Използване на клавиатурна подредба "САЩ - международна" в Windows 7, в Windows Vista и в Windows XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тези последователни инструкции описват как да се използва клавиатурна подредба "САЩ - международна" в Windows 7, в Windows Vista и в Windows XP.

С подредбата "САЩ - международна" можете да въвеждате многоезични и специални знаци с използване на клавишни комбинации.

Използване на клавиатурна подредба "САЩ - международна"

Добавяне на клавиатурна подредба "САЩ - международна"

За да добавим клавиатурна подредба "САЩ - международна" вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да я добавите сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да добавите клавиатурна подредба "САЩ - международна", изпълнете следните стъпки:
 • Windows 7 или Windows Vista
  1. Щракнете върху Стартбутон , въведете intl.cpl в полето Начало на търсенето и след това натиснете ENTER.
  2. В раздела Клавиатури и език щракнете върху Промяна на клавиатури.
  3. Щракнете върху Добави.
  4. Разгънете езика, който искате. Например Английски (САЩ).
  5. Разгънете списъка Клавиатура, поставете отметка в квадратчето САЩ - международна, а след това щракнете върху OK.
  6. В списъка Език на въвеждане по подразбиране щракнете върху Име на език - САЩ - международна (където Име на език е езикът, който сте избрали в стъпка 4) и после щракнете върху OK два пъти.
  7. В диалоговия прозорец Регионални и езикови опции щракнете върху OK.


   Обърнете внимание, че в лентата на задачите се появява Език. Когато поставите показалеца на мишката върху тази дума, се появява пояснение, което описва активната клавиатурна подредба.
  8. Щракнете върху лентата Език и после щракнете върху САЩ - международна.

   Избира се клавиатурната подредба "САЩ - международна".
 • Windows XP
  1. Щракнете върху Старт, въведете intl.cpl в полето Изпълнение и натиснете ENTER.
  2. В раздела Languages (Езици) натиснете върху Details (Подробни данни).
  3. Под Installed services (Инсталирани услуги) щракнете върху Add (Добавяне).
  4. В списъка Input language (Език на въвеждане) щракнете върху желания език. Например Английски (САЩ).
  5. В списъка Keyboard layout/IME (Клавиатура/IME) щракнете върху United States-International (САЩ - международна), а след това щракнете върху OK.
  6. В списъка Select one of the installed input languages to use when you start your computer (Изберете един от инсталираните езици на въвеждане, който да се използва, когато стартирате компютъра си) щракнете върху Име на език - United States-International (САЩ - международна) (където Име на език е езикът, който сте избрали в стъпка 6) и после щракнете върху OK.
  7. В диалоговия прозорец Регионални и езикови опции щракнете върху OK.

   Обърнете внимание, че в лентата на задачите се появява Език. Когато поставите показалеца на мишката върху тази дума, се появява пояснение, което описва активната клавиатурна подредба. Появява се например Английски (САЩ).
  8. Щракнете върху лентата Език и после щракнете върху САЩ - международна.

   Избира се клавиатурната подредба "САЩ - международна".
За допълнителна информация за езиковата лента щракнете върху следния номер, за да видите съответната статия в Базата знания на Microsoft:

306993 КАК ДА: Използване на езиковата лента в Windows XP


Създаване на разширени знаци

Клавиатурната подредба "САЩ - международна" присвоява нови функции на десния клавиш ALT (клавишът ALT на дясната страна на клавиатурата). Използвайте десния клавиш ALT в съчетание с други клавиши, за да създадете разширени знаци.

В следващата таблица са илюстрирани знаци, които можете да създавате с използване на комбинация на десния клавиш ALT плюс друг клавиш, а също и такива, които можете да създадете с използване на десния клавиш ALT плюс клавиша SHIFT, плюс друг клавиш:


Създаване на многоезични знаци

Когато натиснете клавиша АПОСТРОФ ( ' ), КАВИЧКИ ( "), ТЕЖКО УДАРЕНИЕ ( `), ТИЛДА ( ~) или КАРЕТА, (^), на екрана не се показва нищо, докато не натиснете втори клавиш:
 • Ако натиснете една от буквите, означени като избираеми, за да се получи знак ударение, се появява версия на буквата с ударение.
 • Ако натиснете клавиша за знак, който не е избираем, за да се получи знак ударение, се появяват два отделни знака.
 • Ако натиснете интервал, се появява самостоятелният символ (апостроф, кавички, тежко ударение, тилда или карета).
В следващата таблица са показани клавишните комбинации, които можете да използвате, за да създадете желания знак.

Забележка Ако не ви харесва поведението на клавиатурата, което е описано в следващата таблица, можете да добавите алтернативна клавиатурна подредба, например подредба "САЩ - международна". Вижте раздела Добавяне на клавиатурна подредба "САЩ - международна" на тази статия за стъпките за добавяне на клавиатурна подредба. При този сценарий трябва да използвате клавиатура, различна от САЩ - международна.
Натиснете този клавиш После натиснете този клавишЗнак в резултат
' (АПОСТРОФ) c, e, y, u, i, o, a ç, é, ý, ú, í, ó, á
" (КАВИЧКИ)e, y, u, i, o, a ë, ÿ, ü, ï, ö, ä
` (ТЕЖКО УДАРЕНИЕ) e, u, i, o, a è, ù, ì, ò, à
~ (ТИЛДА) o, n, a õ, ñ, ã
^ (КАРЕТА) e, u, i, o, a ê, û, î, ô, â

Промяна в Windows 7

В някои версии на Windows 7 за езици от Централна и Източна Европа клавиатурата "САЩ - международна" се инсталира като клавиатурна подредба по подразбиране, а не клавиатурната подредба "САЩ". Вследствие на тази промяна можете да отбележите различни видове поведение. Промяната се извършва, защото на клавиатурата "САЩ - международна" има всички клавиши от клавиатурата "САЩ", като поддържа и допълнителни знаци с ударение, които се използват често в тези езици.

Ако обаче все пак искате да използвате клавиатурна подредба "САЩ", вижте раздела Добавяне на клавиатурна подредба "САЩ - международна" на тази статия за стъпките за добавяне на клавиатурна подредба.
Забележка При този сценарий трябва да изберете САЩ, а не САЩ - международна.

Използване на оставащи клавиши

Клавишните комбинации изискват да натиснете и задържите два или повече клавиша едновременно. Потребителите, които пишат с една ръка или използват оставане на мишката с натиснат бутон, имат трудности при извършването на това. Оставащите клавиши ви позволяват да натиснете модифициращ клавиш (CTRL, ALT или SHIFT) или клавиша с емблемата на Windows, а той да остане натиснат, докато не бъде натиснат друг клавиш.

За да включим оставащите клавиши вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да ги включите сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележки
 • Ако оставащите клавиши все още са изключени, след като изпълните решението Fix it, може да е необходимо да рестартирате компютъра.
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да включите оставащите клавиши, изпълнете следните стъпки:
 • Windows 7 или Windows Vista
  1. Щракнете върху бутона Стартбутон и след това щракнете върху Контролен панел.
  2. Щракнете върху Улеснен достъп и след това върху Променете начина, по който работи клавиатурата.
  3. Поставете отметка в квадратчето Включи "Оставащи клавиши".
  4. Щракнете върху OK.
 • Windows XP
  1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
  2. Под Изберете категория щракнете върху Опции за достъпност.
  3. Под или изберете икона от контролния панел щракнете върху Опции за достъпност.

   Появява се диалоговият прозорец Опции за достъпност.
  4. В раздела Клавиатура поставете отметката в квадратчето Използвай оставащи клавиши, след което натиснете OK.


Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл.
Свойства

ИД на статията: 306560 – Последен преглед: 27.09.2011 г. – Редакция: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate

Обратна връзка