Получаване на най-новия сервизен пакет за Office XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описват начините за получаване на най-новия сервизен пакет за Microsoft Office XP.

ВЪВЕДЕНИЕ

Сервизните пакети за Office XP предоставят най-новите актуализации на офисния пакет. Сервизните пакети съдържат подобрения на защитата, стабилността и производителността. Сервизните пакети включват и корекции, издадени отделно в предишни актуализации.

В тази статия се описват методите, които можете да използвате, за да получите най-новия сервизен пакет за Office XP.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Методи за получаване на най-новия сервизен пакет за Office XP

Списъкът по-долу съдържа методи за получаване на най-новия сервизен пакет за Office XP:
 • Microsoft Update (препоръчително) или Office Update
 • Microsoft Download Center (Център на Microsoft за изтегляне на файлове)
 • CD-ROM

Как да получите най-новия сервизен пакет за Office XP от Microsoft Update (препоръчително) или от Office Update

Препоръчваме да използвате следните методи, ако имате достъп до Интернет на компютъра, който искате да актуализирате. Сайтовете Microsoft Update и Office Update извеждат автоматична подкана да инсталирате подходящия за вашия компютър сервизен пакет за Office XP.
 • Microsoft Update (препоръчително)

  За да получите най-новия сервизен пакет за Office XP от Microsoft Office Update, посетете следния уебсайт на Microsoft:Забележка Ако при инсталирането на този пакет от Microsoft Office Update възникнат проблеми, вижте този сайт на Microsoft:
 • Office Update

  За да получите най-новия сервизен пакет за Office XP от Office Update, посетете следния уебсайт на Microsoft:Забележка Ако възникнат проблеми при инсталирането на най-новия сервизен пакет за Office XP от Microsoft Update, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
  304498 Отстраняване на проблеми, възникнали при опит за актуализация на вашата инсталация на Office чрез уебсайта на Office Update (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Получаване на най-новия сервизен пакет за Office XP от Microsoft Download Center (Центъра на Microsoft за изтегляне на файлове)

Препоръчваме да използвате този метод, ако искате да изтеглите сервизния пакет, без да го инсталирате веднага. Използвайте този метод, когато искате да изтеглите сервизния пакет и да го прехвърлите на компютър без връзка към Интернет или с бавна такава.

Как да получите най-новия сервизен пакет за Office XP на компактдиск

За да получите най-новия сервизен пакет за Office XP на компактдиск, посетете следния уебсайт на Microsoft:

Как да получите допълнителна информация за най-новия сервизен пакет за Office XP

Следните статии от базата знания на Microsoft съдържат инструкции как да получите списъка с проблеми, коригирани от най-новия сервизен пакет за Office XP. Тези статии съдържат и информация за известните пропуски в най-новия сервизен пакет за Office XP.
 • Office XP SP3 - Дата на издаване: 9 март 2004 г. За допълнителна информация относно Office XP SP3 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

  832671 Описание на Microsoft Office XP Service Pack 3 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 • Office XP SP2 - Дата на издаване: 20 август 2002 г. За допълнителна информация относно Office XP SP2 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

  325675 Описание на Microsoft Office XP Service Pack 2 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
 • Office XP SP1 - Дата на издаване: 13 декември 2001 г. За допълнителна информация относно Office XP SP1 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

  307843 Описание на Office XP Service Pack 1 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 307841 – Последен преглед: 3.12.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка