Описание на сборния пакет за актуализация 3 за System Center 2012

Въведение

В тази статия се разглеждат проблемите, които са коригирани в сборния пакет за актуализация 3 за Microsoft System Center 2012. Статията съдържа и инструкциите за инсталация на сборния пакет за актуализация 3 за System Center 2012.

Проблеми, които са коригирани в сборния пакет за актуализация 3 за System Center 2012

Сборен пакет за актуализация 3 за System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

Проблем 1

След като надстроите System Center Data Protection Manager 2010 до System Center Data Protection Manager 2012, отчетът на управлението на ленти не показва просрочени ленти.

Проблем 2

Клиентската защита на System Center Data Protection Manager 2012 не се мащабира до очакваните ограничения.

Проблем 3

Windows PowerShell се срива, когато се опитате да зададете име на клиентски компютър в атрибута DPMServerName чрез използване на Windows PowerShell.

Проблем 4

Когато името на колекция от сайтове съдържа интервал и извършите операция за възстановяване на ниво на елемент на SharePoint в System Center Data Protection Manager 2012, операцията се проваля.

Проблем 5

След като преименувате сайт на SharePoint в System Center Data Protection Manager 2012, не можете да възстановите сайта.

Проблем 6

Отчетът за състоянието на точка за възстановяване на SharePoint показва неверни данни в System Center Data Protection Manager 2012.

Проблем 7

Пълното възстановяване на компютър се проваля в конкретни ситуации.

Сборен пакет за актуализация 3 за System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

Проблем 1

Когато използвате 32-битовата версия на Windows Internet Explorer за стартиране на уеб конзола, контролерът Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController не работи правилно.

Проблем 2

Когато изпълните cmdlet на Windows PowerShell, получавате следното съобщение за грешка:
Get-BPAModel не се разпознава като името на cmdlet.
Проблем 3

Промяната не се прилага, когато се опитвате да промените URL адрес в екземпляра на шаблона "Наблюдение за наличност на уеб приложение".

Сборен пакет за актуализация 3 за System Center Service Manager 2012 (KB2750615)

Проблем 1

След като промените езика на сайт на SharePoint на турски в портала на System Center Service Manager 2012, низовете за показване неочаквано се показват на английски.

Сборният пакет за актуализация 3 за Service Manager 2012 не адресира следното:

• Възниква изтичане на памет в конзолата на Service Manager 2012, когато отваряте или затваряте инциденти.
• Когато има обекти за контрола на формуляри, които започват от GC свободната памет, конзолата на Service Manager 2012 се срива с грешка "OutOfMemoryException".
• Когато отворите конзолата на Service Manager 2012 чрез Citrix и след това отворите формулярите за инциденти, производителността на конзолата на Service Manager 2012 е по-лоша от очакваното.

Как да получите и инсталирате сборен пакет за актуализация 3 за System Center 2012

Пакетите за актуализация за System Center Data Protection Manager 2012 и за System Center Operations Manager 2012 са достъпни от Microsoft Update.

Пакетите за актуализация за System Center Service Manager 2012 са също достъпни от следния уеб сайт на центъра на Microsoft за изтегляния:
 • За да получите и инсталирате актуализациите от Microsoft Update, изпълнете следните стъпки на система, на която има инсталиран приложим компонент на System Center 2012:
  1. Щракнете върху Старт, след което върху Контролен панел.
  2. В контролния панел щракнете двукратно върху Windows Update.
  3. В прозореца на Windows Update щракнете върху Онлайн проверка за актуализации от Microsoft Update.
  4. Щракнете върху Има налични важни актуализации.
  5. Изберете приложимите пакети на Сборен пакет за актуализация 3 и щракнете върху OK.
  6. Щракнете върху Инсталиране на актуализации, за да инсталирате сборните пакети за актуализация.
 • За ръчно изтегляне на сборните пакети за актуализация от каталога на Microsoft Update посетете следните уеб сайтове на Microsoft.

  Сборен пакет за актуализация 3 за System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)Сборен пакт за актуализация 3 за System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)
За ръчно инсталиране на сборните пакети за актуализация изпълнете следната команда от команден прозорец с администраторски права:

msiexec.exe /update <PackageName>
Например за инсталиране на сборен пакет за актуализация 3 за System Center Operations Manager 2012 (KB2750631) изпълнете следната команда:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Инструкции за инсталиране

Инструкции за инсталиране на сборен пакет за актуализация 3 за System Center Data Protection Manager 2012

За инсталиране на сборен пакет за актуализация 3 за System Center Data Protection Manager 2012 изпълнете следните стъпки:
 1. Направете резервно копие на базата данни на System Center Data Protection Manager 2012.
 2. Инсталирайте пакетите за актуализация на сървър, изпълняващ System Center Data Protection Manager 2012. За целта изпълнете файла DataProtectionManager2012-KB2751230.exe на сървъра.

  Забележки

  • Преди да инсталирате пакета за актуализация, затворете конзолата за администриране на System Center Data Protection Manager 2012.
  • Може да се наложи да рестартирате сървъра на System Center Data Protection Manager 2012, след като сте инсталирали сборните пакети за актуализация.
 3. Актуализирайте агентите за защита в конзолата за администриране на System Center Data Protection Manager 2012. За целта използвайте един от следните методи.
  • Актуализирайте агентите за защита от конзолата за администриране на System Center Data Protection Manager 2012. За целта използвайте следния метод:
   1. Отворете конзолата за администриране на System Center Data Protection Manager.
   2. В раздела Управление щракнете върху раздела Агенти.
   3. В списъка Защитен компютър изберете компютър и щракнете върху Актуализиране в прозореца Действие.
   4. Щракнете върху Да, след което върху Актуализирай агентите.

   Забележка Може да се наложи да рестартирате компютъра, след като сте използвали този метод за актуализиране на агентите за защита.

  • Актуализиране на агентите за защита на защитените компютри. За целта използвайте следния метод:
   1. Сдобийте се с пакета за актуализация за агентите на защита от директорията "DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00" на сървъра на System Center Data Protection Manager 2012.
   2. За x86-базирани версии на System Center Data Protection Manager 2012 изпълнете следния пакет на всеки защитен компютър:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    За x64-базирани версии на System Center Data Protection Manager 2012 изпълнете следния пакет на всеки защитен компютър:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Забележка Пакетът DPMAgentInstaller.exe е приложим към всички езици.

   3. Отворете конзолата за администриране на System Center Data Protection Manager 2012 на сървъра на System Center Data Protection Manager 2012.
   4. Щракнете върху раздела Управление, след което върху раздела Агенти.
   5. Изберете защитените компютри, щракнете върху Обновяване на информация и след това се уверете, че версията на инсталирания на компютрите агент е 4.0.1920.00.

Инструкции за инсталиране на сборен пакет за актуализация 3 за System Center Operations Manager 2012

Известни проблеми с тази актуализация
 • След инсталиране на сборния пакет за актуализация на всички роли на сървъра на System Center Operations manager 2012, с изключение на "Агент" и "Шлюз", актуализациите не се появяват в елемента Добавяне или премахване на програми в контролния панел.
 • След инсталиране на сборния пакет за актуализация номерът на версията на конзолата е непроменен. След инсталиране на сборен пакет за актуализация 2 за System Center Operations Manager 2012 номерът на версията на конзолата е 7.0.8560.0, както се очаква.
 • След инсталиране на сборния пакет за актуализация на уеб конзола получавате следното съобщение за грешка в Windows Internet Explorer:
  Грешка на сървъра в приложението '/OperationsManager'.
  За разрешаване на този проблем затворете и рестартирайте Windows Internet Explorer.
 • След деинсталиране на сборния пакет за актуализация възниква изключението System.Management.Automation.ActionPreferenceStop в скрипта "Откриване на версии на агент", което довежда до срив в скрипта. За разрешаване на този проблем променете стойността InstallDirectory в подключа "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations" на системния регистър на C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Забележки по инсталиране
 • Сборният пакет за актуализация е достъпен от Microsoft Update на следните езици:
  • китайски (традиционен)
  • английски
  • френски
  • немски
  • италиански
  • японски
  • португалски (Бразилия)
  • руски
  • испански
  Някои компоненти не зависят от езика и техните актуализации не са локализирани.
 • Трябва да изпълните сборния пакет за актуализация като администратор.
 • Ако не желаете да рестартирате компютъра след прилагането на актуализацията на конзолата, затворете конзолата, преди да приложите актуализацията за нейната роля.
 • За стартиране на нов екземпляр на Microsoft Silverlight изчистете кеша на браузъра в Silverlight и рестартирайте Silverlight.
 • Не инсталирайте сборния пакет за актуализация веднага след инсталиране на сървъра на System Center 2012. В противен случай състоянието "Услуга за здравето" няма да се инициализира.
 • Ако е разрешено "Управление на потребителски акаунти", изпълнете файловете за актуализация във формат .msp от команден прозорец с администраторски права.
 • Трябва да имате права на системен администратор на екземплярите на база данни за "База данни на операции" и "Склад за данни", за да приложите актуализации за тези бази данни.
 • За да разрешите корекциите за уеб конзолата, добавете следния ред към файла %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:
<machineKey validationKey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionKey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"/>
Забележка Добавяне на реда под <system.web>, както е описано в следната статия от базата знания (БЗ) на Microsoft:
911722 Може да получите съобщение за грешка при достъп на ASP.NET уеб страници, които имат разрешено ViewState, след като се надстроили от ASP.NET 1.1 към ASP.NET 2.0 (Това може да е на английски)

Поддържан ред на инсталиране
Препоръчваме да инсталирате сборния пакет за актуализация в следния ред.

Забележка Инсталирайте сборния пакет за актуализация на агенти, преди или след като сте инсталирали сборния пакет за актуализация на инфраструктурата на сървъра.
 1. Инсталирайте сборния пакет за актуализация на следната инфраструктура на сървъра:
  1. Управление на сървър или сървъри
  2. Шлюзове
  3. Сървъри за отчети
  4. Компютри с роля на сървър за уеб конзола
  5. Компютри с роля на конзола за операции
 2. Ръчно импортиране на пакетите за управление.
 3. Приложете актуализацията към ръчно инсталирани агенти или вкарайте инсталирането от изгледа на изчакване в конзолата за операции.

Забележка Ако е разрешена функцията Connected MG/Tiering, първо актуализирайте най-горното й ниво.

Информация за инсталирането
За изтегляне на сборния пакет за актуализация и извличане на съдържаните в него файлове изпълнете следните стъпки:
 1. Изтеглете актуализациите, които Microsoft Update предоставя за всеки компютър. Microsoft Update предоставя подходящите актуализации в съответствие с компонентите, инсталирани на всеки компютър.
 2. Приложете съответните файлове във формат MSP на всеки компютър.

  Забележки
  • Следните файлове във формат MSP са включени в сборния пакет за актуализация. Приложете всички файлове във формат MSP, свързани с конкретен компютър. Например ако уеб конзолата и ролите на конзолата са инсталирани на сървър за управление, приложете три файла във формат MSP на сървъра за управление. Приложете един файл във формат MSP на сървъра за всяка негова конкретна роля.
  • Microsoft Update може да добави GUID към файловете във формат .cab файлове, които съдържат изброените по-долу файлове във формат MSP. Вижте таблицата след тези инструкции за пълно съпоставяне на GUID на файловете във формат .cab към всяка локализирана актуализация за компонент.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Импортирайте следните пакети за управление:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
За информация относно как да импортирате пакет за управление от диск отидете на следния уеб сайт на Microsoft TechNet: Забележка Пакетите за управление са включени в актуализациите за сървърни компоненти в следния път:
%SystemDrive%\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs for Update Rollups
Ако сте изтеглили вкарани в .cab файлове във формат MSP за компонент в повече от една езикова променлива, вижте таблицата по-долу. Таблицата изброява GUID, които се намират в името на файла във формат .cab. Можете да видите таблицата, за да определите към коя езикова променлива се прилага вкаран в .cab файл във формат MSP.
КомпонентАрхитектураЕзикова променливаДобавени GUID
КонзолаAMD 64английски755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
китайски71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
немскиbc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
френски3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
италиански494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
японски1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
португалски (Бразилия)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
испанскиa250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
руски69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Конзолаx86английски74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
китайски0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
немскиe92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
френски3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
италиански71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
японскиe6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
португалски (Бразилия)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
испанскиed7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
руски1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
ОтчитанеAMD 64английски8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
китайски6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
немскиd4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
френски2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
италиански55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
японски1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
португалски (Бразилия)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
испанскиabbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
руски7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
Уеб конзолаAMD 64английски2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
китайскиa6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
немски48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
френски631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
италиански5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
японскиf90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
португалски (Бразилия)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
испанскиc429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
руски15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Информация за деинсталиране
За деинсталиране на актуализация изпълнете следната команда:
msiexec /uninstall <PatchCodeGuid> /package <RTMProductCodeGuid>

Забележка В тази команда RTMProductCodeGuid" е контейнер за едно от следните GUID:
Сървър7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Конзола (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Конзола (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
ОтчитанеA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
Уеб конзола (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Агент (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Агент (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Агент (IA-64)16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
Шлюз7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
В допълнение "PatchCodeGuid" е контейнер за едно от следните GUID:

PatchCodeКомпонентЦентрален процесорЛокално
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Конзолаx64BG
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Конзолаx86BG
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64BG
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Агентx64BG
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Агентx86BG
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}Агентia64BG
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}Шлюзx64BG
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Отчитанеx64BG
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Сървърx64BG
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}Уеб конзолаx64BG
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Конзолаx64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Конзолаx86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Отчитанеx64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}Уеб конзолаx64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Конзолаx64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Конзолаx86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Отчитанеx64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}Уеб конзолаx64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Конзолаx64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Конзолаx86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Отчитанеx64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}Уеб конзолаx64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Конзолаx64IT
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Конзолаx86IT
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Отчитанеx64IT
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}Уеб конзолаx64IT
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Конзолаx64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Конзолаx86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Отчитанеx64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}Уеб конзолаx64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Конзолаx64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Конзолаx86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Отчитанеx64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}Уеб конзолаx64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Конзолаx64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Конзолаx86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Отчитанеx64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}Уеб конзолаx64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Конзолаx64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Конзолаx86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Отчитанеx64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}Уеб конзолаx64RU

Инструкции за инсталиране на сборен пакет за актуализация 3 за System Center Service Manager 2012

За инсталиране на сборния пакет за актуализация 3 за System Center Service Manager 2012 изпълнете следните стъпки:
 1. Затворете всички приложения, свързани със System Center Service Manager 2012. Например затворете конзолата на System Center Service Manager 2012, връзките на Self-Service Portal и инструмента за авторство.
 2. Изтеглете сборния пакет за актуализация и го запишете в целевата папка.

  Забележка
  Този сборен пакет за актуализация съдържа едновременно версиите за x86 и x64 на сборния пакет за актуализация 3 за System Center Service Manager 2012. Изтеглете съответната версия за вашата система.
 3. Отворете целевата папка.
 4. Щракнете с десния бутон на мишката върху файла SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.112.exe или SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.112.exe и след това върху Изпълни като администратор.
 5. Когато бъдете подканени да го направите, приемете условията за лицензиране на софтуер на Microsoft и продължете с изпълнение на стъпките на съветника за инсталиране.

Файлове, актуализирани след инсталирането на сборния пакет за актуализация 3 за System Center 2012

Сборен пакет за актуализация 3 за System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

Променени файловеРазмер на файлВерсия
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml10,65,4644.0.1920.0

Сборен пакет за актуализация 3 за System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

Променени файловеРазмер на файлВерсия
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88,7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1,639,0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4,193,309Неприложимо
DashboardViewer.xap4,124,076Неприложимо
MonitoringHost.exe.config3,940 7.0.8560.1036

Сборен пакет за актуализация 3 за System Center Service Manager 2012 (KB2750615)

Променени файловеРазмер на файлВерсия
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64,1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182,9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84,6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27,707Неприложимо
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659,302Неприложимо
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Свойства

ИД на статията: 2756127 – Последен преглед: 7.12.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка