При влизане в системата се появяват грешки с номера (Event ID) 2019, 2020 или съобщение "Insufficient System Resources" ("Недостатъчни системни ресурси")

Важно Тази статия съдържа информация, която ви показва как да намалите защитните настройки или да изключите защитните функции на компютъра. Можете да направите тези промени с цел заобикаляне на конкретен проблем. Преди да направите тези промени, препоръчваме ви да прецените рисковете, които са свързани с реализацията на заобиколния вариант във вашата конкретна среда. Ако решите да осъществите тези промени, предприемете подходящи допълнителни стъпки за защита на вашата система.
Norton Antivirus 5.0

СИМПТОМИ

Могат да възникнат една или няколко от следните ситуации:

 • Вашият сървър може да загуби мрежовата връзка със своите клиенти и да отчете следните грешки в регистъра на събития (event log):
  Event ID: (Номер на събитие:) 2020
  Source: (Източник:) Srv
  Description: (Описание:) The server was unable to allocate from the system paged pool because the pool was empty. (Поради липса на останала памет сървърът не успя да отдели памет от обема, позволяващ прехвърляне във файла за виртуална памет.)
  -или-
  Event ID: (Номер на събитие:) 2019
  Source: (Източник:) Srv
  Description: (Описание:) The server was unable to allocate from the system nonpaged pool because the pool was empty. (Поради липса на останала памет сървърът не успя да отдели памет от обема, недопускащ прехвърляне във файла за виртуална памет.)
 • Вашият сървър може да спре да приема връзки с нови потребители чрез Terminal Services (Терминални услуги). При опит на потребителя да влезе на сървъра, използващ Terminal Services (Терминални услуги), се появява следното съобщение за грешка:

  User Environment (Потребителска среда)
  Windows cannot logon you because the profile cannot be loaded. (Windows не може да ви пусне в системата, защото профилът не може да бъде зареден.) Contact your network administrator. (Свържете се с вашия администратор на мрежата.)
  DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. (ПОДРОБНОСТИ - Недостиг на системни ресурси за изпълнение на исканата услуга.)
  След появяване на това съобщение за грешка, потребителят се изключва от сървъра на Terminal Services (Терминални услуги).
 • При опит за локално влизане на сървъра получавате следното съобщение за грешка:

  User Environment (Потребителска среда)
  Windows cannot logon you because the profile cannot be loaded. (Windows не може да ви пусне в системата, защото профилът не може да бъде зареден.) Contact your network administrator. (Свържете се с вашия администратор на мрежата.)
  DETAIL - Insufficient system resources exist to complete the requested service. (ПОДРОБНОСТИ - Недостиг на системни ресурси за изпълнение на исканата услуга.)
  Имайте предвид, че е възможно да бъдете допуснати до работния плот (desktop) на Windows, но няма да можете да работите нормално поради недостиг на памет на сървъра.
Всички тези симптоми изчезват, ако рестартирате сървъра.

ПРИЧИНА

Подобна ситуация може да възникне, ако домейн контролери на Microsoft Windows 2000 работят със софтуера Norton AntiVirus Corporate Edition (версии 7.00, 7.01, 7.02, 7.03 или 8.0) на Symantec.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да отстраните проблема, свържете се със Symantec и попитайте относно наличието на софтуерна корекция (fix) за този проблем. Версията 10.3.1.13 на драйвера SymEvent елиминира този проблем. За информация как да се свържете със Symantec, щракнете върху съответния номер на статия (от поместените в списъка) в Базата знания на Microsoft, за да я прочетете:
65416 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, A-K (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


60781 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, L-P (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


60782 Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер, Q-Z (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на тази информация за контак с други производители.


Забележка Антивирусните програми се създават с цел да помогнат за защитата на компютрите от вируси. Когато вашата антивирусна програма е деактивирана, не бива да изтегляте или отваряте файлове от източници, на които не доверявате, както и да посещавате съмнителни сайтове или отваряте приложения към електронна поща.

За допълнителна информация относно компютърните вируси щракнете върху числото по-долу, за да отворите статията с този номер в Базата знания на Microsoft:

129972 Компютърни вируси: описание, предпазване и възстановяване (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)


Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никаква гаранции, подразбиращи се или други, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
Свойства

ИД на статията: 272568 – Последен преглед: 14.05.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка