Улеснете концентрирането върху задачите

Настройките за „Улеснен достъп“ на Windows предоставят опции, които могат да ви помогнат да подобрите концентрацията върху задачите, намалявайки разсейването.

По-малко анимации

Намалете визуалните разсейвания, като изключите анимациите и фоновите изображения. Изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Други опции .

Изчистване на маловажните неща в лентата на задачите

Изберете кои икони да се показват в лентата на задачите и намалете броя на елементите в изгледа. Изберете Старт

икона на емблемата на Windows
и след това изберете Настройки > Персонализиране > Лента на задачите, след това изберете Изберете кои икони да се показват в лентата на задачите.

Системните икони, като например часовник и индикатор на батерията, също може да се включват и изключват. Изберете Старт

икона на емблемата на Windows
и след това изберете Настройки > Персонализиране , след което изберете Включване или изключване на системните икони.

Опростяване на менюто „Старт“

Много приложения използват динамични плочки, за да се показват новости за събитията във вашия свят, като например нови имейли, следващата ви среща или прогнозата за времето през уикенда. Ако тези плочки са разсейващи, можете да ги изключите. Натиснете и задръжте (или щракнете с десен бутон) дадена плочка, след което изберете Още > Изключване на динамичната плочка.

Накарайте тези известия да утихнат

Тихите часове ви позволяват да избегнете известия между 00:00 ч. и 06:00 ч. Към момента тези часове не могат да се променят.

Ако известията, които се появяват на екрана, са разсейващи, регулирайте кои приложения да показват известия и извършете фино настройване за това как те се показват. За да промените настройките за известията, изберете Старт

икона на емблемата на Windows
и след това изберете Настройки > Система > Известия и действия .

Четене с по-малко разсейване

За изчистено и опростено оформление изберете Изглед за четене

Изображение на икона на списък за четене
в адресната лента на браузъра Microsoft Edge, за да изведете съдържанието, което четете, на преден и централен план. Можете дори да промените стила на изгледа за четене и размера на шрифта според настроението си. Изберете Още
Изображение на икона „Още“
> Настройки.

Свойства

ИД на статията: 27930 – Последен преглед: 8.09.2016 г. – Редакция: 6

Обратна връзка