Направете Windows по-лесен за виждане

Прилага се за: Windows 10

Ако искате да улесните преглеждането на екрана, Windows 10 предлага много функции и опции, които може да ви помогнат. Ето няколко предложения.

Регулиране на размера и цвета


  • За да регулирате размера на текста, приложенията и други елементи, изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Дисплей . Можете да използвате плъзгача под Уголемяване на текст, за да уголемите само текста на екрана. Или изберете опция от падащото меню под Уголемяване на всичко за промяна на размера на всичко на екрана.

  • Ако не е достатъчен контрастът между елементите на екрана, опитайте да използвате тема с повишена четливост. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Повишена четливост , след което включете превключвателя под Включване на повишената четливост.

  • За да уголемите изгледа на менюто „Старт”, щракнете с десен бутон (или докоснете и задръжте) плочката на приложението, която искате да преоразмерите, изберете Преоразмеряване, след което изберете желания размер.

Точна посока на показалеца


  • Направете мишката по-видима чрез промяна на цвета и размера на показалеца на мишката. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Размер на курсора и показалеца и изберете най-подходящите за вас опции.

  • Чрез добавяне на следи на показалеца можете да видите къде се движи мишката на екрана. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Устройства > Мишка > Допълнителни опции на мишката. В прозореца за свойства на мишката изберете раздела Опции за показалеца и след това Показване на следите на показалеца.

  • Windows също може да показва визуална обратна връзка, когато докосвате екрана. Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Размер на курсора и показалеца , а след това изберете превключващия бутон под Показване на визуална обратна връзка около точките на докосване при докосване на екрана.

Увеличаване на мащаба на екрана


Лупата увеличава част от екрана или целия екран, така че да виждате думите и изображенията по-добре. 

За бързо отваряне на лупата натиснете клавиша с емблемата на Windows + знака „Плюс” (+). Когато лупата е отворена, използвайте клавиша с емблемата на Windows + знака „Плюс” (+) или клавиша с емблемата на Windows + знака „Минус” (-), за да приближавате или намалявате. За да затворите лупата, натиснете клавиша с емблемата на Windows + Esc

За да научите повече за лупата, вж. Използване на лупата за преглед на елементите на екрана.

Използване на „Разказвач“ за навигиране на компютъра


Разказвачът е вграденият екранен четец на Windows, който чете на глас какво има на екрана, така че да можете да използвате информацията, за да навигирате в компютъра си. За стартиране или спиране на „Разказвача” натиснете клавиша с емблемата на Windows + Ctrl + Enter.

За повече информация за това как да използвате „Разказвача”, вж. Първи стъпки с „Разказвача”.