Използване на функцията "Възстановяване на предишна версия на драйвър" в Windows XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва възстановяването на предишна версия на драйвър, което е нова функция в Microsoft Windows XP.


Използване на функцията за възстановяване на предишна версия на драйвър

Функцията "Възстановяване на предишна версия на драйвър" позволява да замените драйвър на устройство с инсталирана преди версия на този драйвър. Можете да използвате тази функция, ако сте инсталирали нов драйвър за устройство, който причинява нестабилност на системата. Чрез използване на функцията "Възстановяване на предишна версия на драйвър" можете да възстановите (или да се върнете към) предишния драйвер на устройството и да продължите да работите с компютъра.


За да използвате функцията "Възстановяване на предишна версия на драйвър":
  1. Стартирайте Device Manager (Диспечера на устройствата).
  2. Щракнете двукратно върху устройството, чийто драйвър искате да възстановите.
  3. Щракнете върху раздела Driver ("Драйвер") и натиснете бутона Roll Back Driver ("Връщане на предишния драйвер").

БИБЛИОГРАФИЯ

Свойства

ИД на статията: 283657 – Последен преглед: 6.08.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка