Направете работата с устройства за въвеждане по-лесна

Има различни начини за улесняване на работата с мишката и клавиатурата, ако имате временни или постоянни проблеми с мобилността.

Направете мишката по-лесна за използване

Има налични персонализирани настройки, ако имате нужда от помощ при проследяване на показалеца на мишката или изпитвате неудобство при използване на мишката. За да ги видите, изберете бутона Старт

икона на емблемата на Windows
, след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Мишка . Опциите включват:

  • Задаване на по-висока видимост на мишката чрез промяна на цвета и размера на показалеца на мишката.

  • Контролиране на движението на показалеца на мишката с помощта на цифрова клавиатура чрез клавишите за мишка.

Направете клавиатурата по-лесна за използване

Ако ви е трудно или изпитвате неудобство при използване на клавиатурата, изберете Старт

икона на емблемата на Windows
и след това изберете Настройки > Улеснен достъп > Клавиатура , за да разгледате следните опции:

  • Оставащите клавиши могат да ви помогнат, ако имате проблеми с натискането на два бутона едновременно. Оставащите клавиши ви позволяват да натискате команди, които използват няколко клавиша (като например Ctrl + S), чрез един клавиш в даден момент.

  • Използвайте филтърните клавиши, за да зададете чувствителност на клавиатурата, така че тя да игнорира кратки или повторно натиснати клавиши.

  • Вместо да разчитате на физическата клавиатура, изпробвайте екранната клавиатура. Може да избирате клавиши с помощта на мишката или на друго посочващо устройство (като например джойстик) или може да използвате превключвател, за да обхождате циклично клавишите на екрана.

Свойства

ИД на статията: 27936 – Последен преглед: 8.09.2016 г. – Редакция: 5

Обратна връзка