Получаване на съобщение за грешка "Stop error code 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL)" в Windows XP

За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, използвайте Windows XP със Service Pack 3 (SP3). За повече информация посетете тази уеб страница на Microsoft: Приключва поддръжката за някои версии на Windows

ВЪВЕДЕНИЕ

В тази статия се описват няколко причини и решения за появяването на съобщение за грешка "Стоп: 0x0000000A"ю, което получавате по време на или след инсталиране на Windows XP. Тази статия е предназначена за напреднали потребители.

СИМПТОМИ

Получавате съобщение за стоп грешка със следния формат по време на или след инсталирането на Windows XP:
Стоп: 0x0000000A (параметър1, параметър2, параметър3, параметър4)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
*** Адрес x се базира на x - име на файл
В това съобщение за стоп грешка всеки параметър е шестнадесетично число, което се отнася за конкретен проблем:
 • Параметър 1 - Адрес, към който е извършено неправилно обръщение.
 • Параметър 2 - IRQL, което е било задължително за достъп към паметта.
 • Параметър 3 - Тип на достъпа, където 0 е операция за четене и 1 е операция за запис.
 • Параметър 4 - Адресът на инструкцията, която е отправила обръщение към паметта в параметър 1.
Например:
СТОП 0x0000000A (0xBFD14AAC, 0x000000FF, 0x00000000, 0x8000F67C)
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***Адрес 8000f67c се базира на 80001000 - hal.dll

ПРИЧИНА

Съобщението за стоп грешка обикновено възниква по време на инсталиране, когато е имало опит на ниво на ядрото за достъп до паметта със странична организация на прекалено високо IRQL ниво. Обикновено тази грешка възниква, когато някой драйвер използва неправилен адрес на паметта. Други възможни причини за тази грешка са несъвместим драйвер на устройство, хардуерен проблем от общ характер и несъвместим софтуер.

РАЗРЕШЕНИЕ

Когато възникне това съобщение за стоп грешка, първо се опитайте да решите проблема, като използвате инструмента "Съобщаване за грешки в Windows", който се показва автоматично при възникването на грешка. Инструментът за съобщаване за грешки изпраща отчет за грешката на Microsoft и веднага ви връща съобщение с решение или начин за заобикаляне на проблема. Ако няма решение или начин за заобикаляне на проблема или ако решението или начинът за заобикаляне на проблема, отчетени от инструмента, не отстраняват грешката, тогава използвайте методите в раздела "Отстраняване на неизправности (за напреднали потребители)".

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ (ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ)

Този раздел включва два раздела за отстраняване на проблема за напреднали потребители:
 • Ако грешката възникне по време на инсталиране, преминете към раздела "Възникване на грешка по време на инсталирането на Windows XP".
 • Ако грешката възникне след инсталирането на Windows XP, преминете към раздела "Възникване на грешка след инсталирането на Windows XP".
Вероятно ще ви бъде по-лесно да осъществите описаните в тази статия методи, ако първо разпечатате тази статия.

Възникване на грешка по време на инсталирането на Windows XP

Ако получавате съобщение за грешка от тип "Стоп: 0x0000000A" по време на инсталирането на Windows XP, е възможно да има проблем с хардуерните компоненти, инсталирани на компютъра ви. Първо се уверете, че хардуерът е съвместим с Windows XP, като последвате връзката в раздела "Уверете се, че хардуерът е съвместим". Ако хардуерът ви е съвместим, изпълнете процедурите за отстраняване на неизправности с вашите хардуерни компоненти в раздела "Ако хардуерът ви е съвместим, потърсете други хардуерни проблеми".

Уверете се, че хардуерът е съвместим

За повече информация вижте темата "Проверка на съвместимостта на системата" на инсталационния компактдиск или DVD на Windows XP, за да научите повече за потенциални софтуерни и хардуерни несъвместимости.

Ако хардуерът ви е съвместим, потърсете други хардуерни проблеми

В този раздел са дадени седем метода, които можете да използвате за отстраняване на неизправности и за уточняване на проблема, като изследвате хардуера за потенциални проблеми.

Предупреждение Тази статия съдържа стъпки, които могат да включват промяна на BIOS или CMOS настройките на вашия компютър или да изискват извършването на физически промени на хардуера на компютъра. Неправилната промяна на BIOS настройките може да предизвика сериозни проблеми с компютъра. Microsoft не може да гарантира, че проблемите, възникнали вследствие на неправилни промени на BIOS, могат да бъдат отстранени. Променяйте BIOS настройките на свой собствен риск. Ако искате съдействие за която и да е от тези стъпки, свържете се с производителя на хардуера. Промените в хардуера или BIOS настройките могат да доведат до прекратяване на гаранцията. Ако не желаете да правите хардуерни промени в компютъра, можете да го занесете в сервизен център.

Предварителни изисквания

Проверете дали имате на разположение инсталационен CD или DVD диск за Windows XP. За следните методи се изисква да използвате инсталационен CD или DVD диск за Windows XP за стартиране на компютъра.

Материали, които е добре да имате

Преди да преминете към стъпките за отстраняване на неизправности, е добре да имате на разположение следните неща:
 • Помощна документация за целия допълнителен хардуер, всички адаптери или устройства
 • Данни за контакт с производителите на допълнителния хардуер, адаптерите или устройствата

Метод 1: Задайте маскиращия хардуера слой (HAL)

Първо използвайте този метод, за да се опитате да отстраните съобщението за стоп грешка.
 1. При стартирането на инсталацията натиснете F5, когато се появи съобщението "Инсталиращата програма проучва хардуерната конфигурация на вашия компютър".
 2. При подкана непременно задайте правилния тип компютър и маскиращ хардуера слой (HAL). Например, ако компютърът е еднопроцесорен, посочете слоя за "Стандартен компютър".
 3. Опитайте да преинсталирате Windows XP.
  • Ако с това е отстранен проблемът със съобщението за стоп грешка и ако успеете да инсталирате успешно Windows XP, значи сте готови.
  • Ако това не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 2.

Метод 2: Изключване на функции в CMOS настройките

Използвайте този метод, когато метод 1 не отстрани съобщението за стоп грешка.
 1. Изключете следните функции в CMOS настройките на вашия компютър. За инструкции вижте документацията към хардуера или се обърнете към производителя.
  • Всички видове кеш памет, включително L2 кеш, BIOS кеш, вътрешен/външен кеш и кеш с отложен запис на дискови контролери
  • Всички видове копиране във фонов режим
  • Plug and Play
  • Всички вградени в BIOS антивирусни функции
 2. Опитайте да преинсталирате Windows XP.
  • Ако това отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към стъпка с.
  • Ако това не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 3.
 3. Опитайте да уточните коя функция е причина за грешката. За целта разрешете функциите една по една и след това рестартирайте компютъра след разрешаването на всяка функция.
 4. Ако откриете проблемна функция, забранете я или я премахнете и се обърнете към производителя на компютъра да отстрани проблема.

  Ако по този начин не откриете проблем с CMOS настройката, но успеете да отстраните съобщението за стоп грешка и можете да стартирате нормално компютъра, има вероятност настройката да пречи на инсталацията. Ако случаят е такъв, включете настройката след инсталирането на Windows XP и сте готови.

Метод 3: Проверка на RAM паметта на компютъра

Използвайте този метод, когато метод 2 не отстрани съобщението за стоп грешка. Ако трябва да изпълните някоя от стъпките по-долу, погледнете в документацията на хардуера.
 1. Отстранете всички несъответстващи модули с памет SIMM (RAM паметта), така че всички SIMM модули да работят с една и съща скорост. Например 60 наносекунди (ns) или 70 ns.
 2. Направете системен тест на паметта и отстранете всички нефункциониращи SIMM модули.
 3. Тествайте различни SIMM модули, ако имате такива.
 4. Опитайте да преинсталирате Windows XP.
  • Ако с това е отстранен проблемът със съобщението за стоп грешка и ако успеете да инсталирате успешно Windows XP, значи сте готови.
  • Ако това не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 4.

Метод 4: Премахване на всички адаптери и изключване на всички хардуерни устройства

Използвайте този метод, когато метод 3 не отстрани съобщението за стоп грешка.
 1. Премахнете всички адаптери и изключете всички хардуерни устройства, които не са необходими за стартиране на компютъра и инсталиране на Windows. Това включва следните адаптери и устройства:
  • SCSI устройства
  • IDE устройства
  • Мрежова карта
  • Вътрешен модем
  • Звукова карта
  • Допълнителни твърди дискове (ще ви трябва поне един, за да извършите инсталирането)
  • CD или DVD устройство (ако инсталирате от локален твърд диск)
 2. Опитайте да преинсталирате Windows XP.
  • Ако това отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, продължете към стъпка с.
  • Ако това не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 5.
 3. Опитайте да уточните кой адаптер или хардуерно устройство е причина за грешката. След като преинсталирате Windows XP, свържете адаптерите или хардуерните устройства едно по едно. След всяко повторно свързване рестартирайте компютъра.
 4. Ако откриете проблем с хардуера, изключете адаптера или устройството и се обърнете към доставчика, за да се опита да отстрани проблема.

  Ако по този начин не откриете проблем в хардуера, но успеете да отстраните съобщението за стоп грешка и можете да стартирате нормално компютъра, има вероятност някой от хардуерните компоненти да пречи на инсталацията. Ако случаят е такъв, свържете отново хардуера след инсталирането на Windows XP ислед това сте готови.

Метод 5: Актуализиране на SCSI драйвери и премахване на всички SCSI устройства

Използвайте този метод, когато метод 4 не отстрани съобщението за стоп грешка. Ако трябва да изпълните някоя от стъпките по-долу, погледнете в документацията на хардуера.
 1. Получете най-новия драйвер за Windows от производителя на адаптера.
 2. Изключете синхронното предаване на данни на SCSI контролера.
 3. Проверете правилността на терминирането и идентификаторите на SCSI устройствата.
 4. Премахнете всички SCSI устройства от SCSI веригата (освен един твърд диск, ако стартирате от или инсталирате на дял, който се намира на този диск).
 5. Опитайте да преинсталирате Windows XP.
  • Ако това отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, продължете към стъпка f.
  • Ако това не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 6.
 6. Опитайте да уточните кое SCSI устройство е причина за грешката. След като преинсталирате Windows XP, свържете SCSI устройствата едно по едно. След всяко повторно свързване рестартирайте компютъра.
 7. Ако откриете проблем с някое устройство, изключете го и се обърнете към доставчика, за да се опита да отстрани проблема.

  Ако по този начин не откриете проблем в SCSI устройство, но успеете да отстраните съобщението за стоп грешка и можете да стартирате нормално компютъра, има вероятност някое устройство да пречи на инсталацията. Ако случаят е такъв, свържете отново устройството след инсталирането на Windows XP ислед това сте готови.

Метод 6: Повторно дефиниране на IDE настройки и премахване на всички IDE устройства

Използвайте този метод, когато метод 5 не отстрани съобщението за стоп грешка. Ако трябва да изпълните някоя от стъпките по-долу, погледнете в документацията на хардуера.
 1. Дефинирайте вградения IDE порт като "Само основен".
 2. Проверете дали са правилни настройките "Основно"/"Подчинено"/"Единствено" за IDE устройствата.
 3. Отстранете всички IDE устройства с изключение на твърдия диск.
 4. Опитайте да преинсталирате Windows XP.
  • Ако това отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, продължете със стъпка e.
  • Ако това не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 7.
 5. Опитайте да уточните коя IDE настройка е причина за грешката. След като преинсталирате Windows XP, свържете отново IDE устройствата едно по едно. След всяко повторно свързване рестартирайте компютъра.
 6. Ако откриете проблем с някоя настройка или устройство, забранете настройка или изключете IDE устройството и се обърнете към доставчика, за да се опита да отстрани проблема.

  Ако по този начин не откриете проблем с IDE настройка или устройство, но успеете да отстраните съобщението за стоп грешка и можете да стартирате нормално компютъра, има вероятност настройката или устройството да пречи на инсталацията. Ако случаят е такъв, разрешете отново настройката или свържете отново устройството след инсталирането на Windows XP ислед това сте готови.

Метод 7: Проверете при производителя за известни проблеми

Използвайте този метод, като последно средство, когато всички други методи за уточняване и отстраняване на проблема не са сработили.
 1. Свържете се с производителя на компютъра или дънната платка, за да видите, дали са налични типични проблеми, свързани с инсталирането или работата с Windows XP. Производителят може да ви помогне със следното:
  • Изпълнение на диагностична програма на компютъра.
  • Надстройване на BIOS на компютъра, ако е приложимо.
 2. Опитайте да преинсталирате Windows XP.

  Ако не стигнете до решение, посетете уеб сайта на Microsoft за информация как да се свържете с отдела за поддръжка:

Възникване на грешка след инсталирането на Windows XP

Ако получавате съобщението за грешка от тип "Стоп: 0x0000000A", след като Windows XP вече е инсталиран, е възможно наскоро добавен софтуер или хардуер да е причина за проблема. Първо изпробвайте методите в раздела "Отстраняване на неизправности със софтуер или хардуер на други производители", за да отстраните неизправностите с други компоненти. Вероятно ще имате нужда от помощна документация за всякакъв добавен наскоро добавен софтуер или хардуер. Ако тези методи не отстранят проблема, след това изпробвайте методите в раздела "Възстановяване на Windows".

Препоръчителна стъпка

Препоръчително е да направите резервно копие на вашата система включително всички лични файлове и папки, преди да преминете към следващите методи за отстраняване на неизправности.

Отстраняване на неизправности със софтуер или хардуер на други производители

Метод 1: Проверка на наскоро добавен софтуер на други разработчици

Ако сте инсталирали някакъв софтуер на други разработчици, опитайте да го премахнете или дезактивирате, за да не се зарежда. След това рестартирайте компютъра, за да видите дали този софтуер или драйвер е причина за проблема.
 • Ако има повече от един софтуер на друг разработчик, премахвайте ги или ги дезактивирайте един по един, а след това рестартирайте компютъра след премахването или дезактивирането на всеки софтуер, за да се опитате да разберете кой точно софтуер на друг разработчик е причина за проблема.
 • Ако премахването на софтуера на друг разработчик отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи е имало проблем със софтуера, който е бил причина за грешката. Изпратете съобщение за този проблем на доставчика, за да се опитате да го отстрани.
 • Ако премахването на софтуера на друг разработчик не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи е проблемът не е в софтуера. Преминете към раздела "Метод 2: Проверка на добавен наскоро хардуер на други производители".

Метод 2: Проверка на добавен наскоро хардуер на други производители

Ако сте добавили някакви хардуерни устройства или драйвери след инсталирането на Windows, премахнете добавения наскоро хардуер и след това рестартирайте компютъра, за да видите дали хардуерът е причина за грешката.
 • Ако има повече от един добавен наскоро хардуерен компонент, премахвайте устройството или драйвера един по един, а след това рестартирайте компютъра след премахването на всеки хардуер, за да се опитате да разберете кой точно хардуер е причина за проблема.
 • Ако премахването на добавения наскоро хардуер отстранява съобщението за стоп грешка, използвайте един или няколко от следващите методи, за да се опитате да отстраните проблема:
  1. Сдобийте се с актуализирани драйвери за устройствата, ако има такива.
  2. Свържете се с доставчика на устройството или драйвера, за да разберете дали съществуват известни проблеми с хардуера.
  3. Проведете диагностични тестове, за да се уверите, че хардуерът функционира правилно.
  Ако този метод отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи сте готови.
 • Ако премахването на добавения наскоро хардуер не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, опитайте да възстановите Windows с "Възстановяване на системата". За тази цел преминете към раздела "Възстановяване на Windows".

Възстановяване на Windows

Ако отстраняването на неизправности с добавения наскоро хардуер и софтуер на други производители не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, опитайте да възстановите Windows. За тази цел изпробвайте първо метод 1.

Метод 1: Използване на функцията "Последна известна добра конфигурация"

Функцията "Последна известна добра конфигурация" е опция за възстановяване, която можете да използвате, когато не можете да стартирате Windows XP след извършване на промени в компютъра или когато подозирате, че току-що извършената от вас промяна е предизвикала проблем. Тази функция възстановява данните в системния регистър и настройките на драйверите, които са били в сила при последното успешно стартиране на компютъра.За повече информация относно използването на последната известна добра конфигурация щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:

307852 Стартиране на компютъра чрез използване на функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация в Windows XP

 • Ако този метод възстанови Windows и отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи сте готови.
 • Ако методът не възстанови Windows или не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 2.

Метод 2: Поправяне на инсталацията на Windows XP

Ако не сте успели да възстановите Windows чрез функцията за възстановяване на последната известна добра конфигурация, опитайте да възстановите Windows чрез поправяне на инсталацията на Windows XP.
Предварителни изисквания
Проверете дали имате на разположение инсталационен компактдиск или DVD диск за Windows XP.
Материали, които е добре да имате
Преди да преминете към стъпките за отстраняване на неизправности, е добре да имате на разположение следните неща:
 • Документацията на антивирусната програма и софтуера на ниво BIOS
 • Документацията на компютъра, за да знаете как да зададете най-висок приоритет при стартиране за CD или DVD устройството
За да поправите инсталацията на Windows XP, изпълнете следните стъпки:
 1. Деактивирайте всички антивирусни програми и антивирусни защити на нивото на BIOS. Ако се нуждаете от съдействие, вижте съответното софтуерно ръководство или онлайн помощ.
 2. Уверете се, че CD или DVD устройството има най-висок приоритет при стартирането. Вижте документацията към компютъра за информация относно извършването на тази настройка.
 3. Поставете компактдиска с Windows XP в CD или DVD устройството и след това рестартирайте компютъра.
 4. При появяване на инструкцията "Натиснете произволен клавиш, за да стартирате от компактдиск" натиснете произволен клавиш. Компютърът се стартира от компактдиска с Windows XP.
 5. При стартиране от компактдиск системата проверява хардуерните устройства, след което предлага да изберете една от следните опции:
  • За да инсталирате Windows XP сега, натиснете ENTER.
  • За да поправите инсталация на Windows XP с помощта на конзолата за възстановяване, натиснете R.
  • За да излезете от инсталиращата програма, без да инсталирате Windows XP, натиснете F3.
 6. Натиснете ENTER.
 7. Натиснете F8, за да приемете лицензионното споразумение.
 8. Вашата текуща инсталация на Windows XP се показва, след което компютърът предлага да изберете една от следните опции:
  • За да поправите избраната инсталация на Windows XP, натиснете R.
  • За да продължите с инсталирането на ново копие на Windows XP, без да извършвате поправка, натиснете ESC.
 9. Натиснете R. След приключване на поправянето на Windows XP е възможно да се наложи да активирате повторно Windows XP, ако сте сменили някакви хардуерни устройства.
  • Ако този метод възстанови Windows и отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи сте готови.
  • Ако методът не възстанови Windows или не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 3.

Метод 3: Използване на функцията за възстановяване на предишна версия на драйвер

Ако можете да стартирате компютъра в безопасен режим, използвайте този метод за възстановяване на Windows, когато метод 2 не върши работа.

Функцията "Възстановяване на предишна версия на драйвер" позволява да замените драйвер на устройство с инсталирана преди версия на този драйвер. Можете да използвате тази функция, ако сте инсталирали нов драйвер за устройство, който причинява нестабилност на системата. Чрез използване на функцията "Възстановяване на предишна версия на драйвер" можете да възстановите (или да се върнете към) предишния драйвер на устройството и да продължите да работите с компютъра. За повече информация относно използването на функцията "Възстановяване на предишната версия на драйвер" щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

283657 Използване на функцията "Възстановяване на предишната версия на драйвер" в Windows XP

 • Ако този метод възстанови Windows и отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи сте готови.
 • Ако методът не възстанови Windows или не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 4.

Метод 4: Използване на функцията за възстановяване на системата в Windows XP

Ако можете да стартирате компютъра в безопасен режим, използвайте този метод за възстановяване на Windows, когато метод 3 не върши работа. "Възстановяване на системата" в Windows XP прави "моментна снимка" на важните системни файлове и някои програмни файлове и съхранява тази информация във вид на "точки за възстановяване". Можете да използвате тези "точки за възстановяване", за да върнете Windows XP към предишно състояние.За повече информация относно използването на функцията за възстановяване на системата щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

306084 Възстановяване на предишно състояние на операционната система в Windows XP

 • Ако този метод възстанови Windows и отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи сте готови.
 • Ако методът не възстанови Windows или не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 5.

Метод 5: Използване на конзолата за възстановяване

Препоръчително е да използвате конзолата за възстановяване, за да възстановите Windows само ако безопасният режим и другите възможности за стартиране не функционират. Ако не можете да стартирате компютъра, можете да изпълните конзолата за възстановяване от дискетите за стартиране или компактдиска с Windows XP.

Можете да изпзолвате конзолата за възстановяване за разрешаване и забраняване на услуги, за форматиране на устройства, за четене и запис на данни на локалния диск (включително дискове, форматирани да използват файловата система NTFS) и за много други задачи за администриране. Конзолата за възстановяване е особено полезна, ако се налага да възстановите компютъра си чрез копиране на файл от дискета или компактдиск на вашия твърд диск или ако трябва да конфигурирате отново услуга, която пречи на компютъра ви да се стартира правилно.
Предварителни изисквания
Проверете дали имате на разположение инсталационен CD или DVD диск за Windows XP.

За да получите допълнителна информация как да използвате конзолата за възстановяване, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

307654 Инсталиране и използване на конзолата за възстановяване в Windows XP

 • Ако този метод възстанови Windows и отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи сте готови.
 • Ако методът не възстанови Windows или не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, преминете към метод 6.

Метод 6: Преименуване на проблемния софтуер или драйвер

Ако можете да стартирате компютъра под DOS или в безопасен режим, използвайте този метод като последно средство, когато никой от останалите методи за възстановяване на Windows не върши работа.
 • Ако Windows се намира на дял, използващ файловата система FAT, стартирайте компютъра от MS-DOS, след което преименувайте проблемния софтуер или драйвер.
 • В противен случай използвайте безопасен режим с командна среда, за да стартирате компютъра, след което преименувайте проблемния софтуер или драйвер.

  За повече информация относно опциите за стартиране в безопасен режим, посетете уеб сайта за помощ и поддръжка на Microsoft и вижте статията "Описание на опциите за стартиране на Windows XP в безопасния режим".
  • Ако този метод възстанови Windows и отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, значи сте готови.
  • Ако методът не възстанови Windows или не отстрани проблема със съобщението за стоп грешка, посетете следния уеб сайт на Microsoft за информация как да се свържете с отдела за поддръжка:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако методите в тази статия не отстранят проблема със съобщението за грешка "Стоп: 0x0000000A" и ако вие използвате Windows с хардуер, присъстващ в списъка за хардуерна съвместимост, вижте следната статия в базата знания на Microsoft:
314103 Подготовка преди свързването с Microsoft след появяване на СТОП грешка на син екран (Това може да е на английски)
Свойства

ИД на статията: 314063 – Последен преглед: 31.05.2013 г. – Редакция: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Обратна връзка