Описание на актуализациите за Office: 12 юни 2012 г.

Въведение

На 12 юни 2012 г., вторник, Microsoft издаде следните актуализации, които не са защитата. Тези месечни актуализации са предназначени да помогнат нашите клиенти да бъдат защитени с най-актуалната защита. Препоръчваме ви да инсталирате всички актуализации, които се отнасят до вас.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Актуализациите в следните статии от базата знания на Microsoft (КБ) са включени в актуализацията от 12 юни 2012 г.


Актуализации, които не са за защитата
  • 2687267 Описание на актуализацията на филтъра за нежелана поща на Outlook 2007: 12 юни 2012 г. (Това може да е на английски)
  • 982726 Описание на актуализацията на филтъра за нежелана поща на Outlook 2010: 12 юни 2012 г. (Това може да е на английски)


Свойства

ИД на статията: 2721217 – Последен преглед: 3.07.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка