Начини за промяна на списъка с програми, изпълнявани при стартиране на Windows XP

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия обяснява начините за използване на добавката "Правила за групата" за създаване или модифициране на списъка с програми, които стартират автоматично при влизане в компютър с работещ Microsoft Windows XP.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Windows XP има две отделни правила за изпълнение:
 • Изпълнение при стартиране

  -и-
 • Последващо изпълнение при стартиране

Правила за изпълнение при стартиране

За да създадете или модифицирате списък от програми, които да стартират автоматично при влизане в компютъра, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете mmc и натиснете OK.
 3. В менюто File ("Файл") щракнете върху Add/Remove Snap-in ("Добави/премахни конзолна добавка").
 4. Натиснете Add ("Добави").
 5. Под Available Stand-alone Snap-ins ("Налични самостоятелни конзолни добавки") щракнете върху Group Policy ("Правила за групата"), щракнете върхуAdd ("Добави") и натиснете Finish ("Готово").

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не желаете да редактирате правилата за локалния компютър, щракнете върху Browse ("Преглед"), за да намерите желаните правила за група. Задайте потребителското си име и парола, ако ви бъде подсказано и натиснете Finish ("Готово"), когато се върнете в диалоговия прозорец Select Group Policy Object ("Изберете обект на правилата на групата").
 6. Натиснете Close ("Затвори"), след което, в диалоговия прозорец Add/Remove Snap-in ("Добави/премахни конзолна добавка") натиснете OK.
 7. В левия прозорец на конзолната добавка "Правила за групата" разширете Local Computer Policy ("Правила за локалния компютър"), разширете Computer Configuration ("Конфигуриране на компютъра") и накрая разширете Administrative Templates ("Шаблони за администриране").
 8. Разширете обекта System ("Система"), щракнете върху обекта Logon ("Влизане"), а след това в десния прозорец щракнете двукратно върху Run these programs at user logon ("Изпълнявай тези програми при влизане на потребител").
 9. Щракнете върху Enabled ("Разрешени") и натиснете Show ("Покажи").
 10. Щракнете върху Add ("Добави"), въведете името на изпълнимия програмен файл (.exe) или на документ и натиснете OK. Трябва да укажете пътя до файла, освен ако не се намира в папката %Systemroot%.
 11. Повтаряйте стъпка 10, за да добавите допълнителни елементи към списъка Items to run at logon ("Елементи за изпълнение при влизане").
 12. Натиснете OK два пъти.

  Добавените към списъка Items to run at logon ("Елементи за изпълнение при влизане") стартират автоматично при следващото влизане в Windows на компютъра. Списъкът на елементите се намира в следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run

Наследено изпълнение при правила за стартиране

Наследените програми, конфигурирани за стартиране при влизане в компютъра са изброени в следния ключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
В тази категория могат да бъдат включени много програми на други производители, като RealAudio.

Можете да разрешите или забраните списъка за наследено изпълнение. Не можете да го модифицирате директно в конзолната добавка "Правила за групата". Ако желаете да добавите елемент към списъка от програми, които стартират автоматично при влизане в компютъра, вижте раздела "Изпълнение при правила за стартиране" на тази статия.

За да укажете дали желаете да стартирате програмите в списъка за наследено изпълнение при влизане в компютъра, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. В полето Open ("Отвори") въведете mmc и натиснете OK.
 3. В менюто File ("Файл") щракнете върху Add/Remove Snap-in ("Добави/премахни конзолна добавка").
 4. Натиснете Add ("Добави").
 5. Под Available Stand-alone Snap-ins ("Налични самостоятелни конзолни добавки") щракнете върху Group Policy ("Правила за групата"), щракнете върхуAdd ("Добави") и натиснете Finish ("Готово").

  ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не желаете да редактирате правилата за локалния компютър, щракнете върху Browse ("Преглед"), за да намерите желаните правила за група. Задайте потребителското си име и парола, ако ви бъде подсказано и натиснете Finish ("Готово"), когато се върнете в диалоговия прозорец Select Group Policy Object ("Изберете обект на правилата на групата").
 6. Натиснете Close ("Затвори"), след което в диалоговия прозорец Add/Remove Snap-in ("Добави/премахни конзолна добавка") натиснете OK.
 7. В левия прозорец на конзолната добавка "Правила за групата" разширете Local Computer Policy ("Правила за локалния компютър"), разширете Computer Configuration ("Конфигуриране на компютъра") и накрая разширете Administrative Templates ("Шаблони за администриране").
 8. Разширете обекта System ("Система"), щракнете върху обекта Logon ("Влизане"), а след това, в десния прозорец, щракнете двукратно върху Do not process the legacy run list ("Не обработвай списъка за наследено изпълнение").
 9. Извършете едно от следните действия:
  • Щракнете върху Not Configured ("Неконфигурирани"), ако желаете да изпълнявате наследените програми при стартиране.

   -или-
  • Щракнете върху Enabled ("Разрешени"), ако не желаете да изпълнявате наследените програми при стартиране.

   -или-
  • Щракнете върху Disabled ("Забранени"), ако желаете да изпълнявате наследените програми при стартиране.
  ЗАБЕЛЕЖКА: Наследените програми, конфигурирани за стартиране при влизане в компютъра, могат също да бъдат изброени в следния ключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  За да зададете дали желаете да стартирате програмите от списъка за еднократно изпълнение при влизане в компютъра, изпълнете стъпките в раздела "Еднократно изпълнение при правила за стартиране" на тази статия. В стъпка 8 щракнете върху Do not process the run once list ("Не обработвай списъка за еднократно изпълнение") и разрешете или забранете правилата.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да осъществите разглежданите в тази статия промени, трябва да излезете и отново да влезете в системата. Първото превключване на потребител не е достатъчно (на отделен компютър с Windows XP).

За допълнителна информация относно ключовете на системния регистър Run и RunOnce, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
179365 ИНФО.: Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce и Startup (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
314866 Дефиниране на ключовете за изпълнение в системния регистър на Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно ключа на системния регистър RunOnce, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
310593 Описание на ключа на системния регистър RunOnceEx (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно начините на използване на редактора за правила на групата в Windows XP щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
307882 КАК ДА: Използване на редактора на правила за групата за управление на правилата на локален компютър в Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
За допълнителна информация относно начините на използване на помощната програма Msconfig за промяна на стартовите програми в Windows XP, щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft.
310560 Отстраняване на неизправности чрез помощната програма за конфигуриране на системата (System Configuration) в Windows XP
ЗАБЕЛЕЖКА: За тестови цели това може също да бъде направено при използване на раздела Startup ("Стартиране") в Msconfig.

Продуктите на други производители, които се обсъждат в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никаква гаранция, неявна или друга, за характеристиките или надеждността на тези продукти.
Свойства

ИД на статията: 314488 – Последен преглед: 30.11.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка