ЧЗВ за модерните правила за жизнения цикъл

Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

1. Какво означава „модерни“?
2. Какво се включва в непрекъснатото обслужване и поддръжка?
3. Какво означава да „да използва най-актуалната версия“?
4. Ще се променят ли някои от правилата за жизнения цикъл на вече издадени продукти?


Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.
 

Свойства

ИД на статията: 30882 – Последен преглед: 6.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка