Описание на актуализациите за Office: 8 януари 2013 г.

Въведение

Във вторник, 8 януари 2013 г., Microsoft издаде следните актуализации, които не са на защитата. Тези месечни актуализации са предназначени да помогнат на клиентите ни да поддържат компютрите си актуализирани и защитени. Препоръчваме ви да инсталирате всички актуализации, които се отнасят до вас.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Актуализациите в следните статии от базата знания на Microsoft са включени в актуализацията от 8 януари 2013 г.

Актуализации на защитата
 • 2760574 MS13-002: Описание на актуализацията на защитата за XML Core Services 5.0, когато то е инсталирано заедно с Office 2003 Service Pack 3: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2687499 MS13-002: Описание на актуализацията на защитата за XML Core Services 5,0: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2687497 MS12-043 и MS13-002: Описание на актуализацията на защитата за XML Core Services 5.0, когато то е инсталирано заедно с Office SharePoint Server 2007 или Groove Server 2007: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)

Актуализации, които не са за защитата
 • 2760624 Описание на актуализацията за Office 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2760621 Описание на актуализацията за Office 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2760358 Описание на актуализацията за Office 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2760311 Описание на актуализацията за Office 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2752100 Описание на актуализацията за Office 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2752073 Описание на актуализацията за Word 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2751994 Описание на актуализацията за Visio 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2738044 Описание на актуализацията за Word 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2726961 Описание на актуализацията за Office 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2726947 Описание на актуализацията за PowerPoint 2013: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2760754 Описание на актуализацията на филтъра за нежелана поща на Outlook 2003: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 2760586 Описание на актуализацията на филтъра за нежелана поща на Outlook 2007: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)
 • 982726 Описание на актуализацията на филтъра за нежелана поща на Outlook 2010: 8 януари 2013 г. (Това може да е на английски)

Свойства

ИД на статията: 2798063 – Последен преглед: 26.02.2013 г. – Редакция: 1

Обратна връзка