Свързване към проектор или компютър

Когато сте в конферентна зала и ви е необходимо да прожектирате, свържете компютъра си с помощта на кабелните конектори в стаята, натиснете клавиша с емблемата на Windows

икона на емблемата на Windows
+ P, след което изберете една от четирите опции:

  1. Само екрана на компютъра. Всичко ще се показва от екрана на компютъра. (Когато сте се свързали към безжичен проектор, тази опция се променя на „Прекъсване на връзката“.)

  2. Дублиране. И на двата екрана ще се показват едни и същи елементи.

  3. Разширяване. Всичко ще се показва на двата екрана, като можете да плъзгате и премествате елементи между тях.

  4. Само втория екран. Всичко ще се показва на свързания екран. Другият екран ще бъде празен.

И все пак може и да не се нуждаете от кабел. Ако и вашият компютър, и проектор поддържат Miracast, натиснете клавиша с емблемата на Windows

икона на емблемата на Windows
+ P, изберете Свързване към безжичен дисплей, изберете проектор и всичко е готово.

Не сте сигурни дали компютърът ви разполага с Miracast и дали може да се проектира на него? Windows ще ви уведоми. За да проверите, изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, въведете Свързване, след което изберете Свързване от списъка с резултати.

Свойства

ИД на статията: 27911 – Последен преглед: 2.08.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка