Промяна на настройките на перото

Персонализирате това, което прави вашето перо, и начина, по който работи с вашия компютър. Можете да изберете с коя ръка да пишете или какво да прави компютърът, когато щракнете върху или задържите бутона за бърз достъп на перото.

За да промените настройките, изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Устройства > Перо и Windows Ink

За да отворите работната област на Windows Ink с щракване върху бутона на перото, изберете падащия списък под Еднократно щракване. Изберете работната област от първия падащ списък, след което изберете каква част от работната област искате да се отвори във втория падащ списък.

За да отворите работната област дори когато вашият компютър е заключен, включете Еднократно щракване за отваряне на моите бележки от работната област на Windows Ink дори когато устройството е заключено.

Страница с настройки на перото

Свойства

ИД на статията: 27909 – Последен преглед: 1.12.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка