Описание на сборен пакет за актуализация 4 версия 2 за Exchange Server 2010 SP2

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Microsoft издаде сборен пакет за актуализация 4 версия 2 за Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2). Тази актуализация е от 9 октомври 2012 г. Тази статия предоставя следната информация за сборния пакет за актуализация:
  • Проблемите, разрешени от сборния пакет за актуализация
  • Сдобиване със сборния пакет за актуализация
  • Предварителни условия за инсталиране на сборния пакет за актуализация

ВЪВЕДЕНИЕ

Проблеми, разрешени от сборния пакет за актуализация


Тази актуализация разрешава проблем, свързан с преждевременното изтичане на цифровия подпис на файлове, произведени и подписани от Microsoft, както е описано в Съобщения за сигурността от Microsoft 2749655. Препоръчва се да инсталирате тази актуализация.

В допълнение към описаните в статията от базата знания на Microsoft проблеми с Exchange Server 2010 2706690 , тази актуализация също така разрешава следния проблем с Exchange 2010:  (Това може да е на английски)
  • 2756987  Outlook връща само един резултат след щракване върху "Вашето търсене върна голям брой резултати". Съобщение "Уточнете търсенето или щракнете тук, за да прегледате всички резултати". (Това може да е на английски)

РАЗРЕШЕНИЕ

Информация относно сборен пакет за актуализация

Файлът е наличен за изтегляне от следния уеб сайт на центъра на Microsoft за изтегляния: Дата на издаване: 9 октомври 2012 г.

Важна информация за клиентите, инсталиращи актуализацията на компютри, които не са свързани с интернет.

Когато инсталирате този сборен пакет за актуализация на компютър, който не е свързан с интернет, е възможно инсталирането да отнеме дълго време. Освен това може да се появи следното съобщение:
Създаване на присъщи изображения за .Net блокове.
Причината за това са мрежовите заявки за свързване с уеб сайта http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl. Тези мрежови заявки представляват опити за получаване на достъп до списъка на анулираните сертификати за всеки блок с генерирано присъщо изображение (NGen), което се компилира в присъщ код. Но поради факта, че сървърът на Exchange не е свързан с интернет, трябва да изтече времето на изчакване на всяка заявка, преди процесът да може да продължи.

За да разрешите този проблем, изпълнете следните стъпки:
  1. В менюто Инструменти на Windows Internet Explorer щракнете върху Опции за интернет и след това върху раздела Разширени.
  2. В секцията Защита махнете отметката на квадратчето Проверявай за анулиран сертификат на издателя и след това щракнете върху OK.
Препоръчително е да изчистите тази опция за защитата в Internet Explorer само ако компютърът работи в стриктно управлявана среда. След като инсталирането завърши, отново сложете отметката в квадратчето Проверявай за анулиран сертификат на издателя.

Проблем с актуализация на компютри с персонализирани файлове на Outlook Web App.

Важно Препоръчва се да направите резервно копие на всички персонализирани файлове на Outlook Web App, преди да приложите сборния пакет за актуализация. За повече информация относно персонализирането на Outlook Web App посетете следния уеб сайт на Microsoft: Когато прилагате сборен пакет за актуализация, процесът актуализира файловете на Outlook Web App, ако те се изискват.. Следователно всякакви персонализирани настройки на файла Logon.aspx или който и да е друг файл на Outlook Web App ще бъдат заместени и ще се наложи отново да персонализирате Outlook Web App в Logon.aspx.

Проблем с актуализация за клиенти на ръководството за разполагане на прокси сървър на CAS, разполагащи CAS-CAS прокси сървър .

Ако и двете условия по-долу са изпълнени, приложете сборния пакет за актуализация на сървърите за клиентски достъп, които са насочени към интернет, преди да го приложите на сървърите за клиентски достъп, които не са:
  • Вие сте клиент на ръководството за разполагане на прокси сървър на CAS .
  • Разположили сте CAS-CAS прокси сървър.


Забележка За други конфигурации на Exchange Server 2010 не е нужно да се прилага сборния пакет за актуализация на сървърите в точно определен ред.

За повече информация относно CAS-CAS прокси сървърите посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Предварителни изисквания

За да може да се приложи този сборен пакет за актуализация, се изисква инсталиран Exchange Server 2010 SP2.

Забележка Премахнете всички междинни актуализации за Exchange Server 2010 SP2 преди да приложите този сборен пакет за актуализация.

Изискване за рестартиране

Задължителните услуги автоматично се рестартират при прилагането на този сборен пакет за актуализация.

Информация за премахване

За премахване на сборен пакет за актуализация 4 за Exchange Server 2010 SP2 използвайте елемента Добавяне или премахване на програми от контролния панел, за да премахнете актуализация 2756485.

ПРЕПРАТКИ

За повече информация относно използваната от Microsoft терминология за описание на софтуерни актуализации щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата знания на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
Свойства

ИД на статията: 2756485 – Последен преглед: 7.12.2012 г. – Редакция: 1

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2

Обратна връзка