Отстраняване на неизправности при инсталиране на KB2756872

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ


Когато се опитате да инсталирате KB2756872 на компютър, изпълняващ Windows 8 PC, е възможно да възникнат спиращи инсталацията грешки. Използвайте следните методи, за да намерите разрешение за тези инсталационни грешки.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

По време на инсталирането на KB2756872 за Windows 8 може да възникнат грешки, които предотвратяват успешното му завършване. Възможно е да възникне един или няколко от следните проблеми:
  • Инсталирането увисва или спира да отговаря на 13%
  • Забелязвате липса на мозайки и икони след инсталирането
За да заобиколите тези проблеми, изпълнете свързаните със съответния проблем стъпки::

Проблем: Инсталирането увисва или спира да отговаря на 13%

Възможно е инсталирането да увисне или да спре да отговаря, ако инсталиран към момента драйвер е остарял или не е напълно съвместим. За отстраняване на свързани с драйвери проблеми изпълнете стъпките в методите по-долу:

Метод 1: Актуализиране на антивирусни програми

Някои антивирусни програми може да възпрепятстват инсталирането на KB2756872. Актуализирането на антивирусната ви програма може да спомогне за разрешаване на проблема.

Посетете уеб сайта на производителя на антивирусната програма и потърсете актуализации. Инсталирайте актуализациите и след това отново опитайте да инсталирате KB2756872.

За информация относно намирането на доставчици на софтуер посетете уеб сайта Информация за контакти с производители на хардуер и софтуер.


Метод 2: Деинсталиране и преинсталиране на аудиодрайвери и видеодрайвери

Някои аудиодрайвери или видеодрайвери може да отнемат дълго време за актуализиране на файлове и настройки на системния регистър по време на инсталирането, следователно актуализирането на тези драйвери може да спомогне за разрешаване на проблема.

Деинсталирайте драйвера на звуковата си карта и веднага след това инсталирайте KB2756872. След инсталирането на KB2756872 разрешете на Windows да потърси драйвер за звуковата карта. Ето три начина за намиране и инсталиране на драйвер, ако Windows не успее да намери такъв:

Използване на Windows Update Windows Update може автоматично да изтегли и инсталира препоръчаните актуализации. Инсталирането на важни, препоръчвани и незадължителни актуализации може да актуализира системни функции и друг софтуер, който би могъл да спомогне за разрешаване на проблеми със звука.

Инсталиране на софтуер от производителя на устройството. Ако вашето устройство е пристигнало с диск, той вероятно съдържа софтуер, който инсталира драйвер за устройството.

Изтегляне и инсталиране на драйвер от вас самите. Можете сами да потърсите драйвер на уеб сайта на производителя. Опитайте това, в случай че Windows Update не може да намери драйвер за устройството и то не е пристигнало със софтуер, който инсталира такъв.След това деинсталирайте драйвера на видеокартата си и позволете на Windows да потърси и преинсталира драйвера. Можете да използвате поместените по-горе 3 предложения, за да намирате драйвери за видеокартата си.

Забележка: Ако деинсталирането на драйвера на звуковата карта не разреши проблема, може да се наложи да изпълните стъпките по-горе и да деинсталирате драйвера на видеокартата си.

Проблем 2: Липса на мозайки и икони

За да заобиколите тези проблеми, излезте от своя акаунт на Windows и след това влезте отново, вече би трябвало мозайките и иконите да са показани правилно.

Свойства

ИД на статията: 2777330 – Последен преглед: 7.12.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка