ЧЗВ за Модерните правила за жизнения цикъл


Обратно към началната страница на жизнения цикъл за поддръжка
 

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ЧЗВ бяха актуализирани на 1 февруари 2018 г. 

Информацията на тази страница е предмет на бележката за промяна и отказ от отговорност за правилата на Microsoft. Връщайте се в този сайт периодично, за да преглеждате всички подобни промени.