Съобщение за грешка "Липсва NTLDR" при инсталиране или надстройване на Windows XP върху Windows 95, Windows 98 или Windows Millenium Edition

За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 255220 .

СИМПТОМИ

Този раздел е предназначен за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някого за съдействие или да се свържете с техническата поддръжка. За информация как да го направите посетете следния сайт на Microsoft:

При опит за инсталиране на Windows XP или надстройка до Windows XP на компютър, работещ с Microsoft Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition, може да се получи следното съобщение за грешка след първото рестартиране по време на инсталацията:

NTLDR is missing ("Липсва NTLDR")
Натиснете произволен клавиш, за да рестартирате системата.

ПРИЧИНА

Проблемът може да възникне ако инсталацията на съществуващия Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition e клонирана и след това приложена към диск, имащ различна геометрия от изходния диск на клонираното копие.

Например нека предположим, че Windows 98 първоначално работи върху дисково устройство с капацитет 4 гигабайта (GB). Използвали сте помощна програма на друга фирма за създаване на огледален образ на инсталацията на Windows 98, след като сте надградили твърдия диск до 30-GB и сте приложили образа на нов диск. По-късно сте поискали да надградите системата до Windows XP. За тази цел сте инсталирали Windows XP върху клонирания образ на Windows 98.

За възникване на проблема трябва да са налице всички от следните условия:

 • Форматиране на системният/начален дял с файлова система FAT32.
 • Стартиране на компютъра при използване на разширения INT-13. (Това е по-голям от 7.8 GB дял и има System-ID от тип 0C в таблицата на дяловете).
 • Тъй като е извършено клониране, стойността на параметъра Heads (sides) в параметричния блок на BIOS за FATS32 (BPB) не съответства на геометрията на физическия диск.
Стартовият код на Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition пренебрегва стойността на Heads в ВРВ и стартира програмите, дори когато стойността не е валидна. Стартовият код на Microsoft Windows 2000 и Windows XP обаче изисква тази стойност и стартирането е неуспешно, ако тя не е валидна.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите проблема, коригирайте стойността на Heads (sides) в BPB на FATS32 така, че програмата за стартиране на Windows XP да може да продължи. За да актуализирате стойността, презапишете стартовия код на Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition. За целта изпълнете следните стъпки:

 1. Рестартирайте компютъра, като използвате инсталационен диск на Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition, който съдържа файла Sys.com. (Файлът е включен в съдържанието на диска по подразбиране.)
 2. Направете архивно копие на файла Msdos.sys в главната директория на системния диск. За да направите това, въведете следните команди в командния ред:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. В командния ред, въведете sys c: , за да презапишете стартовия код на Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition с коректна информация в BPB. Ако командата се изпълни успешно, идете на стъпка 4.

  Получаването на следното съобщение за грешка при използване на инсталационен диск на Windows Millennium Edition означава, че от него са премахнати един или повече файлове.
  Cannot find the system file in the standard locations on drive C: ("Не може да намери системния файл на стандартното местонахождение на диск С:")
  Следвайте дадените стъпки, за да поправите файловете на диска така, че командата sys да може да ги намери:
  1. Въведете следните команди. Натискайте ENTER след всяка команда:
   c:
   cd\windows
   Ако Windows е инсталиран в друга папка, а не папката на Windows , настройте съответно командите.
  2. Опитайте да превключите на папката Command, като въведете следната команда:

   cd command
   Ако получите съобщение за грешка, че пътят не е намерен, въведете следната команда за създаване на папката Command и след това изпълнете командата cd command отново:
   md command
  3. Опитайте да превключите на папката EBD, като въведете следната команда:

   cd ebd
   Ако получите съобщение за грешка, че пътят не е намерен, въведете следната команда за създаване на папката EBD и след това изпълнете командата cd command отново:
   md command
  4. Използвайте следните команди в папката EBD, за да копирате файла lo.sys от началната директория на твърдия диск и да преименувате файла lo.sys на Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys e изискваният от Sys.com файл.
  5. Върнете се на диск A и въведете следните команди:
   a:
   sys c:
  Въведете следните команди, за да възстановите оригиналния файл Msdos.sys. Натиснете ENTER след всяка команда:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Натиснете Y , за да презапишете съществуващия файл Msdos.sys. Презаписването на файла се потвърждава от получаването на съобщение "1 FILE(S) COPIED" ("Копиран е 1 файл").
 4. Рестартирайте Windows 95, Windows 98 или Windows Millennium Edition на компютъра и след това се опитайте да инсталирате Windows XP или да надградите наличната система до него.

  Забележка Или след като изпълните командата sys c: можете да стартирате конзолата за възстановяване и след това да използвате командата fixboot, за да презапишете стартовия код на Windows XP. Тази процедура води до нормално продължение на оригиналната инсталация.

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до".

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация щракнете върху следните номера, за да видите статиите в базата знания на Microsoft:

178947 Не е намерен файлът на системния регистър. Услугите на системния регистър могат.... (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
318948 Съобщение за грешка "NTLDR липсва или е повреден" при надстройка на Windows 2000 или Windows NT 4.0 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
320397 Ако Windows не е актуализирана или в основната папка има прекалено много файлове, то е възможно Windows да не се стартира и да се появи съобщение за грешка "NTLDR is missing" ("NTLDR липсва")

883275 Компютърът не се стартира след промяна на разрешенията в Windows Server 2003, Windows XP или Windows 2000 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
812492 При стартиране на компютъра с несистемен диск се появява съобщение за грешка (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
315261 Компютърът не се стартира след модификация на активния дял чрез инструмента Disk Management (Управление на дискове) (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Ако споменатите по-долу статии не помагат за разрешаването на проблема или ако наблюдавате симптоми, които се различават от описаните в тази статия, потърсете допълнителна информация в базата знания на Microsoft. За търсене в базата знания на Microsoft посетете следния уеб сайт на Microsoft: След това въведете текста на появилото се съобщение за грешка или описание на проблема в полето Търсене в статиите за поддръжка (KB).
Свойства

ИД на статията: 314057 – Последен преглед: 13.10.2009 г. – Редакция: 1

Обратна връзка