Блокиране на режима за разработчици

Режимът за разработчици ви позволява да зареждате приложения от странични източници и да ги изпълнявате от Visual Studio в режим за отстраняване на грешки.

За да забраните режима за разработчици, в „Групови правила“ изберете Конфигурация на компютъра > Административни шаблони > Компоненти на Windows > Внедряване на пакет на приложение в „Редактор на групови правила“.

Asset not found

В „Групови правила“ забранете Разрешение за инсталиране на всички надеждни приложения и Разрешение за разработка на приложения на магазина на Windows Store и инсталирането им от интегрирана развойна среда (IDE).

Asset not found

За да разрешите или забраните режима за разработчици локално, изберете бутона „Старт“

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Актуализиране и защита > За разработчици. След това изберете опцията, която желаете, под Използване на функциите за разработчици.

Asset not found

Научете повече за режима за разработчици

Свойства

ИД на статията: 27918 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 11

Обратна връзка