Windows Update за бизнеса

Asset not found

Windows Update за бизнеса е набор от настройки за правила, които управляват актуализациите за устройства, използващи Windows 10. С тези настройки вие решавате кога и кои устройства да получават актуализации и задавате различни графици за групите от устройства. Също така можете да поставяте на пауза актуализациите за отделни устройства.

Настройките за Отсрочване на актуализации на Windows конфигурират устройствата за получаване на актуализации от Current Branch for Business (CBB).

Asset not found

Актуализациите в CBB се изпращат до устройства няколко месеца след излизането им пред широката общественост в Current Branch (CB).

Asset not found

Отсрочването на актуализации от CB към CBB позволява на администраторите да проверяват разполагания, докато се пренасочват към всичките им клиенти, регистрирани за Windows Update за бизнеса. Научете как да настроите и разположите Windows Update за бизнеса и повече за клоновете за надстройка в Windows 10

Свойства

ИД на статията: 27915 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 7

Обратна връзка