Инсталиране на уеб връзка с отдалечен работен плот в Windows XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Статията описва как да инсталирате уеб връзка с отдалечен работен плот в Windows XP.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

С уеб връзката с отдалечен работен плот може да стартирате връзка с отдалечен работен плот от вашия уеб браузър. За да направите това, насочете браузъра си към сървър, който е конфигуриран за уеб връзка с отдалечен работен плот, изтеглете ActiveX контрола, след което се свържете с базиран на Windows XP сървър с отдалечен работен плот. Компютрите клиенти може също така да се свързват със сървъри, базирани на Microsoft Windows 2000, или със сървъри, изпълняващи Microsoft Windows NT 4.0 Terminal Server Edition.

За да включите уеб връзка с отдалечен работен плот, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, след което щракнете върху Контролен панел.
 2. Щракнете двукратно върху Add/Remove Programs ("Добавяне/премахване на програми").
 3. Щракнете върху Add/Remove Windows Components ("Добавяне/премахване на компоненти на Windows").
 4. Щракнете върху Internet Information Services ("Internet Information Services") и след това върху Details ("Детайли").
 5. Щракнете върху World Wide Web Service ("World Wide Web услуга") и след това щракнете върху Details ("Детайли").
 6. Поставете отметка в квадратчето Remote Desktop Web Connection ("Уеб връзка с отдалечен работен плот") и след това щракнете върху OK ("ОК").
 7. Щракнете върху OK ("ОК") на екрана на Internet Information Services ("Internet Information Services").
 8. Щракнете върху Next ("Напред") на екрана на Windows Components Wizard ("Съветник за Windows компоненти").
Забележка Ако не можете да се свържете с отдалечения компютър, след като сте изпълнили тези стъпки, се уверете, че отдалеченият работен плот е включен. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете с десния бутон върху My Computer ("Моят компютър") и изберете Properties ("Свойства").
 2. Щракнете върху раздела Remote ("Отдалечен").
 3. Уверете се, че има поставена отметка в квадратчето Allow users to connect remotely to this computer ("Позволи отдалечено свързване на потребители с този компютър"), след което щракнете върху OK ("ОК").
 4. Опитайте да се свържете отново с отдалечения компютър.
Сега файловете трябва да са инсталирани. За да стартирате уеб връзката с отдалечен работен плот, въведете следния URL адрес в интернет браузъра на компютъра клиент, където име на сървър е името на вашия сървър:
http://име на сървър/tsweb
Забележка Когато надстройвате Windows XP, управлението на уеб връзката с отдалечен работен плот не се актуализира. За да го актуализирате, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и след това върху Add or Remove Programs ("Добавяне или премахване на програми").
 2. Щракнете върху Add/Remove Windows Components ("Добавяне/премахване на компоненти на Windows").
 3. Щракнете върху Details ("Детайли").
 4. Поставете отметка в квадратчето World Wide Web Service ("World Wide Web услуга"), щракнете върху Details ("Детайли"), след което поставете отметка в квадратчето Remote Desktop Connection ("Връзка с отдалечен работен плот").
 5. Щракнете върху OK.

  Най-актуалната версия се появява.
Свойства

ИД на статията: 284931 – Последен преглед: 31.05.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка