Промяна на скрийнсейвъра при влизане на Windows в Windows XP

За версията на тази статия, предназначена за Microsoft Windows 2000, вижте 185348 .


КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия подробно се описва как се променя скрийнсейвърът по подразбиране при влизане в Microsoft Windows XP. По-конкретно в тази статия се обсъжда как се променя типът на скрийнсейвъра, който се стартира, времето на изчакване преди стартирането на скрийнсейвъра и дали е включен скрийнсейвър преди процеса на влизане.


Когато стартирате Windows, е възможно да се покаже приветстващият екран на Windows XP, който ви подканя да щракнете върху вашето потребителско име, за да започнете, или можете да видите диалоговия прозорец Добре дошли в Windows, който ви подканя да натиснете CTRL+ALT+DEL, за да влезете. По подразбиране, ако не натиснете клавиш в рамките на 10 минути, се стартира скрийнсейвърът при влизане на Windows (Logon.scr).


Промяна на скрийнсейвъра при влизане

За да промените скрийнсейвъра при влизане, изпълнете следните стъпки:

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Open (Отвори) въведете regedt32 и натиснете OK.
 3. В прозореца на редактора на системния регистър намерете следния ключ в системния регистър:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. В десния екран щракнете два пъти върху SCRNSAVE.EXE.
 5. В диалоговия прозорец Edit String (Редактиране на низ) въведете името на желания скрийнсейвър в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK. Ако искате например да използвате скрийнсейвъра "Мистификация" като скрийнсейвър при влизане, въведете ssmyst.scr.


  ВАЖНО: Уверете се, че сте задали правилно пътя до скрийнсейвъра. Ако скрийнсейвърът се намира в %SystemRoot%\System32, не е необходим изричен път.
 6. Щракнете върху Exit (Изход) в менюто File (Файл), за да излезете от редактора на системния регистър.
Скрийнсейвърът при влизане се променя на зададения от вас скрийнсейвър.


Промяна на времето на изчакване на скрийнсейвъра при влизане

Можете също да промените времето, което минава, преди да се стартира скрийнсейвърът при влизане. Стойността по подразбиране е 600 секунди (10 минути).


За да промените интервала от време, след който се стартира скрийнсейвърът при влизане, изпълнете следните стъпки:Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Open (Отвори) въведете regedt32 и натиснете OK.
 3. В прозореца на редактора на системния регистър намерете следния ключ в системния регистър:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. В десния екран щракнете два пъти върху ScreenSaveTimeOut.
 5. В диалоговия прозорец Edit String (Редактиране на низ), който се показва, въведете броя секунди, след който искате да се стартира скрийнсейвърът при влизане, в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK. Например, ако искате след 5 минути да се стартира скрийнсейвърът при влизане, въведете 300.
 6. Щракнете върху Exit (Изход) в менюто File (Файл), за да излезете от редактора на системния регистър.
Интервалът от време, след който се стартира скрийнсейвърът при влизане, се променя на зададената от вас стойност.


Изключване на скрийнсейвъра при влизане

Ако искате ние да изключим скрийнсейвъра при влизане вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

За да изключите скрийнсейвъра при влизане, изпълнете следните стъпки:


Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows
 1. Щракнете върху бутона Старт, а след това изберете Изпълнение.
 2. В полето Open (Отвори) въведете regedt32 и натиснете OK.
 3. В прозореца на редактора на системния регистър намерете следния ключ в системния регистър:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
 4. В десния екран щракнете два пъти върху ScreenSaveActive.
 5. В диалоговия прозорец Edit String (Редактиране на низ) въведете 0 в полето Value data (Данни за стойността) и натиснете OK.
 6. Щракнете върху Exit (Изход) в менюто File (Файл), за да излезете от редактора на системния регистър.
Скрийнсейвърът при влизане е изключен.


Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл.

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация как да промените прозореца на влизане и предпочитанията за изключване, щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

291559 Промяна на прозореца на влизане и предпочитанията за изключване в Windows XP

Свойства

ИД на статията: 314493 – Последен преглед: 7.06.2013 г. – Редакция: 1

Обратна връзка