Редактиране на локалните групови правила

Редакторът на локални групови правила е конзолна добавка на конзолата на Microsoft за управление (MMC), която можете да използвате за редактиране на настройките за групови правила за локален компютър.

За да отворите редактора на локални групови правила, изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което въведете gpedit и изберете Редактиране на групови правила.

Asset not found

Ако не сте запознати с груповите правила, вж. Управление на групови правила за ИТ специалисти за Windows 7. Редакторът е същият за Windows 10. Въпреки това е необходимо да изтеглите Административни шаблони за груповите правила за Windows 10 , за да получите всички настройки за Windows 10.

Asset not found

В конзолното дърво на редактора на локални групови правила разгънете дървото, за да видите папките с настройките на правилата. Изберете папка, за да видите настройките за правила в прозореца с подробни данни. Изберете настройка на правилата за преглед на подробните данни и опциите за настройката. Можете да редактирате настройката, като я разрешите или забраните.

Научете повече за настройките за правилата за защита в Windows 10.

Свойства

ИД на статията: 27921 – Последен преглед: 13.10.2016 г. – Редакция: 8

Обратна връзка