Направете Windows по-лесен за чуване

Ако ви е трудно да чувате вашия компютър, Windows може да ви помогне. Визуалните известия ви позволяват да получавате визуални предупреждения вместо звуци за системни събития, като например при получаване на ново имейл съобщение. Опциите за вградени скрити субтитри ви позволяват да зададете предпочитания за това как ще изглеждат субтитрите, когато са включени в дадено приложение.

Използване на визуални алтернативи на звука

Ако не чувате лесно звуковите известявания, може вместо това да превключите на визуални известявания. Изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Други опции . Под Визуални известия за звук изберете визуалния отговор, който искате. Можете да изберете опция за проблясване на активния прозорец, на активната заглавна лента или на целия екран, когато пристигне известие, вместо да разчитате само на звук.

Регулиране на отлагане на известията

По подразбиране известията в Windows изчезват пет секунди след като се появят. Ако искате повече време за прочитане, увеличете времето за показване на известието. Изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Други опции . Под Показване на известия за изберете времето, което желаете, до пет минути.

Скрити субтитри

Windows предлага много опции за персонализиране на неща, като например цвета, размера и фона на скритите субтитри. Изберете Старт

икона на емблемата на Windows
и след това изберете Настройки > Улеснен достъп > Скрити надписи , след което изберете как искате да се показват, когато гледате филм или телевизионно предаване.

Свойства

ИД на статията: 27933 – Последен преглед: 8.09.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка