Модерни правила за жизнения цикъл

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Модерните правила за жизнения цикъл обхващат продуктите, които се обслужват и поддържат непрекъснато. Правилата са валидни, ако са изпълнени следните 3 критерия:

  1. Клиентите трябва да използват най-актуалната версия в съответствие с изискванията за обслужване и лицензиране, публикувани за продукта или услугата.
  2. Клиентите трябва да притежават правата за използване на продукта или услугата.
  3. Microsoft трябва понастоящем да предлага поддръжка за продукта или услугата.


За продуктите, регулирани от модерните правила за жизнения цикъл, Microsoft ще предостави най-малко 12-месечно предизвестие за края на поддръжката, ако не се предлага наследник на продукта или услугата – с изключение на безплатните услуги или изданията за предварителен преглед.

За продуктите, подчиняващи се на съществуващи правила за жизнения цикъл (като например правилата за 10-годишния жизнен цикъл на операционните системи за фирми разработчици и настолни компютри), Microsoft ще продължи да предоставя обслужване и поддръжка за определен период от време. Продуктите, които вече са пуснати на пазара със съществуващи правила за жизнения цикъл, ще продължат да бъдат поддържани съгласно публикуваните дати за край на поддръжката

Вижте ЧЗВ за модерните правила за повече подробности.

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 30881 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка