Временните интернет файлове използват повече пространство, отколкото е посочено

СИМПТОМИ

Възможно е да изпитате един или два от следните симптоми:
 • Папката "Временни интернет файлове" може да използва повече дисково пространство, отколкото сте посочили в Място на диска за използване (за да намерите Място на диска за използване, щракнете върху Настройки в раздела Общи на диалоговия прозорец Опции за интернет).
 • Файловете, които сте изтеглили от уеб сайтовете, могат да остават във вашата папка "Временни интернет файлове" (но без да се виждат в Windows Explorer), след като щракнете върху Изтрий файловете на раздел Общи в диалоговия прозорец Опции за интернет, след което отметнете квадратчето Изтрий цялото офлайн съдържание.

  ЗАБЕЛЕЖКА: Стандартно Windows Explorer използва файловете Desktop.ini и Index.dat, за да осигури функционалност на разширението за обвивка на временните интернет файлове. Index.dat е индексният файл на кеша на Internet Explorer. Той улеснява механизма за кеширане на браузъра, който ускорява достъпа до често посещаваните уеб страници в различните браузър процеси при един и същ потребител. Бисквитките също се показват, когато преглеждате папката "Временни интернет файлове" в Windows Explorer, но тези файлове физически се съхраняват в папка "Бисквитки"; това също е стандартно. За да получите допълнителна информация относно изтриването на бисквитки, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

  278835 Изтриване на файлове "бисквитки"

ПРИЧИНА

Този проблем може да се дължи на една от следните причини:

Съдържанието на уеб страница е само частично изтеглено (например ако щракнете върху Спри, докато страницата все още се отваря, или ако преминете към друга страница, преди първата да се е изтеглила напълно). Вие изтегляте поточно видео с контрола AxisCamControl ActiveX (разпространяван от Axis Communications), който се използва за предаване видео на живо от камера. Някои от файловете в папката "Временни интернет файлове" са скрити, използвани от други процеси или са защитени по друг начин.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

За да заобиколите този проблем, преместете папката "Временни интернет файлове" на друго място, изтрийте старата папка и после (ако искате), преместете своята папка "Временни интернет файлове" обратно на първоначалното място. За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да разрешите този проблем сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Решаване на проблема. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника за решаване на проблема.

Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

За да отстраните сами този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. В "Моят компютър" или Windows Explorer създайте нова папка.
 2. В Internet Explorer щракнете върху Опции за интернет в менюто Инструменти.
 3. В раздела Общи щракнете върху Настройки под Временни интернет файлове.
 4. В диалоговия прозорец Настройки щракнете върху Премести папката под Временни интернет файлове.
 5. Щракнете върху папката, която сте създали в стъпка 1, след което щракнете върху OK.
 6. Ако бъдете подканени да излезете, щракнете върху Да, след което влезте отново в Windows. Ако не бъдете подканени да излезете, щракнете върху OK, за да затворите всички диалогови прозорци.
 7. В "Моят компютър" или Windows Explorer изтрийте старата папка "Временни интернет файлове", след което създайте нова папка в същото местоположение със същото име.
 8. Повторете стъпките от две до шест отново, но в стъпка пет маркирайте новата папка, която сте създали в стъпка седем.
ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да повторите този процес всеки път, когато влизате като различен потребител на компютъра.

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е един от изброените в началото на статията проблеми в продуктите на Microsoft.

Свойства

ИД на статията: 301057 – Последен преглед: 28.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка