Смяна на процеса на откриване на сървър за лицензи в терминалните услуги на Windows Server 2003

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Направете резервно копие на регистъра преди да го променяте. Уверете се, че знаете как да го възстановите в случай на възникване на проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър, да възстановите регистъра или да го модифицирате щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва начин за смяна на процеса на откриване на сървър за лицензи в терминалните услуги на Microsoft Windows Server 2003.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предупреждение При неправилна промяна на регистъра с помощта на Registry Editor (Редактор на системния регистър) или по друг начин е възможно възникването на сериозни проблеми. Тези промени могат да наложат преинсталиране на вашата операционна система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.
За да изберете конкретен сървър за лицензи, който да се използва с различни сървъри на терминалните услуги на Windows в домейн или сайт, можете да модифицирате системния регистър така, че той да сочи към този сървър за лицензи. За отчетност можете да зададете всички сървъри за терминални услуги да работят с конкретен сървър за лицензи. Сървърът за лицензи и даден сървър за терминални услуги могат да се намират на различни домейни. Microsoft препоръчва използването на ключа на системния регистър LicenseServers за намаляване на евентуални проблеми при откриване на сървър за лицензи.

Бележка Сървърите за лицензи и терминалните сървъри трябва да се намират в един и същи домейн или на домейни с доверително отношение помежду си.Бележка Ако изберете сървъри за лицензи в различна гора или работна група, е необходимо да приложите спешна (актуална) корекция. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

905687 Намиращ се в гора терминален сървър, базиран на Windows Server 2003, не може да получи лиценз от сървър за лицензи в друга гора с (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Намиращ се в гора терминален сървър, базиран на Windows Server 2003, не може да получи лиценз от сървър за лицензи в друга гора.

Бележка Местоположението и приложимият за системния регистър метод са променени, в сравнение с Microsoft Windows 2000.


За да изберете конкретен сървър за лицензи, изпълнете описаните по-долу стъпки и излезте от редактора на системния регистър.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете regedit и натиснете OK.
 2. Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
 3. В менюто Edit ("Редактиране") насочете мишката към New ("Нов") и щракнете върху Key ("Ключ").
 4. Дайте име "LicenseServers" на новия ключ
 5. Намерете и след това щракнете върху следния ключ в системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers
 6. За всеки сървър за лицензи, към който искате да насочите сървъра за терминални услуги, посочете с мишката New ("Нов") в менюто Edit ("Редактиране"), след което щракнете върху Key ("Ключ").
 7. Присвоете името "ServerName" на новия ключ, където ServerName е NetBIOS името на сървъра за лицензи, който искате да използвате. Натиснете ENTER.

  Бележка Като име на новия ключ може да се използва едно от следните значения, представящи сървъра за лицензи:
  • NetBIOS името на сървъра
  • Пълното домейн име (FQDN) на сървъра
  • IP адресът на сървъра
 8. Рестартирайте вашия компютър.
Чрез избора на конкретен сървър за лицензи администраторите могат да изберат сървър за лицензи на даден сайт и същевременно на същия сайт да имат сървъри за терминални услуги от различни домейни. Това позволява на сървърите за терминални услуги да използват един сървър за лицензи, вместо за всеки домейн да изискват локален сървър за лицензи.

В момента сървърите за терминални услуги работят със сървъри за лицензи в своя домейн, което може да ги принуждава да използват връзки на WAN мрежа за намиране на сървър за лицензи даже ако съществува сървър за лицензи от друг домейн на същия сайт. Предходният метод позволява пресичането на домейни за проследяване на лицензи и отчетност. Microsoft Windows 2000 използва различно значение на системния регистър за посочване на сървър за лицензи.

За допълнителна информация щракнете върху следния номер, за да отворите съответната статия в базата знания на Microsoft:

239107 Определяне на предпочитан сървър за лицензи за терминалните услуги на Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 279561 – Последен преглед: 7.01.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка