Клавишна комбинация F4 не работи по очаквания начин в Excel 2013, Excel 2010 и Excel 2007

СИМПТОМИ

Клавишната комбинация F4 не работи по очаквания начин в Microsoft Excel 2013, Excel 2010 или Excel 2007.

Например когато сортирате ред (ред А) и след това натиснете F4 за повторение на действието в друг ред (ред Б), ред Б не се сортира. Или когато копирате и поставяте клетка и след това натиснете F4, клетката се поставя. Но въпреки това при повторно натискане на F4 клетката не се поставя.

ПРИЧИНА

Това е известен проблем в Excel 2013, Excel 2010 и Excel 2007.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

Ако не можете да използвате клавишната комбинация F4 за повтаряне на действие или команда, извършете ръчно действието или командата, които искате да повторите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

F4 представлява предварително зададена клавишна комбинация в Excel, която повтаря последното действие или команда. Но въпреки това прекия път не винаги работи.
Свойства

ИД на статията: 2761244 – Последен преглед: 10.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка