Преглед и прехвърляне на FSMO роли в Windows Server 2003

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва прехвърлянето на роли Flexible Single Master Operations (FSMO) (известни още като роли за управление на операции) с помощта на модулните инструменти на Active Directory от Конзолата на Microsoft за управление (MMC) в Windows Server 2003.

FSMO роли

В една гора съществуват минимум пет FSMO роли, присвоени на един или повече контролери. Петте FSMO роли са:
 • Schema Master: ("Управление на схемата:") Домейн контролерът, управляващ схемата, контролира всички актуализации и модификации на схемата. За актуализиране на схемата на гора е необходимо да имате достъп до контролера, управляващ схемата. В цялата гора може да съществува само един управляващ схемата контролер.
 • Domain naming master: ("Управление на именуването на домейни:") Домейн контролерът, управляващ именуването на домейните, контролира добавянето и изваждането на домейни от гората. В цялата гора може да съществува само един контролер за именуване на домейни.
 • Infrastructure Master: ("Управление на инфраструктурата:") Домейн контролерът на инфраструктурата отговаря за актуализирането на препратките от обекти в неговия домейн към обекти в други домейни. Във всеки един момент за всеки домейн може да съществува само един домейн контролер, контролиращ инфраструктурата.
 • Relative ID (RID) Master: ("Управление на относителните идентификатори (RID):") Главният домейн контролер, управляващ относителните идентификатори, отговаря за обработката на заявки за RID от всички домейн контролери в даден домейн. Във всеки един момент за всеки домейн може да съществува само един домейн контролер, предоставящ относителни идентификатори (RID).
 • PDC Emulator: ("PDC емулатор:") PDC емулаторът е домейн контролер, който се представя като главен домейн контролер (PDC) на работни станции, сървъри от домейна и домейн контролери, работещи с предишни версии на Windows. Например ако домейнът включва компютри, работещи с различен от Microsoft Windows XP Professional или Microsoft Windows 2000 клиентски софтуер, или ако той съдържа работещи под управлението на Microsoft Windows NT резервни домейн контролери, PDC емулаторът изпълнява функциите на основния контролер на Windows NT домейна. Той също така е основен браузър на домейна и отговаря за обработката на несъответствия на пароли. Във всеки един момент за всеки домейн от гората може да съществува само един домейн контролер, действащ като PDC емулатор.
Можете да прехвърляте FSMO роли с помощта на програмата Ntdsutil.exe (изпълнявана от команден ред), или като използвате модулен инструмент на MMC. В зависимост от FSMO ролята, която искате да прехвърлите, можете да използвате един от следните три модулни инструмента на MMC:
Инструмент за схема Active Directory
Инструмент за Active Directory домейни и доверителни отношения
Инструмент за Active Directory потребители и компютри
Ако даден компютър вече не съществува, ролята трябва да се заеме. За да заемете дадена роля, използвайте програмата Ntdsutil.exe.

Прехвърляне на ролята Schema Master (управление на схемата)

Използвайте инструмента Active Directory Schema Master, за да прехвърлите ролята за управление на схемата. Преди да използвате този инструмент, трябва да регистрирате файла Schmmgmt.dll.

Регистрирайте Schmmgmt.dll

 1. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 2. Въведете regsvr32 schmmgmt.dll в полето Open ("Отвори") и щракнете върху OK.
 3. Когато се появи съобщение, че операцията е извършена успешно, отново щракнете върху OK.

Прехвърляне на ролята Schema Master (управление на схемата)

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), след това върху Run ("Изпълни"), въведете mmc в полето Open ("Отвори") и след това щракнете върху OK.
 2. От менюто File ("Файл") щракнете върху Add/Remove Snap-in ("Добави/изтрий модулен инструмент").
 3. Щракнете върху Add ("Добави").
 4. Щракнете върху Active Directory Schema, след това върху Add ("Добави"), след това върху Close ("Затвори") и накрая върху OK.
 5. В дървото на конзолата щракнете с десен бутон върху Active Directory Schema, след което щракнете върху Change Domain Controller ("Промени домейн контролера").
 6. Щракнете върху Specify Name ("Посочи име), въведете името на домейн контролера, който в бъдеще ще изпълнява ролята, след което щракнете върху OK.
 7. В дървото на конзолата щракнете с десен бутон върху Active Directory Schema, след което щракнете върху Operations Master ("Управление на операции").
 8. Натиснете Change ("Промени").
 9. Щракнете върху OK, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите ролята, след което натиснете Close ("Затвори").

Прехвърляне на ролята Domain Naming Master (именуване на домейни)

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Administrative Tools ("Административни инструменти") и изберете Active Directory Domains and Trusts ("Active Directory домейни и доверителни отношения").
 2. Щракнете с десен бутон върху Active Directory Domains and Trusts ("Active Directory домейни и доверителни отношения"), след което щракнете върху Connect to Domain Controller ("Свързване с домейн контролер").


  ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да изпълните тази стъпка, ако не сте на домейн контролера, към когото искате да прехвърлите ролята. Не е необходимо да изпълнявате стъпката, ако вече сте свързани към домейн контролера, чиято роля искате да прехвърлите.
 3. Направете едно от следните неща:
  • В полето Enter the name of another domain controller ("Въведете име на друг домейн контролер") въведете името на домейн контролера, който ще изпълнява ролята в бъдеще, след което натиснете OK.

   -или-
  • В списъка Or, select an available domain controller ("Или изберете свободен домейн контролер") щракнете върху домейн контролера, който ще изпълнява ролята в бъдеще, след което натиснете OK.
 4. В дървото на конзолата щракнете с десен бутон върху Active Directory Domains and Trusts ("Active Directory домейни и доверителни отношения"), след което щракнете върху Operations Master ("Управление на операции").
 5. Натиснете Change ("Промени").
 6. Щракнете върху OK, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите ролята, след което натиснете Close ("Затвори").

Прехвърляне на ролите RID Master, PDC Emulator и Infrastructure Master

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Administrative Tools ("Административни инструменти"), след което щракнете върхуАctive Directory Users and Computers ("Active Directory потребители и компютри").
 2. Щракнете с десен бутон върху Active Directory Users and Computers ("Active Directory потребители и компютри"), след което щракнете върху Connect to Domain Controller ("Свързване с домейн контролер").

  ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да изпълните тази стъпка, ако не сте на домейн контролера, към когото искате да прехвърлите ролята. Не е необходимо да изпълнявате стъпката, ако вече сте свързани към домейн контролера, чиято роля искате да прехвърлите.
 3. Направете едно от следните неща:
  • В полето Enter the name of another domain controller ("Въведете име на друг домейн контролер") въведете името на домейн контролера, който ще изпълнява ролята в бъдеще, след което натиснете OK.

   -или-
  • В списъка Or, select an available domain controller ("Или изберете свободен домейн контролер") щракнете върху домейн контролера, който ще изпълнява ролята в бъдеще, след което натиснете OK.
 4. В дървото на конзолата щракнете с десен бутон върху Active Directory Users and Computers ("Active Directory потребители и компютри"), посочете All Tasks ("Всички задачи"), след което щракнете върху Operations Master ("Управление на операции").
 5. Щракнете върху съответния раздел за ролята, която искате да прехвърлите (RID, PDC или Infrastructure), след което щракнете върху Change ("Промени").
 6. Щракнете върху OK, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите ролята, след което натиснете Close ("Затвори").

БИБЛИОГРАФИЯ

За допълнителна информация относно свързана тема щракнете върху следния номер на статия, за да видите статията в базата знания на Microsoft:

255690 Как да се разглеждат и трансферират FSMO роли в графичния потребителски интерфейс
Свойства

ИД на статията: 324801 – Последен преглед: 7.01.2008 г. – Редакция: 1

Обратна връзка