Център с ресурси, съдържащи съобщения за грешки в Windows 98 и Windows Me

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия представлява изчерпателен ресурс за информация относно най-често отчитани съобщения за грешки в Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition и Windows Millennium Edition (Me).

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Списъци на статии в Базата знания на Microsoft, сортирани по тип на съобщение за грешка

Когато натиснете върху една от следните връзки, в зависимост от вашата операционна система и съобщението за грешка, се появява списък с налични статии от Базата знания на Microsoft за съответното съобщение за грешка. Можете да изберете статия от Базата знания на Microsoft, която се отнася за вашия проблем.

Windows Me

Windows 98

Центрове за продуктова поддръжка

За информация относно широк кръг въпроси, свързани с поддръжката, посетете следните сайтове на Microsoft:

Отсъстващи или увредени файлове

За допълнителна информация относно извличането на файлове с цел замяна на увредени Windows файлове щракнете върху следния номер на статията в Базата знания на Microsoft:
129605 Извличане на оригинални компресирани файлове на Windows (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Търсене на статии относно съобщения за грешки в Базата знания на Microsoft

За да потърсите статии за поддръжката в Базата знания на Microsoft, посетете следния сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 315854 – Последен преглед: 10.08.2006 г. – Редакция: 1

Обратна връзка