Съобщение за грешка "Software update incomplete" ("Незавършена актуализация на софтуера") при посещение на сайта Windows Update

СИМПТОМИ

Когато посетите сайта Windows Update можете да получите следното съобщение за грешка:
Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully (Незавършена актуализация на софтуера. Актуализирането на този Windows Update софтуер беше неуспешно).

РАЗРЕШЕНИЕ

Windows Millennium Edition

Показване на скритите файлове

 1. Щракнете върху Старт (Start), Контролен панел (Control Panel), след което натиснете върху Опции за папките (Folder Options).
 2. Щракнете върху раздела Изглед (View). Под Скрити файлове и папки (Hidden files and folders) щракнете върху Показвай скрити файлове и папки (Show hidden files and folders).
 3. Щракнете, за да премахнете отметката от квадратчето Скрий защитените файлове на операционната система (препоръчва се) (Hide protected operating system files (Recommended)).
Забележка Скрите файлове и папки ще изглеждат бледи. Скрите файлове са програмни или системни файлове, който обикновено не бива да се изтриват или променят.

Изтриване на временните Интернет файлове

 1. Затворете всички програми и прозорци на Internet Explorer.
 2. В контролния панел щракнете двукратно върху Опции за Интернет (Internet Options).
 3. Щракнете върху раздела Общи (General).
 4. Под Временни Интернет файлове (Temporary Internet Files) щракнете върху Изтрий файловете (Delete Files) и натиснете ОК.
 5. Затворете контролния панел. Рестартирайте компютъра, за да се активират промените.

Изтриване на файловете от папката Windows Update

 1. На десктопа (работния плот) на Windows щракнете двукратно върху Моят компютър (My Computer), след това върху дяла C, папката Program Files и накрая върху папкатаWindowsUpdate.
 2. Щракнете върху папката V4, след това върху Редактиване (Edit), Обърни селекцията (Invert Selection) и натиснете DELETE (ИЗТРИВАНЕ).

  Забележка Ако не можете да откриете папката V4, натиснете Редактиране (Edit), изберете Избери всички (Select All) и след това натиснете DELETE (ИЗТРИВАНЕ). Пропуснете стъпки 3 и 4.
 3. Щракнете двукратно върху папката V4.
 4. Щракнете върху файла Iuhist.xml, след това върху Редактиване (Edit), Обърни селекцията (Invert Selection) и натиснете DELETE (ИЗТРИВАНЕ).

Премахване на ActiveX контролите на Windows Update

 1. Щракнете върху Старт (Start), Търсене (Search) и след това За файловете или папките (For Files or Folder). Потърсете файловете Iuctl.dll и Iuengine.dll.
 2. Ако тези файлове се намират в папката C:\Windows\System32\Dllcache folder, изтрийте ги.
 3. Ако те се намират в която и да е друга папка с изключение на C:\Windows\System32, изтрийте ги.
 4. Когато изтриете всички други копия на тези файлове, изтрийте ги и от папката C:\Windows\System32.
 5. Посетете сайта за актуализации Windows Update, за да инсталирате нови копия на ActiveX контролите.

Windows 98

Показване на скритите файлове

 1. Щракнете върху Старт (Start), Настройки (Settings), след което натиснете върху Опции за папките (Folder Options).
 2. Щракнете върху раздела Изглед (View).
 3. Под Скрити файлове и папки (Hidden files and folders) щракнете върху Показвай скрити файлове и папки (Show hidden files and folders) и натиснете OK.

Изтриване на временните Интернет файлове

 1. Затворете всички програми и прозорци на Internet Explorer.
 2. В контролния панел щракнете двукратно върху Опции за Интернет (Internet Options).
 3. Щракнете върху раздела Общи (General).
 4. Под Временни Интернет файлове (Temporary Internet Files) щракнете върху Изтрий файловете (Delete Files).
 5. Щракнете върху OK.
 6. Затворете контролния панел. Рестартирайте компютъра, за да се активират промените.

Изтрийте файловете от папката Windows Update.

 1. На десктопа (работния плот) на Windows щракнете двукратно върху Моят компютър (My Computer), след това върху дяла C, папката Program Files и накрая върху папкатаWindowsUpdate.
 2. Щракнете върху папката V4, след това върху Редактиване (Edit), Обърни селекцията (Invert Selection) и натиснете DELETE (ИЗТРИВАНЕ).

  Забележка Ако не можете да откриете папката V4, натиснете Редактиране (Edit), изберете Избери всички (Select All) и след това натиснете DELETE (ИЗТРИВАНЕ). Пропуснете стъпки 3 и 4.
 3. Щракнете двукратно върху папката V4.
 4. Щракнете върху файла Iuhist.xml, след това върху Редактиване (Edit), Обърни селекцията (Invert Selection) и натиснете DELETE (ИЗТРИВАНЕ).

Премахване на ActiveX контролите на Windows Update

 1. Щракнете върху Старт (Start), Намери (Find) и след това За файловете или папките (For Files or Folder). Потърсете файловете iuctl.dll и Iuengine.dll.
 2. Изтрийте всички копия на тези файлове.
 3. Посетете сайта за актуализации Windows Update, за да инсталирате нови копия на ActiveX контролите.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация как да разрешите проблеми с Windows Update посетете следния сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 319585 – Последен преглед: 12.05.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка