Грешка "Compile error in hidden module" ("Грешка при компилация в скрит модул") при стартиране на Word или Excel

СИМПТОМИ

При стартиране на една от упоменатите в раздела "Отнася се за" програми може да се появи съобщение за грешка, подобно на следното:
Compile error in hidden module: ("Грешка при компилация в скрит модул:) AutoExec
Compile error in hidden module: ("Грешка при компилация в скрит модул:) AutoExecNew
Compile error in hidden module: ("Грешка при компилация в скрит модул:) DistMon

Освен това в Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 или Microsoft Windows Millennium Edition (Me) се появява следното съобщение за грешка:
Excel has performed an error in module excel.exe and will be closed. ("Excel направи грешка в модула excel.exe и ще се затвори")

Освен това в Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000 или Microsoft Windows NT се появява следното съобщение за грешка:
Име на приложението has encountered a problem and needs to close. ("Програмата име_на_приложението се е натъкнала на проблем и трябва да се затвори.") We are sorry for the inconvenience. ("Съжаляваме за неудобството.")
За подробна информация относно грешката щракнете върху връзката To see what data this error report contains, click here ("За да видите съдържанието на този отчет за грешка, щракнете тук") в диалоговия прозорец на грешката. Появява се следната информация за грешката, в която App.exe е името на изпълнимия (.exe) файл на програмата, в която е възникнала грешката. Например App.exe може да се покаже като "Winword.exe":


App name App version Module name Module version Offset
------------------------------------------------------------------
<App.exe> 9.0.0.5302 Vbe6.dll 6.0.89.67 0000d799
За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
296493 Съобщение за грешка: Microsoft Word has encountered a problem and needs to close ("Възникна проблем с Microsoft Word, поради което програмата трябва да се затвори") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

ПРИЧИНА

Този проблем може да се появи при наличието на следните условия:
 • Папката Startup на Microsoft Office Startup или на Microsoft Excel съдържа поне един от следните шаблонни файлове-добавки (add-in) на Adobe Acrobat PDFMaker:
  Pdfmaker.dot
  Pdfmaker.xla
 • Инсталиран е Norton AntiVirus.

РАЗРЕШЕНИЕ

Метод 1: Изтеглете най-новата версия на добавката за Adobe Acrobat 5.0

За получаване на актуализирана добавка за Adobe Acrobat 5.0 посетете следния уебсайт на Adobe: Забележка Microsoft не предоставя поддръжка за изтеглянето и инсталирането на добавки от уебсайта на Adobe. При нужда от съдействие се свържете с отдела за техническа поддръжка на Adobe.

Метод 2: Преместете файловете

Преместете файла Pdfmaker.dot (и Pdfmaker.xla, ако е наличен) от папката Startup на Office или Excel в друга папка на твърдия диск. Например можете да преместите файловете в папката My Documents ("Моите документи"). За целта изпълнете следните стъпки:
Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да изпълните тези стъпки.
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Search ("Търсене") и щракнете върху For Files and Folders ("На файлове и папки").
 2. В полето Search for file or folders named ("Търси файл или папки с име") въведете pdfmaker.dot pdfmaker.xla.
 3. В полето Look In ("Търси в") щракнете върху дисковото устройство, на което е инсталиран Windows (например C:), след което щракнете върху Search Now ("Търси").

  Файлът Pdfmaker.dot се намира в една от следните папки:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Startup (Word 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Startup (Word 2002)
  • C:\Documents and Settings\Име_на_потребителя\Application Data\Microsoft\Word\Startup

  Файлът Pdfmaker.xla се намира в една от следните папки:
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Xlstart (Excel 2000)
  • C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\Xlstart (Excel 2002)
  • C:\Documents and Settings\Име_на_потребителя\Application Data\Microsoft\Excel\Xlstart
 4. В прозореца с резултатите от търсенето щракнете върху всеки намерен файл, след което щракнете върху Cut ("Изрежи").
 5. Намерете папката My Documents ("Моите документи") на работния плот (desktop), щракнете върху нея с десния бутон и изберете Paste ("Постави").

Метод 3: Посетете уебсайта на Symantec за информация относно Norton Antivirus и продуктови актуализации

За да разрешите този проблем, посетете следния уебсайт на Symantec с допълнителна информация и продуктови актуализации:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно отстраняването на други проблеми с добавката Pdfmaker.dot щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:
276001 Съобщение за липсата на бутони на Adobe Acrobat след надграждане до Word 2002 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
235326 "Compile Error in Hidden Module: ("Грешка при компилация в скрит модул: RegistrationDB" при стартиране на Excel (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
291214 "Compile Error in Hidden Module: ("Грешка при компилация в скрит модул: RegistrationDB" при стартиране на Excel (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от фирми, независими от Microsoft. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.
Свойства

ИД на статията: 307410 – Последен преглед: 19.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка