Създаване на частен магазин

Лесно е да създадете частен магазин на Windows за вашето предприятие и да изберете приложенията, налични за вашите служители в персонализирана уеб витрина. Можете също да изтегляте приложения, които да разпространите на устройства, които не са свързани с интернет, и да добавяте бизнес производствени (LOB) приложения за разпространение.

Записване

Отидете в магазина на Windows за бизнеса, за да се запишете или влезте с вашия администраторски акаунт в Azure Active Directory (Azure AD) (задължително).

Изтегляне на приложения

В магазина на Windows за бизнеса разгледайте или потърсете приложенията, които желаете, изберете приложението и след това изберете Изтегляне на приложението.

Asset not found

За приложения, които не са налични в магазина, като специфични приложения за вашия бизнес или отрасъл, вижте Работа с бизнес производствени приложения.

Разпространение на приложения

Показвайте приложения във вашия частен магазин или възлагайте приложения на служители чрез връзка в имейл, която инсталира приложението на тяхното устройство. Можете също да разпространявате приложения с управление на мобилни устройства (MDM), сървър за управление, предоставяне на пакети или Deployment Image Servicing and Management (DISM).

Свойства

ИД на статията: 27917 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 12

Windows 10

Обратна връзка