Възниква грешка "Няма достъп до услугата Windows Installer", когато се опитвате да добавите или премахнете програма в Windows XP или Windows Server 2003

Ако сте клиент от малкия бизнес, може да откриете допълнителни ресурси за отстраняване на неизправности и обучение на сайта за Поддръжка за малкия бизнес.

За да продължите да получавате актуализации на защитата за Windows, използвайте Windows XP със Service Pack 3 (SP3). За повече информация вж. тази уеб страница на Microsoft: Приключва поддръжката за някои версии на Windows

За помощ за този проблем при Windows 7 и Windows Vista вж. статията в базата знания на Microsoft 2642495: Грешка "Няма достъп до услугата Windows Installer" при инсталиране или актуализиране на програми в Windows 7 или Windows Vista (Това може да е на английски)
Важно Тази статия е предназначена за напреднали компютърни потребители. Ако не сте сигурни, че ще се справите с тези стъпки, препоръчително е да помолите някого за съдействие. Или, за да получите помощ от отдела за поддръжка на клиенти на Microsoft, посетете уеб страницата Свържете се с нас.

СИМПТОМИ

При опит за инсталиране на софтуерно приложение в Windows XP или Windows Server 2003 получавате следното съобщение за грешка:
Няма достъп до услугата Windows Installer. Може да възникне, ако използвате Windows в безопасен режим или ако Windows Installer не е инсталиран правилно. Обърнете се за помощ към вашия отдел за поддръжка.
Забележка Този проблем може да възникне също, когато се опитате да деинсталирате софтуерно приложение.

ПРИЧИНА

 Този проблем може да възникне, ако е налице едно от изброените по-долу условия:  
 • Съхраняваните на компютъра файлове на Windows Installer са повредени или липсват.
 • Инсталирате или премахвате програма, която използва пакетния файл на Microsoft Software Installation (MSI) на Windows Installer. Например това може да се случи при опит за инсталиране на Microsoft Office. 

РАЗРЕШЕНИЕ

Използвайте следните методи, за да разрешите проблема.

Метод 1: Повторно регистриране на Windows Installer

За целта проверете местоположението на файла Msiexec.exe на компютъра и в системния регистър на Windows, след което регистрирайте отново Windows Installer. За целта щракнете тук, за да разгънете този раздел.
и след това изпълнете следните стъпки.

Забележка Тъй като съществуват няколко версии на Microsoft Windows, следващите стъпки може да са различни за вашия компютър. Ако е така, вижте документацията на вашия продукт, за да изпълните тези стъпки.
 1. Проверете местоположението на файла Msiexec.exe на вашия компютър. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете %windir%\system32 и след това натиснете OK.

   Забележка Тази стъпка ще доведе до отваряне на папката, в която се намира файлът Msiexec.exe.
  2. Обърнете внимание на местоположението на файла Msiexec.exe. Местоположението на файла Msiexec.exe е комбинация от стойността в полето Адрес и самото име на файла Msiexec.exe.

   Ако например текстовото поле Адрес съдържа стойност C:\Windows\system32, местоположението на файла Msiexec.exe е C:\Windows\system32\Msiexec.exe.
 2. Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем, чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За повече информация как да направите резервно копие на системния регистър или как да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft:
  322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


  Уверете се, че местоположението на файла Msiexec.exe в системния регистър е правилно. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в полето Отвори и след това щракнете върху OK.
  2. Разгънете HKEY_LOCAL_MACHINE, SYSTEM, CurrentControlSet и Services и след това щракнете върху MSIServer.
  3. В десния панел щракнете с десния бутон на мишката върху ImagePath и след това щракнете върху Modify (Модифициране).
  4. В полето Value data (Данни за стойността) въведете местоположението на файла Msiexec.exe, което запомнихте в стъпка 1, последвано от /V, и след това щракнете върху OK.

   Ако например местоположението на файла Msiexec.exe е C:\Windows\system32\Msiexec.exe, въведете следния текст в текстовото поле Value data (Данни за стойността):
   C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V
  5. Щракнете върху OK, за да затворите диалоговия прозорец Edit String (Редактиране на низа).
  6. В менюто File (Файл) щракнете върху Exit (Изход), за да затворите редактора на системния регистър.
 3. Стартирайте компютъра в безопасен режим и регистрирайте файла Msiexec.exe. За да направите това, изпълнете следните стъпки:
  1. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Изключване на компютъра или Изключване.
  2. Щракнете върху опцията Рестартиране, след което щракнете върху OK или върху Рестартирай.
  3. Натиснете F8, преди да се покаже екранът на Windows.
  4. В менюто Разширени опции на Windows с помощта на клавишите със стрелки изберете опцията Безопасен режим, след което натиснете Enter.
  5. Ако използвате компютър с няколко операционни системи, изберете желаната операционна система от изведения списък и натиснете Enter.
  6. Влезте в операционната система.
  7. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете msiexec /regserver в полето Отвори и след това щракнете върху OK.


   Забележка За 64-битова операционни системи ще трябва и да регистрирате отново 64-битовата инсталираща програма на MSI. За целта щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете %windir%\Syswow64\Msiexec /regserver в полето Отвори и след това щракнете върху OK.

   В 64-битовите издания на операционната система Windows 32-битовите двоични файлове се намират в папката %systemroot%\SysWow64. 64-битовите двоични файлове се намират в папката %systemroot%\System32.
  8. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Изключване на компютъра или Изключване.
  9. Щракнете върху опцията Рестартиране, след което щракнете върху OK или върху Рестартирай.
Ако проблемът остава и продължавате да получавате съобщението за грешка, описано в раздела "Симптоми", изпълнете стъпките в метод 2.

Метод 2: Повторно инсталиране на Windows Installer

За тази цел преименувайте повредените файлове на Windows Installer и след това го инсталирайте отново. За целта щракнете тук, за да разгънете този раздел.
и след това изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, след това върху Изпълнение, въведете cmd в полето Отвори и след това натиснете OK.
 2. Въведете cd %windir%\system32 и след това натиснете Enter.
 3. Въведете attrib -r -s -h dllcache и след това натиснете Enter.
 4. Въведете ren msi.dll msi.old и след това натиснете Enter.
 5. Въведете ren msiexec.exe msiexec.old и след това натиснете Enter.
 6. Въведете ren msihnd.dll msihnd.old и след това натиснете Enter.
 7. Въведете exit и натиснете Enter.
 8. В командна среда въведете exit и след това натиснете Enter.
 9. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Изключване на компютъра или Изключване.
 10. Щракнете върху опцията Рестартиране, след което щракнете върху OK или върху Рестартирай.
 11. Влезте в операционната система.
 12. Изтеглете и инсталирайте най-новата версия на Windows Installer. За допълнителна информация относно получаването на Windows Installer щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:

  893803 Предлага се Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435)

 13. Щракнете върху бутона Старт и след това върху Изключване на компютъра или Изключване.
 14. Щракнете върху опцията Рестартиране, след което щракнете върху OK или върху Рестартирай.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Щракнете тук, за да видите повече информация за този въпрос.
Windows Installer 4.0 не се предлага като програма за разпространение за Windows Vista. Windows Installer 4.0 е включен към операционната система Windows Vista.

Ако методите, описани в тази статия, не разрешат проблема, свържете се с услугите за поддръжка на клиенти на Microsoft за повече помощ.

Този проблем може да възникне и ако за свойството "Тип стартиране" за услугата Windows Installer е зададена стойност "Забранено". За да проверите дали за услугата Windows Installer е зададена стойност "Забранено", изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, след това върху Изпълнение, въведете services.msc в полето Open ("Отвори") и след това натиснете OK.

 2. В списъка Услуги (Локални) щракнете с десния бутон върху Windows Installer, след което щракнете върху Свойства.

 3. Ако в падащия списък за Тип стартиране е зададена стойност Забранено,изберете опцията Ръчно от падащия списък Тип стартиране и след това щракнете върху OK.

 4. В менюто Файл щракнете върху Изход.
За повече информация за Windows Installer, вижте Общ преглед на Windows Installer на уеб сайта от мрежата на разработчици на Microsoft (MSDN). За допълнителна информация относно получаването на машината на Windows Installer щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
292539 Как да получите машината на Windows Installer (Това може да е на английски)
Свойства

ИД на статията: 315346 – Последен преглед: 19.10.2012 г. – Редакция: 1

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

Обратна връзка