Модерни правила за жизнения цикъл


Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

Модерните правила за жизнения цикъл покриват продукти и услуги, които се обслужват и поддържат непрекъснато. В тези правила продуктът или услугата продължава да се поддържа, ако са изпълнени следните условия:

  1. Клиентите трябва да получават актуална информация съгласно изискванията към обслужването и системата, публикувани за продукта или услугата.
  2. Клиентите трябва да бъдат лицензирани, за да използват продукта или услугата.
  3. Microsoft трябва текущо да предлага поддръжка за продукта или услугата.


Известия за промяна

Промените за тези продукти и услуги могат да са по-чести и изискват клиентите да бъдат нащрек за предстоящи промени в техния продукт или услуга.

За продукти и услуги, които се регулират от Модерните правила за жизнения цикъл, освен ако не е посочено друго, правилата на Microsoft са да изпрати известие от минимум 30 дни, когато клиентите трябва да предприемат действие, за да избегнат значително влошаване на нормалното използване на продукта или услугата.

Посетете тези пътни карти, за да намерите информация за предстоящи функции и издания:

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (използвайте roadmap.office.com)
  2. Cloud Platform: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


Непрекъснатост и миграция

За продуктите, регулирани от Модерните правила за жизнения цикъл, Microsoft ще предостави най-малко 12-месечно известие преди да прекрати поддръжката, ако не предлага продукт или услуга наследник – с изключение на безплатните услуги или издания за предварителен преглед.

За продукти съгласно съществуващите правила за жизнения цикъл (като например Правилата за операционни системи за бизнес, разработчици и настолни компютри) Microsoft ще продължи да предоставя обслужване и поддръжка за определен период от време. Продукти, които вече са стартирали със съществуващите правила за жизнения цикъл, ще продължат да се поддържат съгласно публикуваните дати за край на поддръжката

Вижте ЧЗВ за Модерните правила за повече информация.

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.