Промяна на настройките за лентата на задачите за множество дисплеи

Ако използвате повече от един дисплей (например, ако имате повече от един монитор), можете да решите дали искате да има лента на задачите на всички дисплеи и как искате бутоните да бъдат подредени в лентите на задачите.

Показване на лента на задачите на всички дисплеи

 1. Докоснете и задръжте или щракнете с десния бутон върху празно място в лентата на задачите, след което докоснете или щракнете върху Настройки.
 2. Уверете се, че под Множество дисплеи е включена опцията Показване на лентата на задачите на всички дисплеи.
Избор на начина на показване на бутоните в лентата на задачите на множество дисплеи:

 1. Натиснете и задръжте или щракнете с десния бутон върху празно място в лентата на задачите, след което докоснете или щракнете върху Настройки.
 2. Под Множество дисплеи изберете някоя от опциите от списъка Показване на бутоните в лентата на задачите в списък, след което докоснете или щракнете върху ОК.
   • Всички ленти на задачите. Бутоните в лентата на задачите за всички отворени прозорци ще бъдат дублирани в лентите на задачите на всеки дисплей.
   • Основната лента на задачите и такава с отворен прозорец. Ще се появи бутон в лентата на задачите на основния монитор, както и в лентата на задачите на дисплея, където е отворен прозорецът.
   • Лентата на задачите, в която е отворен прозорец. Ще се появи бутон в лентата на задачите само на дисплея, където е отворен прозорецът. Никой от бутоните не се дублира в други ленти на задачите.


Свойства

ИД на статията: 30056 – Последен преглед: 30.09.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка