Защо компютърът не открива новото USB устройство под Windows XP или Windows Server 2003?

За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, използвайте Windows XP със Service Pack 3 (SP3). За повече информация посетете тази уеб страница на Microsoft: Приключва поддръжката за някои версии на Windows

Описание на проблема

Когато свържете ново USB устройство към компютър, към който не са свързани други USB устройства, Windows XP и Windows Server 2003 може да не открият устройството.


За да решим проблема вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск, за да можете да я изпълните на проблемния компютър.


За да проверите дали този съветник е разрешил проблема, отидете на раздела "Това реши ли проблема?".

Нека реша проблема сам

Този проблем възниква, когато към USB порта не е свързано устройство. Това кара USB драйвера да постави OHCI (Open Host Controller Interface) контролера във временно преустановено състояние. Когато OHCI контролера е във временно преустановено състояние, той не винаги може да открие дали сте свързали ново USB устройство към компютъра.

Предварителни условия

За да решите този проблем на компютър, работещ под Windows XP, трябва да използвате Service Pack 1 (SP1) или следващ. За да определите дали използвате Windows XP SP1 или следващ, щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълни, въведете winver и щракнете върху OK. Ако SP1 или следващ не се появи в диалоговия прозорец Информация за Windows, използвайте Windows Update, за да инсталирате най-новия сервизен пакет, преди да се опитате да разрешите този проблем.

Стъпки за решаване на проблема

Създайте нова стойност в системния регистър, която не позволява на OHCI контролера да преминава във временно преустановено състояние.

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем, чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За повече информация как да направите резервно копие на системния регистър или как да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
322756 Как да направите резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows XP
За да създадете нов запис в системния регистър, който да забрани функцията за избирателно спиране на драйвера на USB концентратора, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
  2. Намерете и щракнете върху следния ключ в системния регистър: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\USB
  3. В менюто Редактиране посочете към Създай и щракнете върху DWORD.
  4. Въведете DisableSelectiveSuspend и натиснете ENTER.
  5. В менюто Редактиране щракнете върху Модифицирай.
  6. Въведете 1 и щракнете върху OK.
Забележка Тази настройка важи за всички драйвери на USB хост контролери в системата.

Ако стойността на записа в системния регистър DisableSelectiveSuspend е зададена като 1, функцията Избирателно спиране е деактивирана. Освен това, квадратчето Разреши на компютъра да изключва това устройство с цел пестене на електроенергия не се появява в раздела Управление на захранването за коренния USB концентратор.

Това реши ли проблема?

  • За да проверите дали автоматичната корекция е решила проблема, рестартирайте компютъра. Ако компютърът разпознае USB устройството, значи проблемът е решен и не е необходимо да четете тази статия по-нататък.
  • Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.

СТАТУС

Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се до". Първата корекция на този проблем е реализирана в Windows XP Service Pack 1.

БИБЛИОГРАФИЯ

За повече информация относно проблемите с USB в Windows XP или Windows Server 2003 щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

310575 Съвети за отстраняване на неизправности при често срещани проблеми с USB в Windows XP (за напреднали потребители)
925196 Компютър, работещ под Windows XP, не открива USB флаш памет, Apple iPod или външен твърд диск (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
810090 Възможно е USB устройствата не винаги да бъдат разпознавани, когато стартирате или възобновявате работата на компютъра под Windows 2000 или Windows XP (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
892050 USB устройство, съединено с USB 2.0 концентратор, не се разпознава в Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 1 или 64-битовите версии на Windows Server 2003
Ако тези статии не ви помогнат да разрешите проблема или ако наблюдавате симптоми, които се различават от описаните в тази статия, потърсете повече информация в базата знания на Microsoft. За търсене в базата знания на Microsoft посетете следния уеб сайт на компанията: След това въведете текста на появилото се съобщение за грешка или описание на проблема в полето Търсене в статиите за поддръжка (KB).
Свойства

ИД на статията: 314634 – Последен преглед: 28.05.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка