Поддръжка на памети с голям размер в Windows Server 2003 и в Windows 2000

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описват технологиите PAE и AWE. Освен това в нея се обяснява как те функционират заедно. В нея също се обсъждат ограниченията при използване на памет извън 4 гигабайтовия (Гб) диапазон, използван от 32-битовите операционни системи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

PAE е добавената възможност на процесора с архитектура IA32 да адресира физически памети с размер над 4 ГБ. Следните операционни системи могат да използват режима PAE за работа с физическа памет с размер над 4 ГБ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition
За активиране на PAE използвайте параметъра /PAE във файла Boot.ini.

Бележка В Windows Server 2003 режимът PAE се активира автоматично само ако сървърът използва устройства с памет, позволяващи включване по време на работа. При системи, конфигурирани да поддържат използването на устройства с памет, позволяващи включване в процеса на работа, не използвайте параметъра /PAE. Във всички други случаи е задължително да използвате параметъра /PAE във файла Boot.ini, за да се възползвате от предимствата на памет с размер над 4 ГБ.

Обикновено даден процес, функциониращ под Windows 2000 или Windows Server 2003, може да получи достъп до максимум 2 ГБ адресно пространство (ако не е използван параметърът /3GB), част от което се явява физическа памет, а другата част - виртуална памет. Колкото повече програми (и съответно повече процеси) са стартирани, толкова повече памет заделяте в рамките на пълните 2 ГБ адресно пространство.

При възникване на тази ситуация процесът на разбиване на паметта на "страници" значително се засилва и е възможно негативно влияние върху производителността. Диспечерите на памет на Windows 2000 и Windows Server 2003 използват PAE за предоставяне на повече физическа памет на дадена програма. Така се намалява необходимостта от обмяна на памет с файла за виртуалната памет и се постига повишена производителност. Самите програми не са наясно с истинския размер на паметта. Цялото управление на паметта и заделяне на PAE памет се осъществява от диспечера на памет независимо от стартираните програми.

Описаната по-горе информация се отнася за програми, които работят при използване на параметъра /3GB. Програмите, изискващи 3 ГБ памет, е по-вероятно да съхранят по-голямата част от своята памет под формата на физическа, а не на виртуална памет. Благодарение на това се повишава производителността на програмите, които поддържат използването на параметъра /3GB. Изключението е, когато параметърът /3GB се използва заедно с параметъра /PAE. В този случай операционната система няма да използва никакви памети с размер над 16 ГБ. Това се дължи на съображения, свързани с виртуалната памет на ядрото. Затова, ако системата се рестартира със запис с /3GB във файла Boot.ini и тя разполага с над 16 ГБ физическа памет, допълнителната RAM памет няма да се използва от операционната система. Рестартирането на компютъра без параметъра /3GB позволява да се използва цялата физическа памет.

AWE представлява набор от интерфейси за приложно програмиране (APIs) за функциите на диспечера на памет. Това позволява на програмите да получават достъп до повече памет от 4 ГБ, достъпни чрез стандартното 32-битово адресиране. AWE позволява на програмите да резервират физическа памет под формата на памет, която не е разбита на "страници", след което динамично да съпоставят части от тази памет с работещия набор от памети на приложението. Този процес позволява на изискващите голяма памет програми, като например големи системи за бази данни, да резервират големи обеми на физическа памет за данни, без да е необходимо паметта да се пренася във и извън файла на виртуална памет. Вместо това данните се обменят в посока към и от работната област и резервираната памет превишава 4 ГБ. В допълнение към това, при използване на PAE, диапазонът на паметта над 4 ГБ може да се използва от диспечера на паметта и функциите на AWE. Без PAE AWE не може да резервира повече от 4 ГБ памет.

Следва пример на файла Boot.ini с добавен параметър PAE:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE


Внимание Съдържанието на вашия файл Boot.ini може да е различно в зависимост от конфигурацията на компютъра.За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

317526 Редактиране на файла Boot.ini в Windows Server 2003 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За обобщение може да се отбележи, че PAE е функция на диспечерите на памет на Windows 2000 и Windows Server 2003, предоставяща повече физическа памет на дадена програма, която иска памет. Програмата не е наясно, че някоя част от паметта, която използва, се намира в диапазона над 4 ГБ, както и за това, че поисканата от нея памет всъщност се намира във файла на виртуалната памет.

AWE е набор от API, позволяващ на програмите да резервират големи блокове памет. Резервираната памет не може да бъде разбивана на "страници" и е достъпна само на съответната програма.За допълнителна информация относно AWE и PAE щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

268363 Поддръжка на режима на разширения на физическите адреси (PAE) от Intel в Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За повече информация посетете следните сайтове на Microsoft: Ако добавите памет към системата, възможно е BIOS да разпознае пълния обем на физическата RAM, инсталирана на сървъра, докато Windows ще разпознае само част от нея. Ако на сървъра е активирана функция за резервна памет или за огледална памет, възможно е Windows да разпознава само част от паметта. Резервната памет предоставя на системата резервен блок от памет за ситуации на откази на блокове памет. Функцията за огледална памет разбива блоковете памет на огледални комплекти. Двете функции се активират и деактивират в BIOS и не поддържат достъп от Windows. За да промените настройките за тези функции, вижте ръководството за потребителите на системата или сайта на OEM производителя. Освен това можете да се свържете с производителя на хардуера.

Например ако използвате система с инсталирани 4 ГБ RAM и добавите още 4 ГБ допълнителна RAM, Windows може да разпознае само 4 ГБ физическа памет или евентуално 6 ГБ, вместо общите 8 ГБ. Функциите за резервна памет или за огледална памет могат да бъдат активирани на новите блокове памет без да знаете за това. Тези симптоми приличат на симптомите, които възникват, когато не добавяте параметъра /PAE във файла Boot.ini.

БИБЛИОГРАФИЯ

За повече информация посетете следния сайт на Microsoft:
Операционни системи и поддръжка на PAE http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/pae_os.mspx
Свойства

ИД на статията: 283037 – Последен преглед: 7.01.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка