Надстройка до Windows 10: Информация от типа "Как да" относно известията от по-ранни версии на приложението "Преминаване към Windows 10"

Предложението за безплатна надстройка до Windows 10 изтече на 29 юли 2016 г. Windows 10 ще продължи да бъде наличен за закупуване или на устройство, или като пълна версия на софтуера. Версия за „надстройване“ на Windows 10 с отстъпка няма да се продава. Щракнете тук, за да намерите още информация относно надстройването до Windows 10.

Останалата част на статията предоставя хронологическа информация относно известията от приложението Преминаване към Windows 10 (GWX) преди изтичането на предложението за безплатна надстройка на Windows 10.

Summary

Ако сте клиент с Windows 7 SP1 или Windows 8.1, не забравяйте да извършите своята надстройка, преди предложението да изтече на 29 юли 2016 г. С наближаването на края на промоцията за безплатна надстройка за Windows 10 може да виждате известия от приложението Преминаване към Windows 10, за да се гарантира, че сте наясно, че предложението приключва, и знаете какви действия могат да предприемат потребителите за надстройка. Ако имате инсталирана по-стара версия на приложението Преминаване към Windows 10, може да видите един от сценариите с известия, описани в тази статия, в зависимост от това коя версия на приложението имате инсталирана.

Ако все още не сте планирали надстройката си, е възможно да получите известие от приложението Преминаване към Windows 10, което гласи "Не пропускайте. Предложението за безплатна надстройка приключва на 29 юли."[Контейнер за изображение № 1 – изображение
  • Изберете Надстройване сега, за да започнете надстройката до Windows 10.
  • Изберете Избор на час, за да планирате кога да се извърши надстройката ви. Забележка: Тази опция може вече да не се появява с наближаването на последните дни на предложението.
  • Изберете Отхвърляне на безплатното предложение, за да продължите да използвате текущата си версия на Windows. След като потвърдите, за устройството ви ще бъде отбелязано да не получава повече известия за предложението за надстройка до Windows 10, което изтича на 29 юли.
Забележка: Ако щракнете върху червения знак "Х", екранът ще се затвори и няма да е необходимо допълнително действие. Известието е зададено да се появява на всеки няколко дни, докато изберете една от трите опции, дадени по-горе.

Някои клиенти може вместо това да получават известие, което показва, че за вашия компютър вече е планирана надстройка до Windows 10:

[Контейнер: изображение за отказ № 1]

Това известие означава, че вашата надстройка до Windows 10 ще се извърши на посочената дата и час, освен ако не изберете Надстройване сега или "Щракнете тук, за да промените графика на надстройване или да отмените планираната надстройка". Ако щракнете върху OK или върху червения знак "X", вече сте готови за надстройката и не е необходимо да предприемате последващи действия.

Когато затворите този изскачащ прозорец, вашият компютър ще извърши надстройката в планираната дата и час. Вследствие на обратната информация от потребителите по-новите версии на приложението Преминаване към Windows 10 (GWX) ни дават възможност да потвърдим датата и часа на вашата планирана надстройка и да ви предоставим опция за отмяна или повторно планиране на надстройката. Екранът, който виждате, може да се различава малко въз основа на новопостъпила обратна връзка.

[Контейнер: изображение за отказ № 2]


Свойства

ИД на статията: 3179888 – Последен преглед: 2.08.2016 г. – Редакция: 1

Обратна връзка