Windows престава да реагира на системни команди по време на затваряне

СИМПТОМИ

При затваряне на операционната система на компютър, работещ под Microsoft Windows XP, последната може да периодично да престава да отговаря на команди (увисва), при което се появява следното съобщение:
Saving your settings. ("Записване на вашите настройки.")
През това време е възможно да премествате показалеца на мишката, но компютърът не отговаря на натискане на CTRL+ALT+DEL.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако са налице всички изброени по-долу условия:
  • На компютъра, работещ под Windows XP, е инсталирана поддръжка за източноазиатски езици и Редакторът на методи на въвеждане (IME) е избран като език за въвеждане по подразбиране.
  • Екранът с приветствие е активиран.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, изтеглете най-новия сервизен пакет за Microsoft Windows XP. За да получите допълнителна информация как да постигнете това, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до".

Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows XP Service Pack 1.
Свойства

ИД на статията: 307274 – Последен преглед: 14.09.2006 г. – Редакция: 1

Обратна връзка