Поддръжка на универсалната серийна шина (USB) 2.0 в Windows XP

СИМПТОМИ

Възможно е при вас да възникне някой от следните симптоми:
  • Вашето устройство, поддържащо високоскоростния интерфейс Универсална серийна шина (USB) 2.0, не функционира във високоскоростен режим.
  • Ако свържете устройство, поддържащо високоскоростния USB 2.0 интерфейс, се появява едно от следните предупреждения:
    The Generic USB Hub is a HI-SPEED USB device and will function at reduced speed when plugged into a non-HI-SPEED port. ("Универсалният USB концентратор е високоскоростно USB устройство и ще функционира при намалена скорост при свързване с нискоскоростен порт.")

    HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub. ("Високоскоростно USB устройство е свързано с нискоскоростен USB концентратор".) A HI-SPEED USB device is plugged into a non-HI-SPEED USB hub. ("Високоскоростно USB устройство е свързано с нискоскоростен USB концентратор".)
  • EHCI-съвместим USB хост-контролер се показва в Диспечера на устройствата (Device Manager) с удивителен знак в жълто кръгче или с код на статус # 28.

ПРИЧИНА

Тези симптоми се появяват, защото Windows XP не включва поддръжка на EHCI хост-контролери.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, се сдобийте с най-новия сервизен пакет за Windows XP. За допълнителна информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
322389 Получаване на най-новия сервизен пакет за Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до". Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows XP Service Pack 1.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно поддръжката на USB 2.0 посетете следния уебсайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 312370 – Последен преглед: 11.09.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка