Как да изключим опциите за автоформатиране в Word

Ако сте клиент от малкия бизнес, може да откриете допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности и обучение на сайта за поддръжка за малкия бизнес.
За версия на тази статия, отнасяща се за Microsoft Word 2000, вижте 212339 . (Това може да е на английски)

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Можете автоматично да форматирате документ в Microsoft Word 2010 и в по-ранни версии или когато въвеждате текст или целия текст по едно и също време. В двата случая можете да контролирате какви автоматични промени да прави Word, а също и да изключите опциите за автоматично форматиране. Тази статия от тип "стъпка по стъпка" описва как да изключите опциите за автоформатиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Автоформатирането работи по следния начин:
 • Word автоматично форматира атрибути, като заглавия, списъци с водещи символи и номерирани списъци, граници, числа и символи, докато въвеждате документа си. Можете да контролирате какви автоматични промени да прави Word или можете изцяло да изключите автоформатирането.
 • Можете автоматично да форматирате избран текст от документ или цялостен неформатиран документ, като например имейл съобщение, когато щракнете върху Автоформатиране в менюто Форматиране. Можете да преглеждате, приемате или отхвърляте всяка промяна.
 • По подразбиране командата Автоформатиране не е налична в лентата в Word 2007 или по-късни версии. Ако желаете ръчно да форматирате избран текст от документ или цялостен неформатиран документ в Word 2007 или по-късни версии, можете да използвате командата Автоформатиране.
По подразбиране, опциите за автоформатиране се включват, когато стартирате Word за първи път. Можете да изключите опциите, които не желаете.


Изключване на опции за автоформатиране

За да изключите автоматичните опции за форматиране, които Word прилага, следвайте стъпките за версията на Word, която изпълнявате.


Word 2013, Word 2010 или Word 2007
 1. Стартирайте Word.
 2. Направете едно от следните неща:
  • В Word 2010 и 2013, щракнете върху Опции в раздела Файл.
  • В Word 2007 щракнете върху бутона Microsoft Officeбутон Microsoft Office 2007 и после щракнете върху Опции на Word.
 3. Щракнете върху Проверка и после щракнете върху Опции за автокоригиране.

 4. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане или върху Автоформатиране.

 5. Изберете или изчистете квадратчетата за отметка за опциите, които желаете и после щракнете върху OK.


Word 2003 или Word 2002
 1. Стартирайте Word.
 2. В менюто Инструменти, щракнете върху Опции за автокоригиране.
 3. Щракнете върху раздела Автоформатиране при въвеждане.
 4. Под Заместване при въвеждане, Прилагане при въвеждане и Автоматично по време на въвеждане, изберете или изчистете квадратчетата за отметка за опциите, които желаете да разрешите или забраните. След като направите това, можете ръчно да форматирате тези атрибути.
 5. Щракнете върху OK.

БИБЛИОГРАФИЯ


За повече информация относно как да изключите опции за автоформатиране и какво означава всяка опция за автоформатиране, щракнете върху следната статия:  

Отмяна или изключване на автоматичното форматиране


За повече информация относно опциите за автоформатиране в Word, натиснете F1 и търсете автоформатиране в Помощ на Microsoft Word.
Свойства

ИД на статията: 291473 – Последен преглед: 8.03.2013 г. – Редакция: 1

Microsoft Word 2013, Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

Обратна връзка