Направете мишката, клавиатурата и другите си устройства за въвеждане по-лесни за използване

Прилага се за: Windows 10

Има много начини да направите устройствата, които използвате за взаимодействане с компютъра си – например мишка или клавиатура – по-лесни за използване.

Направете мишката по-лесна за използване


За достъп до настройките на мишката, изберете бутона Старт и след това изберете Настройки > Улеснен достъп > Мишка .

 1. Включете превключващия бутон под Управление на мишката с клавиатура, ако искате да управлявате мишката с помощта на цифровата клавиатура. 
 2. Изберете Промяна на други опции на мишката, за да промените основния бутон на мишката, да настроите опциите за превъртане и други.
 3. Ако искате показалецът на мишката да показва следа на екрана, когато го местите, изберете Допълнителни опции на мишката и поставете отметка в квадратчето до Показване на следите на показалеца в раздела Опции на показалеца.

Настройки на мишката

Направете показалеца на мишката си по-лесен за виждане


Улеснете показването на показалеца на мишката си  като го направите по-голям или промените цвета му. 

 1.  Изберете Старт > Настройки  > Улеснен достъп  > Показалец на мишката .
 2. Регулирайте плъзгача под Промяна на размера на показалеца , докато показалецът на мишката ви достигне размера, който искате.
 3. Променете цвета на показалеца на мишката на бял, черен, инвертиран или на някой от предложените ярки цветове. За да изберете някой цвят от кръга с цветове, изберете Цвят на показалеца по избор.

Направете своя текстов курсор по-лесен за виждане


Windows 10 ви позволява да промените дебелината на текстовия курсор  и да добавите цветен индикатор, за да го направите по-видим.  

Промяна на дебелината на текстовия курсор  

 1. Изберете Старт > Настройки  > Улеснен достъп  > Текстов курсор .  
 2. Регулирайте плъзгача Промяна на дебелината на текстовия курсор , докато придобие в предварителния преглед вида, който искате.  

Използване на индикатора на текстовия курсор

 1. Изберете Старт > Настройки  > Улеснен достъп  > Текстов курсор .  
 2.  Изберете Активиране на индикатора на текстовия курсор
 3. Регулирайте плъзгача Промяна на размера на индикатора на текстовия курсор , докато придобие в предварителния преглед вида, който искате. 
 4. Изберете един от Предлагани цветове на индикатора на текстовия курсор или изберете Цвят по избор, за да подберете свой собствен. 

The Settings page for text cursor

Настройки на текстовия курсор 

Направете клавиатурата по-лесна за използване


Ако искате да направите клавиатурата по-лесна за използване, изберете Настройки на клавиатурата по-долу или изберете бутона Старт , след което изберете Настройки > Улеснен достъп > Клавиатура и опитайте някои от следните опции:

 • Включете превключващия бутон под Използване на екранната клавиатура, за да изберете клавиши, като използвате мишката или друго посочващо устройство (като например джойстик), или да използвате превключвател, за да обхождате циклично клавишите на екрана.
 • Включете превключващия бутон под Оставащи клавиши, ако имате проблеми с натискането на два бутона едновременно. Оставащите клавиши ви позволяват да натискате команди, които използват няколко клавиша (като например Ctrl + S), чрез един клавиш в даден момент.
 • Включете превключващия бутон под Превключващи клавиши, за да бъде издаван звук при всяко натискане на клавишите Caps Lock, Num Lock или Scroll Lock.
 • Включете превключващия бутон под Филтърни клавиши, за да зададете чувствителност на клавиатурата, така че тя да игнорира кратко или повторно натиснати клавиши.
 • Включете превключващия бутон под Промяна на начина, по който работят клавишните комбинации за подчертаване на клавишите за достъп, когато са налични.
 • Включете превключващия бутон под Пряк път до отпечатване на екрана, за да използвате бутона Prt Scr за отваряне на изрязването на екрана.

Настройки на клавиатурата

Забележка:
Можете също да управлявате компютъра с гласа си чрез функцията за разпознаване на говор на Windows. За да научите повече, вижте Използване на разпознаване на говор.