продукт на външния доставчик. Обикновено добавките от външни доставчици не пречат на стандартната функционалност на Excel. Има обаче някои изключения, когато добавка причинява конфликт при записването на файл на Excel.

За да проверите и да изключите възможността добавка за Excel от външен доставчик или файл да предизвиква проблема със записването на файлове на Excel, стартирайте Excel в безопасен режим. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Излезте от Excel.
 2. Щракнете върху Старт и след това посочете към Програми.
 3. Когато стартирате Excel, задръжте натиснат клавиша CTRL, докато не получите съобщение, подобно на следното:
  Excel откри, че сте задържали клавиша CTRL. Искате ли да стартирате Excel в безопасен режим?
 4. Щракнете върху Да.
 5. Опитайте да запишете нов файл на Excel и след това запишете отново същия файл.
Ако файлът се запише правилно, най-вероятно причината е била добавка от външен доставчик или файл, който е в някоя от папките за стартиране на Excel. Трябва да намерите и да премахнете добавката или файла, за да отстраните проблема. След като откриете добавката или файла, които са причината за проблема, се свържете със съответния доставчик. Той може да разполага с повече информация за проблема и да има актуализация, която не причинява такъв проблем.

За повече информация за безопасния режим на Microsoft Office щракнете върху Помощ за Microsoft Excel в менюто Помощ, напишете безопасен режим на office в полето Търсене на в екрана за помощ и щракнете върху Започни търсенето, за да видите темата.


За повече информация как да откриете папките, които Excel използва по време на стартиране, и за допълнителни опции за изключване на тази функционалност, щракнете върху следните номера, за да видите статиите в Базата знания на Microsoft:

291218 Използване на папките за стартиране на Excel в Excel 2002 (Това може да е на английски)
826922 Забраняване на автоматичното отваряне на файлове в Excel 2003 и Excel 2002 (Това може да е на английски)
обратно в началото

Прекратена, но оставаща резидентна (TSR) програма

Ако файлът на Excel не се е записал нито на локалния диск, нито (ако е приложимо) на мрежовото устройство, след като Excel е стартиран в безопасен режим, проблемът може да се дължи на прекратена, но оставаща резидентна (TSR) програма, която работи в "реален" режим на Windows. Този вид програми обикновено се зареждат автоматично в процеса на стартиране на Windows.

Забележка Можете да изключите всички TSR програми. За да направите това, тествайте проблема със записването на файл на Excel в безопасен режим на Windows.

След като сте рестартирали Windows в безопасен режим, можете да стартирате и Excel в безопасен режим и да проверите дали проблемът продължава. За да стартирате Excel в безопасен режим, следвайте стъпките, посочени в раздел "Добавка от външен доставчик".

Ако проблемът е изчезнал, по метода на изключването открийте TSR програмата, която причинява проблема. Ако не сте сигурни как да направите това, се свържете с вашия доставчик на Microsoft Windows за подробности как да изключите всяка една програма, която се зарежда при стартирането на Windows.

За повече информация относно отстраняването на проблеми с процеса на стартиране на Windows щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:

281965 Отстраняване на проблеми с използване на помощната програма Msconfig при Windows 98 (Това може да е на английски)
281995 Отстраняване на проблеми с използване на помощната програма Msconfig в Windows Millennium Edition (Това може да е на английски)
обратно в началото

Ограничени разрешения

Когато записвате файл на Excel, трябва да имате следните разрешения за папката, в която записвате файла:
 • Разрешения за четене
 • Разрешения за писане
 • Разрешения за преименуване
 • Разрешения за изтриване
Забележка Ако нямате тези разрешения, не можете да записвате файлове на Excel.

обратно в началото

Недостатъчно място на устройството

Когато записвате на устройство, било то флопидисково устройство, локален твърд диск, или мрежово устройство, трябва да сте сигурни, че там има достатъчно свободно място за записване на файла. Ако няма достатъчно свободно място на устройството, на което ще записвате, Excel не може да изпълни операцията за запис и ще даде следното съобщение за грешка:
Дискът е пълен.


За повече информация относно това съобщение за грешка щракнете върху следните номера на статии в Базата знания на Microsoft:

214245 Получавате съобщение за грешка "Дискът е пълен", когато записвате работна книга на Excel (Това може да е на английски)
223813 Съобщение за грешка: Документът не е записан. Всички по-рано записани копия са изтрити. (Това може да е на английски)
214073 Получавате съобщение за грешка, когато се опитате да запишете файл на Excel (Това може да е на английски)
обратно в началото

Загубена връзка с мрежата

Ако работите с файл на Excel и се загуби връзката с устройството, на което се намира файлът, може да получите съобщение за грешка при опит да запишете файла.

Проблемът възниква, понеже когато отворите файл на Excel от място в мрежата, някои части от файла може да не се изтеглят на локалния компютър в момента на отваряне на файла. Кешът за обобщените таблици, ActiveX обектите и разделът за Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) на файла не се изтеглят на локалния компютър, докато не бъде осъществен достъп до тях в текущата сесията на Excel.

Затова, при загуба на връзката с мрежата, Excel не може да осъществи достъп до частите от файла, които не са били изтеглени на локалния компютър, и не може да запише файла.

За допълнителна информация щракнете върху статиите със следните номера, за да ги прегледате в Базата знания на Microsoft:

291204 Получавате съобщение за грешка, когато записвате файл на Excel след загуба на връзка с мрежата (Това може да е на английски)
214073 Получавате съобщение за грешка, когато се опитате да запишете файл на Excel (Това може да е на английски)
114440 Грешка при редактиране/записване на файл, когато няма достъп до файла на диска (Това може да е на английски)
обратно в началото

Конфликт с антивирусната програма

Когато има инсталирана или работеща антивирусна програма, може да получите съобщение за грешка, когато опитате да запишете съществуващ файл на Excel. Не получавате съобщение за грешка, ако опитате да запишете нов файл на Excel. Може да получите съобщение за грешка, понеже някои антивирусни програми сканират бързо всеки нов файл, който се появи на компютъра. Това сканиране понякога може да прекъсне процеса на запис на Excel. Това прекъсване може да попречи на Excel да запише правилно файла.

За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

265103 Получавате съобщение за грешка "Няма достъп до <името на файла>... може да е само за четене", когато опитате да запишете файла в Excel 2000 (Това може да е на английски)
обратно в началото

Конфликт при споделяне на файлове

Ако работите със споделен файл на Excel едновременно с друг потребител, може да получите съобщение за грешка, ако и двамата опитате да запишете файла по едно и също време. Получавате съобщение за грешка, понеже Excel не може да запише файла, докато друг екземпляр на Excel записва същия файл.

За повече информация относно това съобщение за грешка щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в Базата знания на Microsoft:

130494 Получавате съобщение за грешка "Този файл е заключен", когато записвате споделена работна книга в Excel 2002 (Това може да е на английски)
обратно в началото

Дължината на името на файла

Ако опитате да запишете отворен файл на Excel и пътят към него (включително името на файла) е повече от 218 знака, може да получите следното съобщение за грешка:
Името на файла не е валидно.
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

213983 Съобщение за грешка, когато записвате или отваряте файл в Excel 2002: "Името на файла не е валидно" (Това може да е на английски)
обратно в началото

Функцията за алтернативно изчисление на формули е включена

Когато записвате файл на Excel в по-ранна версия на Excel, може да получите съобщение за грешка, ако файлът съдържа определени функции и ако функцията за алтернативно изчисление на формули е включена.


За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

215281 Грешки при записване в по-ранен файлов формат, когато функцията за алтернативно изчисление на формули в Excel 2000 е включена (Това може да е на английски)
обратно в началото

Шаблонът съдържа вграден обект

Когато записвате файл на Excel, първоначално създаден от шаблон, който съдържа вграден обект, може да получите следното съобщение за грешка:
Документът не е записан
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

121942 "Документът не е записан" при записване на файл, създаден от шаблон (Това може да е на английски)
обратно в началото

Допълнителна информация

Запишете вашия файл на Excel, преди да преминете към отстраняване на проблема

Почти винаги ще искате да запишете файла на Excel с последно направените промени, преди да потърсите причината за проблема със записването на файлове на Excel. В зависимост от причината за този проблем, може да не успеете да възстановите напълно текущия файл. Но следните методи обикновено имат успех. Следните предложения са изброени по реда на запазване на формата, когато се опитвате да запазите файла във формат, възможно най-близък до оригиналния.

Забележка Методите по-долу може да не запишат файла с всички последни промени, форматиране и набори от функции, специфични за версията на Excel, която използвате. Методите по-долу са предназначени да ви дадат използваема, записана версия на файла. Всички методи по-долу изискват да запишете файла на локалния твърд диск, като използвате уникално име на файла.

Метод 1: Записване на файла на Excel с ново име
 1. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.
 2. Запишете файла на Excel с ново, уникално име.
Метод 2: Преместете оригиналните работни листове в нова работна книга
 1. В менюто Вмъкване щракнете върху Работен лист.

  Този работен лист е необходим за запълване, тъй като в работната книга трябва да остане поне един лист, след като преместите всички необходими листове.
 2. В менюто Редактиране щракнете върху Копирай.
 3. В списъка В книга щракнете върху (Нова книга).
 4. Щракнете върху OK.
Забележка Тези стъпки трябва да преместят активния работен лист в нова работна книга. Повтаряйте стъпките от 1 до 4, докато всички работни листове (без този за запълване) бъдат преместени в новата работна книга.

Ако в работната книга има макроси на VBA, копирайте модулите от старата в новата работна книга.

Метод 3: Запишете файла като различен тип файл на Excel
 1. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.
 2. В списъка Запиши като тип изберете формат на файла, различен от текущия файлов формат. Ако използвате Microsoft Excel 97 или Microsoft Excel 2000, запишете файла като Excel 5.0/95.
Метод 4: Запишете файла във формат HTML
 1. В менюто Файл щракнете върху Запиши като.
 2. В списъка Запиши като тип щракнете върху Уеб страница.
 3. Щракнете върху Запиши.
обратно в началото

Процес за записване на файл на Excel

Когато Excel записва файл, се изпълнява следната процедура:
 1. Excel създава временен файл със случайно избрано име (например Cedd4100 без разширение на файла) в целевата папка, която сте посочили в диалоговия прозорец Запиши като. Цялата работна книга се записва във временния файл.
 2. Ако промените се записват в съществуващ файл, Excel изтрива оригиналния файл.
 3. Excel преименува временния файл. Excel дава на временния файл името, което сте посочили (например Book1.xls) в диалоговия прозорец Запиши като.
За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

814068 Описание на начина, по който Excel записва файловете (Това може да е на английски)
Забележка Други процеси, които се появяват на компютъра, може да прекъснат процеса на запис на Excel. Тези проблеми може да възникнат, ако бъде осъществен достъп до временния файл на Excel, преди Excel да е завършил процеса на запис (например когато антивирусната програма на компютъра заключи временните файлове, за да ги сканира, преди да бъдат преименувани).

Затова трябва да имате информация за всички нови инсталации или актуализации на софтуера, извършени преди появата на проблемите със записването на файлове на Excel. Тази информация ще ви бъде полезна, ако настоящата статия не разреши проблема ви и се наложи да се обадите на техническата поддръжка на Microsoft. За допълнителна информация посетете следния уеб сайт на Microsoft: обратно в началото
Свойства

ИД на статията: 271513 – Последен преглед: 26.01.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка