Промяна на настройките на перото

Прилага се за: Windows 10PC Accessories

Персонализирате това, което прави вашето перо, и начина, по който работи с вашия компютър. Можете да изберете с коя ръка да пишете или какво да прави компютърът, когато щракнете, щракнете двукратно или задържите бутона за бърз достъп на перото.

За да промените настройките, изберете Старт  > Настройки > Устройства > Перо и Windows Ink .

Изберете поле за настройка, след което изберете опция. Например под Еднократно щракване, изберете Работна област на Windows Ink от първото поле, след което изберете коя част от работното пространство искате да отворите от второто поле. 

Pen shortcuts settings in Start > Settings > Devices > Pen & Windows Ink.