Грешка "Размерът на прикачения файл надвишава допустимата граница", когато добавите голям прикачен файл към имейл съобщение в Outlook 2013

СИМПТОМИ

Когато добавите прикачен файл към имейл съобщение в Microsoft Office Outlook 2013, получавате следното съобщение за грешка:

Файлът, който прикачвате, е по-голям от позволеното от сървъра. Вместо това можете да опитате да поставите файла в споделено местоположение и да изпратите връзка.

ПРИЧИНА

Този проблем възниква поради една от следните причини в зависимост от имейл акаунта, който използвате.

Интернет имейл акаунт (POP3, IMAP, HTTP)

Получавате това съобщение за грешка, тъй като Outlook 2013 има ограничение по подразбиране за размера на прикачения файл от 20 мегабайта (20 480 КБ) за интернет имейл акаунти. Това ограничение предотвратява непрекъснатите опити на компютъра да качи много големи прикачени файлове, които надвишават ограниченията, зададени от повечето доставчици на интернет. Това ограничение важи независимо дали добавяте един голям прикачен файл, размерът на който надвишава 20 мегабайта (МБ), или няколко прикачени файла, сумарният размер на които е по-голям от 20 МБ.

Имейл акаунт за Microsoft Exchange Server

Ако използвате пощенска кутия на Exchange Server, получавате това съобщение за грешка (по подразбиране), ако прикачите към съобщение един или повече елементи и общият размер на прикачените файлове е по-голям от 10 МБ (10 240 КБ). Това ограничение за прикачени файлове не е свързано с ограничението в Outlook 2013 за интернет имейл акаунти. Това ограничение за пощенска кутия на Exchange произлиза от настройката Максимален размер при изпращане, конфигурирана в диалоговия прозорец Свойства на настройките за транспортиране от администратора на Exchange.РАЗРЕШЕНИЕ

Стъпките за промяна на ограничението по подразбиране за прикачени файлове зависи от типа имейл акаунт, който използвате с Outlook 2013.

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Създайте резервно копие на системния регистър, преди да го модифицирате. Уверете се, че знаете как да възстановите регистъра в случай на възникване на проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие, възстановите или модифицирате системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

322756Как се създава резервно копие и как се възстановява системният регистър в Windows XP и Windows Vista

Интернет имейл акаунт (POP3, IMAP, HTTP)

За да промените сами размера на ограничението за прикачени файлове по подразбиране в Outlook 2013 за даден интернет имейл акаунт, изпълнете следните стъпки: 
 1. Излезте от Outlook.
 2. Стартирайте редактора на системния регистър.
 3. Намерете един от следните подключове в системния регистър и го изберете:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences
  Забележка Създайте ръчно пътя в системния регистър, ако той не съществува в момента.
 4. Добавете следните данни в системния регистър към този подключ:

  Тип на стойността: Дв. дума
  Име на стойността: MaximumAttachmentSize
  Данни за стойността: Цяло число, което задава сумарния допустим максимален размер за прикачени файлове. Задайте например 30720 (десетично число), за да конфигурирате ограничение от 30 МБ.
  Забележки
  • Задайте стойност (0), ако искате да не конфигурирате ограничение за прикачените файлове.
  • Задайте стойност, която е по-малка от 20 МБ, ако искате да конфигурирате ограничение, което е по-малко от това по подразбиране от 20 МБ.
 5. Затворете редактора на системния регистър
 6. Стартирайте Outlook.

Имейл акаунт за Microsoft Exchange Server

Ако използвате акаунт за Exchange Server, ограничението от 20 МБ за прикачени файлове за интернет имейл акаунти не се използва от Outlook 2013. Вместо това Outlook използва ограничението, което е конфигурирано на вашия Exchange Server. За да промените настройката, която се използва за контролиране на размера на съобщение, изпратено от акаунт за Exchange Server, изпълнете следните стъпки.

Бележки
 • Тези стъпки важат за Exchange Server 2007. За другите версии на Exchange трябва да се използват подобни стъпки.
 • Тази настройка на Exchange Server се прилага към всички версии на Outlook, а не само към Outlook 2013.
 • Трябва да сте администратор на Exchange, за да извършите промените от следващите стъпки. Обикновените потребители нямат достъп до конзолата за управление на Exchange.
 1. Стартирайте конзолата за управление на Exchange.
 2. Под Организационно конфигуриране щракнете върху Транспортиране за концентратор.
 3. В раздела Глобални настройки щракнете върху Настройки за транспортиране.


 4. В секцията Настройки за транспортиране на екрана Действия щракнете върху Свойства.
 5. В раздела Общи на диалоговия прозорец Свойства на настройките за транспортиране конфигурирайте стойността за Максимален размер при изпращане (КБ).
 6. Щракнете върху OK.
Забележка Тъй като Exchange Server има кеш памет за различни настройки, тази промяна не влиза в сила веднага. Може да се наложи да изчакате няколко часа, преди тази промяна да бъде разпозната от Outlook.

Свойства

ИД на статията: 2813269 – Последен преглед: 30.08.2013 г. – Редакция: 1

Обратна връзка