Добавен модерен календар не се показва в Outlook 2013

Симптоми

Когато създавате съвременни група в Microsoft Outlook Web App (OWA) и след това добавете групов календар в Microsoft Outlook 2013, членовете на групата календари се показват вместо групов календар в Outlook 2013.

Заобикаляне на проблема

За да заобиколите този проблем, вижте групов календар с помощта на Outlook Web App. Или използвайте Outlook 2016 вместо Outlook 2013. Вижте помощ за групи в Office 365 за повече информация.

Причина

Това поведение е умишлено. Outlook 2013 не поддържа съвременни групов календар. Можете да използвате тази функция само на Outlook 2016 и Outlook Web App.
Свойства

ИД на статията: 3088174 – Последен преглед: 19.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка